Ragnhild Vindhol Nessheim

professor emeritus

Faglige interesser

Britisk presse; forholdet presse/politikk; avisretorikk

(Populær)litteratur som illustrasjon og dokumentasjon av britisk kultur, samfunnsliv og institusjoner

Bakgrunn

Universitetslektor/amanuensis i britisk kulturkunnskap, Engelskseksjonen/Institutt for britiske og amerikanske studier, Universitetet i Oslo 1971-92

Førsteamanuensis i britisk kulturkunnskap, IBA/ILOS 1992-2005

Dr. philos., Universitetet i Oslo 1992 med avhandlingen "British Political Newspapers and Women's Suffrage, 1910-1918"

 

 

Utvalgte publikasjoner

(a) AKADEMISKE ARBEIDER

Press, Politics and Votes for Women, 1910-1918Acta Humaniora-serien, bind. 10 Oslo: Universitetsforlaget, 1997. 383 ss.

"Politics and the Press in the 1990s: An Essay on the Political Alignment and Role of National Newspapers in the General Elections 1992 and 1997", English Studies Vol 82 No 4, 2001.

"Fact in Jane Austen's Fiction", i Lothe, Pellicer, Rem (red.), Literary Sinews: Essays in Honour of Bjørn Tysdahl. Oslo: Novus Press, 2003.

"The Novels of Dorothy L. Sayers: Source Material for a Study of Inter-War Society?" i Christopher Dean (red.), Further Studies in Sayers: Essays Presented to Dr. Barbara Reynolds on her 90th Birthday. The Dorothy L. Sayers society, 2004.

"British National Newspapers and the Blair Government. Part I: The Easy Ride, 1997-2001". English Studies Vol 88 No 6, 2007.

"British National Newspapers and the Blair Government Part II: How Tony Blair became 'Tony B. Liar' and Nearly Caused Another Realignment of the Murdoch Press". English Studies Vol 89 No 1, 2008.

Politics and the Press in Britain, 1992-2010. Oslo: Kolofon Forlag, 2012. 169 ss.

"The Press versus John Major". British Politics Review Vol 7 No 2, Spring 2012

 

(b) POPULÆRVITENSKAP/FORMIDLING/AVISARTIKLER

"Den nord-irske konflikten i historisk perspektiv". NRK: P2-Akademiet (1998). Bind 16 (2000).

"Reading and Teaching Harry Potter as 'British Civilisation'", Språk og Språkundervisning nr. 2, 2002.

"Britenes valg". Dag og Tid, 28. mai 2010.

"Jane Austen: Kva ville ho med livet?" Dag og Tid, 18. mai 2012.

"Sauebonden som vart ein internettsensasjon." Dag og Tid, 21. oktober 2016.

 

(c) UNDERVISNINGSMATERIALE

Medforfatter, Day-to-Day Britain: British Background for Senior Schools. Oslo: Fabritius, 1973, rev. utg. 1979.

Redaktør, Aspects of British Civilisation: An Anthology. Oslo: Universitetsforlaget, 1981.

 

Upublisert arbeide

Ragnhild og Erik Nessheim, Til våre barnebarn (2015). Slektshistorie som også inneholder en god del faghistorie.

 

Prosjekter

En studie av (enkeltmedlemmer av) kretsen rundt Dr. Samuel Johnson. Forholdet mellom Edmund Burkes "konservatisme" og Dr. Johnsons Toryism.

 

 

 

Publisert 26. jan. 2018 11:20 - Sist endret 4. feb. 2018 13:41