Heidi Malchère Pettersen

Eksamenskonsulent
English version of this page
Telefon +47 22854466
Rom 817
Treffetider Etter avtale, send e-post
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1003 Blindern 0315 OSLO
Studierelaterte henvendelser må sendes til studentinfo@ilos.uio.no

Arbeidsområder

Studiekonsulent for estetiske studier og allmenn litteraturvitenskap

 • Studieveiledning i emner innen fagområdene
 • Oppbygging og gjennomføring av årsenhet, bachelorgrad og mastergrad innen fagområdene
 • Emnekombinasjoner (emnegrupper) innen fagområdene
 • Undervisningsplanlegging og emneopptak
 • Masteropptak

Eksamenskonsulent for estetiske studier, allmenn litteraturvitenskap og italiensk

 • Tilrettelegging og avvikling av eksamen (skoleeksamener administreres av HFs eksamenskontor)
 • Obligatoriske undervisningsaktiviteter
 • Begrunnelser
 • Klagesaker
 • Fuskesaker

Bakgrunn

 • Mastergrad i franske områdestudier, UiO
Publisert 13. aug. 2021 08:12 - Sist endret 28. juni 2022 15:37