Audun Johannes Mørch

Bilde av Audun Johannes Mørch
English version of this page
Telefon +47 22856746
Mobiltelefon +47 958 35 997
Rom NT 1117
Brukernavn
Besøksadresse Niels Treschows hus 11. etasje Niels Henrik Abels vei 36
Postadresse Postboks 1003 Blindern 0315 OSLO

Mine akademiske interesser er russisk litteratur fra flere epoker. Innenfor den klassiske russiske litteraturen er jeg spesielt interessert i Nikolaj Gogol og Fjodor Dostojevskij, men jeg har også arbeidet med Lev Tolstoj og Anton Tsjekhov. Innenfor sovjetisk litteratur knytter hovedinteressen seg til Andrej Platonov, men også andre forfattere fra den tidlige sovjetperioden, som Mikhail Bulgakov og i senere tid Varlam Sjalamov. I den postsovjetiske litteraturen er jeg spesielt interessert i Viktor Pelevin og Pavel Krusanov. I den senere tid har jeg også vært interessert i russisk urfolkslitteratur, spesielt Jurij Rytkheu.

Innenfor litterær teori er jeg spesielt interessert i Bakhtins genreteori, kronotopbegrep, og Lotmans semiotiske analyser av litterære rom. I den senere tid har jeg også arbeidet med å lese litteratur fra ulike epoker i lys av begreper som modernisme og post-modernisme.

 

Emneord: Russisk, Russisk litteratur, Litterære utopier og anti-utopier, Urfolkslitteratur, Arktis, Bakhtin
Publisert 3. juni 2010 15:04 - Sist endret 20. feb. 2020 14:31