Hans H Skei

Professor em.
Bilde av Hans H Skei
English version of this page
Brukernavn
Postadresse ILOS postboks 1003 Blindern 0315 Oslo Norway

Publikasjoner

 • Skei, Hans H (2013). 'A Summer of Wistaria': Old Tales and Talking, Story, and History in Absalom, Absalom! I Artuso, Kathryn Stelmach (Red.), Critical Insights: William Faulkner. Salem Press / Grey House Publishing. ISSN 9781429838283. s. 222–239.
 • Skei, Hans H (2013). Jon Klæbo - Liv og diktning, Nordlandsliv. Tekster frå Nordland. Det norske språk- og litteraturselskap. ISSN 978-82-93134-03-9. s. 3–36.
 • Skei, Hans H (2012). "Av godtfolk vera fødd - Jon Klæbos biografi". I Severinsen, Anne & Skorpen, Knut (Red.), Årbok for Helgeland 2012. Helgeland Historielag. ISSN 978-82.90148-42-8. s. 162–181.
 • Skei, Hans H (2011). Nordisk Råds litteraturpris 50 år. En rest av drømmen om et fellesnordisk bokmarked. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri. ISSN 0029-1501. s. 317–322.
 • Skei, Hans H (2011). Et helt vanlig bokår. Litteraturen i Norge 2010. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri. ISSN 0029-1501. s. 235–246.
 • Skei, Hans H (2010). The Norwegian detective novel in the Scandinavian context yesterday and today. Etudes germaniques. ISSN 0014-2115. 65(4), s. 721–737.
 • Skei, Hans H (2010). Le roman policier norvégien dans le contexte scandinave hier et aujourd'hui (opprinnelig skrevet på engelsk). Etudes germaniques. ISSN 0014-2115. s. 721–737.
 • Skei, Hans H (2010). Bjørnson på hundre års avstand. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri. ISSN 0029-1501. s. 325–333.
 • Skei, Hans H (2010). "Knausgård - og alle de andre". Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri. ISSN 0029-1501. s. 253–265.
 • Skei, Hans H (2010). James Lee Burke - Crusader's Cross. I Gretlund, Jan Nordby (Red.), Still in Print. The Southern Novel Today. University of South Carolina Press. ISSN 978-1-57003-944-7. s. 148-–162.
 • Skei, Hans H (2009). Alexander L. Kielland, Dictionary of Literary Biography Vol. 354: Norweigen Writers. Gale Cengage. ISSN 9780787681722. s. 163–170.
 • Skei, Hans H (2009). Nils Collett Vogt, Dictionary of Literary Biography Vol. 354: Norweigen Writers. Gale Cengage. ISSN 9780787681722. s. 287–291.
 • Skei, Hans H (2008). Livet som tekst. Nye litterære biografier i Norge. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri. ISSN 0029-1501. 84(2), s. 175–180.
 • Skei, Hans H (2008). Grundig og godt om Welhaven. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri. ISSN 0029-1501. 84(1), s. 93–95.
 • Skei, Hans H (2008). Ungdommen på fremmarsj. Litteraturen i Norge 2007. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri. ISSN 0029-1501. 84(3), s. 243–254.
 • Lothe, Jakob; Winther, Per & Skei, Hans H (2008). Introduction, Less Is More: Short Fiction Theory and Analysis. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-493-9. s. 7–18.
 • Skei, Hans H (2008). The Detective Short Story, With a Note on Faulkner's Attempts in the Genre, Less Is More: Short Fiction Theory and Analysis. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-493-9. s. 91–104.
 • Skei, Hans H (2007). Norsk litteratur i 2006. I Reisegg, Øyvind (Red.), Aschehoug og Gyldendals store norske årbok 2007. Kunnskapsforlaget. ISSN 9788257318703. s. 460–465.
 • Skei, Hans H (2007). Bjørnsterne Bjørnson. I Bruccoli, Matthew J. & Layman, Richard (Red.), Dictionary of Literary Biography. Volume 239: Nobel Prize Laureates in Literature. Part 1: Agon-Eucken. Forlaget Thomson. ISSN 978-0-7876-8147-0. s. 144–155.
 • Skei, Hans H (2007). William Faulkner. I Bruccoli, Matthew J. & Layman, Richard (Red.), Dictionary of Literary Biography. Volume 330: Nobel Prize Laureates in Literature, Part 2: Faulkner-Kipling. Forlaget Thomson. ISSN 978-0-7876-8147-0. s. 3–19.
 • Skei, Hans H (2007). Southern Literature in Northlight: 20th Century Southern Writers in Norwegian Translation: Reception, Reputation, Affinities. I Gray, Richard & Zachariasiewicz, Waldemar (Red.), Transatlantic Exchanges: The American South in Europe - Europe in the American South. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. ISSN 978-3-7001-3954-6.
 • Skei, Hans H (2007). De gamle er fremdeles eldst. Litteratauren i Norge 2006. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri. ISSN 0029-1501. 83(3), s. 257–268.
 • Skei, Hans H (2007). Olav Duun. Debutsamlinga og meisterverka. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri. ISSN 0029-1501. 83(4), s. 381–385.
 • Skei, Hans H (2006). O'Connor's Everything That Rises Must Converge and Theories of the Short Story Sequence. I Gretlund, Jan Nordby & Westarp, Karl-Heinz (Red.), Flannery O'Connor's Radical Reality. University of South Carolina Press. ISSN 1-57003601-2. s. 138–148.
 • Skei, Hans H (2006). Olav Duuns ettermæle. I Andersen, Per Thomas (Red.), Lesing og eksistens. Festskrift til Otto Hageberg på 70-årsdagen. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-36181-2. s. 190–198.
 • Skei, Hans H (2006). William Faulkner Short Stories. I Moreland, Richard (Red.), A Companion to William Faulkner. Blackwell Publishing. ISSN 9781405122245. s. 394–409.
 • Skei, Hans H (2006). Norsk litteratur i 2005. I Reisegg, Øyvind (Red.), Aschehoug og Gyldedals Store Norske Årbok 2006. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-1733-0. s. 449–455.
 • Skei, Hans H (2006). Rikt og variert år. Litteraturen i Norge 2005. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri. ISSN 0029-1501. 82(3), s. 225–236.
 • Skei, Hans H (2006). The Hamlet, William Faulkner's Last Great Novel. American Studies in Scandinavia. ISSN 0044-8060. 38(2), s. 46–54.
 • Skei, Hans H (2005). Nobody is Innocent: Season of the Strangler and The Short Story Sequence. I Nordby Gretlund, Jan (Red.), Madison Jones' Garden of Innocence. Syddansk Universitetsforlag. ISSN 87-7674-001-3. s. 93–109.
 • Skei, Hans H (2005). A Citizen of Somewhere Else. Jonas Lie's Permanent Exile and the Norwegian Novel. I Moen, Randi Langen (Red.), Emigrant Literature and Emigrated Authors: The Nordic Countries in a World Perspective. Panozzo Editore. ISSN 88-7472-053-X. s. 141–152.
 • Skei, Hans H (2005). Norsk litteratur 3004. I Reisegg, Øyvind (Red.), Aschehoug og Gyldendals Store Norske Årbok. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-1603-2. s. 478–484.
 • Skei, Hans H (2005). Et bokår helt på det jevne. Litteraturen i Norge 2004. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri. ISSN 0029-1501. s. 243–256.
 • Skei, Hans H (2005). Nordisk kriminallitteratur. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri. ISSN 0029-1501. s. 319–332.
 • Skei, Hans H (2005). Opposisjonsinnlegg vedr. Skans Kersti Nilsons Det förlorade paradiset. En studie i Göran Tunstöms Sunne-romaner. Samlaren: tidsskrift för forskning om svensk och annan nordisk litteratur. ISSN 0348-6133. 125, s. 329–336.
 • Skei, Hans H (2005). Dengang - som historisk roman. Eureka. ISSN 1502-8933. s. 96–110.
 • Winther, Per; Lothe, Jakob & Skei, Hans H (2004). Introduction, The Art of Brevity: Excursions in Short Fiction Theory and Analysis. University of South Carolina Press. ISSN 1-57003-557-1. s. vii–xx.
 • Skei, Hans H (2004). "A Life Remembered: Store Porch Tales from Yoknapatawpha County", The Art of Brevity: Excursions in Short Fiction Theory and Analysis. University of South Carolina Press. ISSN 1-57003-557-1. s. 162–171.
 • Skei, Hans H (2004). T.S. Eliot and Paal Brekke: Norwegian Lyrical Modernism in its Early Days. I Jansson, Mats; Lothe, Jakob & Riikonen, Hannu (Red.), European and Nordic Modernisms. Norvik Press. ISSN 1-870041-58-5. s. 219–232.
 • Skei, Hans H (2004). Fra saga til samtid. Litteraturen i Norge 2003. Nordisk tidskrift. s. 235–246.

Se alle arbeider i Cristin

 • Klæbo, Jon & Skei, Hans H (2013). Nordlandsliv. Tekster frå Nordland. Det norske språk- og litteraturselskap. ISBN 978-82-93134-03-9. 116 s.
 • Skei, Hans H (2012). A Little Lost Village: Reading William Faulkner's The Hamlet. Novus Forlag. ISBN 9788270996902. 322 s.
 • Karlsen, Ole; Skei, Hans H; Aadland, Erling; Refsum, Christian & Hageberg, Otto (2011). 100 beste norske dikt. Den norske Bokklubben. ISBN 978-82-525-7840-9. 280 s.
 • Skei, Hans H (2009). Den lille forfatterboka - Krim. Biblioteksentralen. ISBN 978-82-7022-325-1. 48 s.
 • Faulkner, William & Skei, Hans H (2009). Absalom, Absalom! De norske bokklubbene. ISBN 9788252572353. 286 s.
 • Skei, Hans H (2008). J. M. Coetzee - metafiksjon og postkolonial litteratur fra Sør-Afrika. Århundrets Bibliotek - Den Norske Bokklubben. ISBN 978-82-525-6798-4. 109(109). 15 s.
 • Skei, Hans H (2008). Kerstin Ekmans forfatterskap med særlig vekt på Hendelser ved vann (1993). Århundrets Bibliotek - De norske Bokklubbene. ISBN 978-82-525-6738-0. 16 s.
 • Skei, Hans H (2008). Haruki Murakami - liv og forfatterskap. En kort oversikt. Århundrets Bibliotek - De norske Bokklubbene. ISBN 978-82-525-6792-2. 16 s.
 • Skei, Hans H (2008). Et langt liv i tjeneste hos ordene. Bergljot Hobæk Haffs forfatterskap med særlig vekt på Skammen (1996). Århundrets Bibliotek - De norske Bokklubbene. ISBN 978-82-525-6918-6. 16 s.
 • Skei, Hans H (2008). Understrømmene i våre liv. Om DeLillos forfatterskap fra Americana til Falling Man. Århundrets Bibliotek - De norske Bokklubbene. ISBN 978-82-525-6752-6. 16 s.
 • Skei, Hans H (2008). Eventyr, fantasi og realisme. Den seriøse romanforfatter i en postmoderne tid. Om A. S. Byatts forfatterskap. Århundrets Bibliotek - De norske Bokklubbene. ISBN 978-82-525-6791-5. 16 s.
 • Skei, Hans H (2008). Et nordisk forfatterskap i verdensklasse. Per Olov Enquist. Århundrets Bibliotek - De norske Bokklubbene. ISBN 978-82-525-6960-5. 16 s.
 • Skei, Hans H (2008). Blodig alvor om kriminallitteraturen. Aschehoug & Co. ISBN 978-82-03-19431-3. 240 s.
 • Lothe, Jakob; Skei, Hans H & Winther, Per (2008). Less Is More: Short Fiction Theory and Analysis. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-493-9. 219 s.
 • Skei, Hans H (2007). Magisk eller realistisk - Arundhati Roy og Guden for små ting. De norske Bokklubbene. ISBN 9788252566833. 16 s.
 • Skei, Hans H (2007). Gjentatte forsøk på å beskrive det ugjennomtrengelige. Dag Solstads forfatterskap 1965-2007. De norske Bokklubbene. ISBN 9788252566819. 22 s.
 • Skei, Hans H (2007). Samtidslitteratur og storslått historisk diktning. Sigrid Undsets liv og diktning. De norske Bokklubbene. ISBN 9788252566192. 22 s.
 • Skei, Hans H (2007). Ernest Hemingways liv og diktning. De norske Bokklubbene. ISBN 9788252565775. 24 s.
 • Skei, Hans H (2007). Undring og ettertanke. Rolf Jacobsens liv og diktning. De norske Bokklubbene. ISBN 978-82-525-6467-9. 24 s.
 • Skei, Hans H (2006). LENIN - et liv i revolusjonens tjeneste. Forfatterhefte - Århundrets Bibliotek. De norske Bokklubbene. ISBN 978-82-525-6395-5. 18 s.
 • Skei, Hans H (2006). Mennesket og maktene. OM Olav Duuns forfattarskap. Forfatterhefte - Århundrets Bibliotek. De norske Bokklubbene. ISBN 9788252562347. 23 s.
 • Skei, Hans H (2006). ET forfatterskap som fanger duggdråpen og speiler kosmos. Harry Martinson. Århundrets Bibliotek, forfatterhefte. De norske Bokklubbene. ISBN 978-82-525-6294-1. 18 s.
 • Skei, Hans H (2006). Levd og diktet liv - forfatteskap som skjebne. Agnar Mykle (1915-1994). Forfatterhefte i Århundrets Bibliotek. De norske Bokklubbene . ISBN 978-82-525-6277-4. 23 s.
 • Skei, Hans H (2006). Å lese litteratur; 2. utgave. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-35401-2. 185 s.
 • Skei, Hans H (2005). Et liv i vitenskapens tjeneste: Albert Einstein. De norske Bokklubbene. ISBN 82-525-6201-9. 18 s.
 • Skei, Hans H (2005). Heminway - liv og diktning. De norske Bokklubbene. ISBN 82-525-5321-4. 22 s.
 • Skei, Hans H (2005). Dikter, og ingenting annet enn dikter. Om Knut Hamsun. De norske Bokklubbene. ISBN 82-525-4656-0. 18 s.
 • Skei, Hans H (2005). Et vanskelig liv - et omstrid forfatterskap. D. H. Lawrences liv og diktning. De norske Bokklubbene. ISBN 82-525-5670-1. 20 s.
 • Skei, Hans H (2005). Barnebøker for lesere i alle aldre. OM Astrid Lindgrens forfatterskap. De norske Bokklubbbene. ISBN 82-525-5320-6. 20 s.
 • Skei, Hans H (2005). Isabel Allende - liv og ånder og litteratur. De norske Bokklubbene. ISBN 82-525-6121-7. 18 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Skei, Hans H (2011). Erik Lindegren - "fyrtiotalism" og surrealisme. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri. ISSN 0029-1501. s. 163–165.
 • Skei, Hans H (2011). Norden som en enhet på kriminallitteraturens område. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri. ISSN 0029-1501. s. 361–364.
 • Skei, Hans H (2009). Nye bøker om Olav H. Hauges forfattarskap. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri. ISSN 0029-1501. s. 73–78.
 • Skei, Hans H (2009). Et bokår under gjennomsnittet. Litteraturen i Norge 2008. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri. ISSN 0029-1501. 85(3), s. 223–234.
 • Skei, Hans H (2009). Fra nå av blir ingenting som før. Intervju med Per Petterson. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri. ISSN 0029-1501. 85(3), s. 243–248.
 • Skei, Hans H (2009). Innledende essay om "Absalom, Absalom!", Absalom, Absalom!. De norske bokklubbene. ISSN 9788252572353. s. 5–20.
 • Skei, Hans H (2009). European Cities in Some Norwegian Novels After 2000.
 • Skei, Hans H (2008). Olav H. Hauges På Ørnetuva i lys av heile forfattarskapen.
 • Skei, Hans H (2008). Sigmund Skards lyriske dikting.
 • Skei, Hans H (2008). Svensk krim - tradisjon og fornyelse.
 • Skei, Hans H (2008). Krimsjangeren - definisjonsproblemer og løsninger.
 • Skei, Hans H (2007). Monument over europeisk høgmodernisme - på Svalbard. Melding av K. Fløgstad, Pyramiden. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri. ISSN 0029-1501. 83(3), s. 321–322.
 • Skei, Hans H (2007). Petter Dass - 300 år etter hans død. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri. ISSN 0029-1501. 83(2), s. 208–209.
 • Skei, Hans H (2006). Solid biografi om ein sentral figur i 1904. (Melding av Hem, Jørgen Løvland. Vår første utanriksminister.). Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri. ISSN 0029-1501. 82(1), s. 78–80.
 • Skei, Hans H (2006). Innholdsrik bok om svenskspråklig formidling av Ibsen i hans levetid. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri. ISSN 0029-1501. 82(2), s. 169–170.
 • Skei, Hans H (2006). "Man digter ikke sange til det aaret". Anmeldelse av biografi om Nils Collett Vogt. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri. ISSN 0029-1501. 82(2), s. 173–174.
 • Skei, Hans H (2006). Henrik Ibsen - et barn av sin tid. Anmeldelse av Helge Rønning, Den umulige friheten. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri. ISSN 0029-1501. 82(4), s. 377–378.
 • Skei, Hans H (2006). Henrik Ibsen i unge år. Anmeldelse av Figureidos Ibsen-biografi (bind 1). Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri. ISSN 0029-1501. 82(4), s. 379–380.
 • Skei, Hans H (2006). Olav H. Hauge som omsetjar.
 • Skei, Hans H (2006). Southern Literature in Northlight: 20th Century Southern Writers in Norwegian Translation.
 • Skei, Hans H (2005). Norsk kriminallitteratur gjennom de siste 30 år.
 • Skei, Hans H (2005). Nils Collett Vogt. I Arntzen, Jon Gunnar (Red.), Norsk biografisk leksikon: Sundt-Wikborg. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-1011-5. s. 386–387.
 • Skei, Hans H (2005). Vår einaste førar er heimlengten. Om Edvard Homes romandikting. Dag og Tid. ISSN 0803-334X. s. 4–5.
 • Skei, Hans H (2005). Vigtigst at unionen ble oppløst på fredelig måte. Intervju med Francis Sejersted. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri. ISSN 0029-1501. s. 69–74.
 • Skei, Hans H (2005). Southern Crime - the Case of James Lee Burke.
 • Skei, Hans H (2004). Norwegian Literature in the Second Half of the 20th Century.
 • Skei, Hans H (2004). Nordisk kriminallitteratur, nå.
 • Skei, Hans H (2004). Skandinavisk kriminallitteratur ved et årtusenskifte.
 • Skei, Hans H (2004). The Linguistic Situation in Norway.
 • Skei, Hans H (2004). Brokker av et liv og et forfatterskap. Anmeldelse av Rolf Alsing, Prästunge och maskrosboll. En bok om Göran Tunström. Nordisk tidskrift. s. 185–186.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 25. mai 2016 09:37 - Sist endret 26. nov. 2020 10:56