Ragnhild Evang Reinton

Professor em.
Bilde av Ragnhild Evang Reinton
English version of this page
Brukernavn
Postadresse ILOS Postboks 1003 Blindern 0315 Oslo

Faglige kompetanseområder

Modernisme, litteraturteori, estetikk, litteratur og erindring, kulturell kontekstualisering 

 

Emneord: Litteratur og litteraturvitenskap, Litteraturteori, Fransk litteratur, Estetikk, Modernisme, Benjamin, Proust, Duras

Publikasjoner

 • Reinton, Ragnhild Evang (2017). Memory and the Tape Recorder. Krapp's Last Tape, In Lars Sætre; Patrizia Lombardo & Sara Tanderup Linkis (ed.),  Exploring Text, Media, and Memory.  Aarhus Universitetsforlag.  ISBN 978 87 7184 387 3.  kapittel.  s 67 - 92
 • Reinton, Ragnhild Evang (2017). Å tenke dikterisk. Om lesning og skriving hos Walter Benjamin. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  (2-3), s 35- 63 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Reinton, Ragnhild Evang (2015). "..bilder vi aldri så før vi erindret dem". Essay om Walter Benjamin. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  (1)
 • Reinton, Ragnhild Evang (2014). "A Political and Emotional Experience of Aesthetic Transcendence in Marguerite Duras’ Film/Text India Song", In Lars Sætre; Patrizia Lombardo & Julien Zanetta (ed.),  Exploring Text and Emotions.  Aarhus Universitetsforlag.  ISBN 978 87 7934 558 4.  14.  s 347 - 370
 • Eriksen, Anne; Reinton, Ragnhild Evang & Göran, Maria Charlotta (2013). Tingenes tilsynekomster: Historie og estetikk, I:  Tingenes tilsynekomster. Kulturproduksjon, materialitet og estetikk.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-731-2.  kapittel.  s 9 - 24
 • Reinton, Ragnhild Evang (2013). Enfance berlinoise de Walter Benjamin et la problematique des discours constituants, I: Pascale Delormas; Dominique Maingueneau & Inger Østenstad (red.),  Se dire écrivain. Pratiques discursives de la mise en scène de soi.  Lambert-Lucas.  ISBN 978-2-35935-063-0.  Kapittel 5.  s 83 - 99
 • Reinton, Ragnhild Evang (2013). Slipp tingene fri! Litterære tilsynekomster av ting, I:  Tingenes tilsynekomster. Kulturproduksjon, materialitet og estetikk.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-731-2.  Kapittel.  s 27 - 49
 • Reinton, Ragnhild Evang (2012). Glemsel og erindring. Beckett parodierer Proust. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur.  ISSN 0806-8623.  (2)
 • Reinton, Ragnhild Evang (2012). Kunsten å lese langsomt, I: Ingvild Folkvord; Priscilla Ringrose & Ingfrid Thowsen (red.),  Skrift som livstegn: Festskrift til Sissel Lie.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-321-0030-9.  Kapittel.
 • Reinton, Ragnhild Evang (2010). Kunstens politikk. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  (1-2), s 323- 336
 • Reinton, Ragnhild Evang (2010). Producing "...images we never saw before we remembered them". Memory as Textual Action in Walter Benjamin's Berliner Kindheit um Neunzehnhundert, In Lars Sætre; Patrizia Lombardo & Anders Marcussen Gullestad (ed.),  Exploring Textual Action.  Aarhus Universitetsforlag.  ISBN 9788779344600.  Artikkel.  s 253 - 281
 • Reinton, Ragnhild Evang (2009). Georges Perec og erindringens (-). Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0809-2044.  12(2), s 121- 143 . doi: http://www.idunn.no/file/ci/35638932/nlvt_2009_02_pdf.pdf
 • Reinton, Ragnhild Evang (2008). Theodor W. Adorno - un lecteur de Marguerite Duras, I: Eva Ahlstedt & Catherine Bouthors-Paillart (red.),  Marguerite Duras et la pensée contemporaine.  Acta Universitatis Gothoburgensis.  ISBN 9789173465939.  kapittel.  s 113 - 124
 • Reinton, Ragnhild Evang (2007). Å stryke historien mot hårene. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  (4)
 • Reinton, Ragnhild Evang (2006). What happened to happiness and the concept of beauty?, In Arne Melberg (ed.),  The Relevance of the Aesthetic.  WEB-Publication.  kapittel.
 • Reinton, Ragnhild Evang (2005). Å få det stumme til å tale. Om politikk og litteraritet hos Marguerite Duras. Romansk Forum.  ISSN 0804-6468.  (1)
 • Reinton, Ragnhild Evang (2005). Litteraturen bor i samme gate som livet, bare i huset ved siden av... Noen tanker om livet og litterariteten. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0809-2044.  (Årg. 8, nr 2), s 152- 163
 • Reinton, Ragnhild Evang (2001). Kunst, språk og erfaring. Om noen motiver hos Walter Benjamin, I:  Litteratur og erfaring.  Spartacus Forlag.
 • Hegstad, Solfrid; Lundanes, Elsa; Reinton, Ragnhild Evang; Haug, Lena S.; Becher, Georg & Alexander, Jan (2000). Determination of the food carcinogen 2-amino-1-methyl-6-phenylimidazo[4,5-b]pyridine (PhIP) in human hair by solid-phase extraction and gas chromatography-mass spectrometry. Chromatographia.  ISSN 0009-5893.  52, s 499- 504
 • Reinton, Ragnhild Evang (2000). Charles Baudelaire og den litterære modernismen, I:  Historie, forståelse og fortolkning.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-417-1179-4.
 • Reinton, Ragnhild Evang (2000). Det er ufruktbart å overbevise, I: Sissel Lie & Ingfrid Thowsen (red.),  Fagskriving som dialog.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-28050-9.
 • Reinton, Ragnhild Evang (2000). Skrive smerten, I: Sissel Lie & Ingfrid Thowsen (red.),  Fagskriving som dialog.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-28050-9.
 • Reinton, Ragnhild Evang (2000). Writing: the fruit or the grave of thought?, In Dag T Andersson & Ragnhild Evang Reinton (ed.),  Walter Benjamin. Language, Literature, History.  Solum, Oslo.  ISBN 82-560-1262-5.
 • Reinton, Ragnhild Evang (1999). "Litteratur og kultur. Litteratur mot kultur", I: Siri Gerrard; Kari Melby & Pål Steinar Repstad (red.),  Kulturforståelser i fagene.  Høyskoleforlaget, Kristiansand.  ISBN 82-7634-367-8.  s 101 - 115
 • Reinton, Ragnhild Evang (1998). "Kritikk og redning. Om Walter Benjamin og lesningen av det moderne", I:  Modernitet - refleksjoner og idebrytninger.  Cappelen Damm Akademisk.  s 103 - 120
 • Reinton, Ragnhild Evang (1998). Skriften: tankens frukt eller tankens grav? Om skrift og lesning hos Walter Benjamin. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0809-2044.  s 64- 78

Se alle arbeider i Cristin

 • Reinton, Ragnhild Evang (2015). Minnekrise og minnebilder. Litterære erindringer fra det 20. århundre. Novus Forlag.  ISBN 9788270998142.  249 s.
 • Eriksen, Anne; Reinton, Ragnhild Evang & Göran, Maria Charlotta (2013). Tingenes tilsynekomster. Kulturproduksjon, materialitet og estetikk. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-731-2.  235 s.
 • proust, marcel; ruskin, john & Reinton, Ragnhild Evang (2009). Om lesning. Villanden.  ISBN 978-82-997869-1-1.  111 s.
 • Reinton, Ragnhild Evang (2005). Marguerite Duras og lidenskapens språk. Novus Forlag.  ISBN 82-7099-404-9.  253 s.
 • Iversen, Irene & Reinton, Ragnhild Evang (2001). Litteratur og erfaring. Spartacus Forlag.
 • Andersson, Dag T & Reinton, Ragnhild Evang (ed.) (2000). Walter Benjamin. Language, Literature, History. Solum, Oslo.  ISBN 82-560-1262-5.
 • Krogh, Thomas; Endresen, Rolf Theil; Iversen, Irene & Reinton, Ragnhild Evang (2000). Historie, forståelse og fortolkning. Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-417-1179-4.  462 s. Vis sammendrag
 • Reinton, Ragnhild Evang (1993). På sporet av Marcel Proust. Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 82-05-21725-4.  263 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Reinton, Ragnhild Evang (2012). Beckett leser Proust. Om "Krapp's Last Tape".
 • Reinton, Ragnhild Evang (2012). Rancière om den emansiperte tilskuer.
 • Reinton, Ragnhild Evang (2010). A political experience of immanent transcendence in Marguerite Duras' film/text "India Song".
 • Reinton, Ragnhild Evang (2010). Anne Oterholm - så lett så tung.
 • Reinton, Ragnhild Evang (2010). "Der barn leker, ligger en hemmelighet begravet".
 • Reinton, Ragnhild Evang (2010). Estetisk teori og politisk samfunnskritikk hos Jacques Rancière.
 • Reinton, Ragnhild Evang (2010). Om Marcel Prousts forfatterskap.
 • Reinton, Ragnhild Evang (2010). Om Samuel Becketts teater.
 • Reinton, Ragnhild Evang (2010). Samtale med Arne Melberg :. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0809-2044.  13(2), s 91- 100
 • Reinton, Ragnhild Evang (2010). Tingenes tilsynekomst hos Walter Benjamin.
 • Reinton, Ragnhild Evang (2009). Modernismens estetikk hos Baudelaire og Proust.
 • Reinton, Ragnhild Evang (2009). Om Ruskin, Proust og lesningens muligheter, I:  Om lesning.  Villanden.  ISBN 978-82-997869-1-1.  etterord.  s 81 - 111
 • Reinton, Ragnhild Evang (2009). Ting og erindring.
 • Reinton, Ragnhild Evang (2009). Walter Benjamins "Berliner Kindheit um Neunzehnhundert" som konstituerende diskurs. En lesning inspirert av Dominique Maingueneau.
 • Reinton, Ragnhild Evang (2008). A child's tête-à-tête with the modern city.
 • Reinton, Ragnhild Evang (2008). A destructive poetics of the city. Benjamin's reading of Baudelaire, and Poe, as poets of nineteenth century Paris and London.
 • Reinton, Ragnhild Evang (2008). Enfance berlinoise vers mil neuf cent comme discours constituant.
 • Reinton, Ragnhild Evang (2008). Georges Perec and the (...) of memory.
 • Reinton, Ragnhild Evang (2008). On Walter Benjamins Berliner Kindheit um Neunzehnhundert and the politics of literature.
 • Reinton, Ragnhild Evang (2007). Georges Perec og erindringens (...).
 • Reinton, Ragnhild Evang (2007). Theodor W. Adorno: un lecteur de Marguerite Duras.
 • Reinton, Ragnhild Evang (2006). Om de glemte menneskelige spor i tingene.
 • Reinton, Ragnhild Evang (2006). Om det fremmede i det fortrolige.
 • Reinton, Ragnhild Evang (2006). Representation and construction of experience.
 • Reinton, Ragnhild Evang (2006). What happened to happiness and the concept of beauty?.
 • Reinton, Ragnhild Evang (2001). Et moderne litterært kjærlighetsbegrep. Kjærligheten som ikke lar seg erfare.
 • Reinton, Ragnhild Evang (2001, 18. april). Madame Bovary. [Radio].  NRK P2 : NRK P2.
 • Reinton, Ragnhild Evang (2001). Modernismens estetikk - revisited?.
 • Reinton, Ragnhild Evang (2001). Å gjenskrive moderniteten.
 • Reinton, Ragnhild Evang (2000). Anmeldelse av Arild Linnebergs oversettelse av Th.W.Adornos Ästhetische Theori og hans innføringsbok Røff guide til Adornos estetiske teori. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0809-2044.  (1), s 81- 87
 • Reinton, Ragnhild Evang (2000, 29. februar). Baudelaire og byen. [Radio].  RadiOrakel.
 • Reinton, Ragnhild Evang (2000). Baudelaire og modernismen.
 • Reinton, Ragnhild Evang (2000). Benjamin på norsk. Vinduet.  ISSN 0042-6288.
 • Reinton, Ragnhild Evang (2000). Erindring og fragment.
 • Reinton, Ragnhild Evang (2000, 25. mars). Kjærligheten i litteraturen. [Radio].  TV Leseforeningen : NRK.
 • Reinton, Ragnhild Evang (2000). På vei mot ingenting. Om kjærlighet og skrift hos Marguerite Duras.
 • Reinton, Ragnhild Evang (1999, 01. april). Leserforeningen. Samtaleprogram om Marcel Proust. [Radio].
 • Reinton, Ragnhild Evang (1999). Marcel Proust - skrift og estetikk.
 • Reinton, Ragnhild Evang (1999). Marguerite Duras og India.
 • Reinton, Ragnhild Evang (1999). Margurite Duras - tekster om ingenting?.
 • Reinton, Ragnhild Evang (1999, 01. april). Samtale om Madame de Sévigné, Kjære datter. [Radio].
 • Reinton, Ragnhild Evang (1999). Tekst og bilde i filmen India Song.
 • Reinton, Ragnhild Evang (1997). Det er ufruktbart å overbevise. Om å skrive doktorgradsopposisjon.
 • Henriksen, Turid Lilian; Reinton, Ragnhild Evang & Tobiassen, Rolf (1987). Kompendium i fagdidaktikk. Fransk grunnfag.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. juni 2010 15:38 - Sist endret 11. jan. 2018 11:31