Svein Mønnesland

Professor emeritus
Bilde av Svein Mønnesland
English version of this page
Mobiltelefon +47-90918960
Brukernavn
Postadresse ILOS Postboks 1003 Blindern 0315 Oslo

Faglige kompetanseområder

 • slavisk filologi
 • Balkan-studier
 • Jugoslavias kulturhistorie
 • bosnisk, kroatisk, serbisk

Akademisk bakgrunn

Fra 1971 var jeg universitetslektor i serbokroatisk ved Universitetet i Oslo, og har vært professor i slaviske språk fra 1979. Som en del av dette har jeg skrevet en rekke vitenskapelige artikler, populærvitenskapelige artikler og bøker innen slavisk filologi og om jugoslavisk kultur, historie og politikk. 

Som lektor og professor har jeg undervist i en rekke emner på alle nivåer ved Universitetet i Oslo. Blant annet serbokroatisk språk og litteratur, sammenlignende slavisk språkvitenskap, jugoslavisk kulturhistorie, østeuropeisk historie, Balkans kultur, historie og samfunnsforhold. Jeg har veiledet studenter på hovedfag-, master- og ph.d.-nivå. 

På tekstlaboratoriet ved UiO var jeg initiativtaker og medvirkende til det første bosniske tekstkorpus: The Oslo Corpus of Bosnian Texts (1992). Korpuset har 1,5 millioner ord fra romaner, fortellinger, juridiske tekster, presse og religiøse tekster.

Forskningsprosjekter

 • ”Language and National identity”, 2002-2006, Norges Forskningsråd.
 • "Red Letter Days in Transition. Central Europe and the Balkans 1985-2005", 2008–2011, Norges Forskningsråd.

Fagformidling

 • Kommentator om forholdene på Balkan i radio, tv og aviser.
 • Fagansvarlig og bidragsyter for en rekke leksikonartikler på www.snl.no.
 • Initiativtaker til og styremedlem i Forum for sovjet- og østeuropastudier ved Universitetet i Oslo fra 1986, hvor vi arrangerte populærvitenskapelige forelesningsrekker om østeuropeiske forhold.
 • Utga det populærvitenskapelige tidsskriftet Forum Øst (1984-87).
 • Grunnlegger av Sypress Forlag i 1992 sammen med Kirsten Mønnesland.
 • Grunnlegger av og redaksjonsmedlem i tidsskriftet Nordisk Østforum (1987-2014), et fagtidsskrift om Øst-Europa som utgis av Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)
 • Arrangør av utstillingen "Bosnia i middelalderen" (1996), vist i seks norske byer, Berlin og Sarajevo (2002).

Medlemskap

Tidligere verv og medlemskap

 • Administrative verv ved Universitetet i Oslo som: instituttbestyrer, medlem av fakultetsrådet, formann i budsjett- og ressursutvalget og komité for Internasjonale studier ved HF.
 • Formann og medlem i en rekke bokjuryer og komiteer.
 • Formann (1994-1997) og viseformann (1994-1997) i Nordisk slavistforbund.
 • Formann i Nordiska kommittén för Öststatsforskning.
 • Leder av Øst-Europautvalget ved Universitetet i Oslo.
 • Styreverv for Institutt for sammenlignende kulturforskning.
 • Styremedlem i The International Council for Central and East European Studies.
 • Medlem av Øst-Europa-utvalget i Norges Forskningsråd.

Arbeid som sakkyndig og tolk

 • Sakkyndig i krigsforbryterstraffesaker i Oslo Tingrett 2008, Borgarting lagmannsrett 2010 og Tingsrätten i Stockholm 2011.
 • Sakkyndig ved offisielle norske besøk i Jugoslavia for statsminister Odvar Nordli i 1977 og statsminister Gro Harlem Brundtland i 1981. 
 • Tolk i serbokroatisk i retten, for innvandrere og ved politiske samtaler og statsbesøk. 
Emneord: Slavisk, Filologi, Bosnisk/kroatisk/serbisk, Kultur, Historie, Politikk og samfunn
Publisert 28. okt. 2016 14:23 - Sist endret 8. mai 2020 17:50