Audun Johannes Mørch

Bilde av Audun Johannes Mørch
English version of this page
Telefon +47 22856746
Mobiltelefon +47 958 35 997
Rom NT 1117
Brukernavn
Besøksadresse Niels Treschows hus 11. etasje Niels Henrik Abels vei 36
Postadresse Postboks 1003 Blindern 0315 Oslo

Mine akademiske interesser er russisk litteratur fra flere epoker. Innenfor den klassiske russiske litteraturen er jeg spesielt interessert i Nikolaj Gogol og Fjodor Dostojevskij, men jeg har også arbeidet med Lev Tolstoj og Anton Tsjekhov. Innenfor sovjetisk litteratur knytter hovedinteressen seg til Andrej Platonov, men også andre forfattere fra den tidlige sovjetperioden, som Mikhail Bulgakov og i senere tid Varlam Sjalamov. I den postsovjetiske litteraturen er jeg spesielt interessert i Viktor Pelevin og Pavel Krusanov. I den senere tid har jeg også vært interessert i russisk urfolkslitteratur, spesielt Jurij Rytkheu.

Innenfor litterær teori er jeg spesielt interessert i Bakhtins genreteori, kronotopbegrep, og Lotmans semiotiske analyser av litterære rom. I den senere tid har jeg også arbeidet med å lese litteratur fra ulike epoker i lys av begreper som modernisme og post-modernisme.

 

Emneord: Russisk, Russisk litteratur, Litterære utopier og anti-utopier, Urfolkslitteratur, Arktis, Bakhtin

Publikasjoner

 • Mørch, Audun Johannes (2021). The Chronotope of Realism: Tolstoi's Sevastopol Stories. I Andrew, Joe & Reid, Robert (Red.), Tolstoi and the Evolution of His Artistic World. Brill Academic Publishers. ISSN 9789004465626. s. 102–115.
 • Mørch, Audun Johannes (2017). Between the Primordial, the Modern and the Post-Modern: The Chukchi Writer Yuri Rytkheu. I Hansson, Heidi & Ryall, Anka (Red.), Arctic Modernities. The Environmental, the Exotic and the Everyday. Cambridge Scholars Publishing. ISSN 978-1-5275-0290-1. s. 213–231.
 • Haarberg, Jon & Mørch, Audun Johannes (2015). Å lese Tsjekhovs "Studenten". Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0809-2044. 18(1), s. 4–15.
 • Mørch, Audun Johannes (2014). The chronotope of the primordial: Yuri Rytkheu's When the whales leave. Nordlit. ISSN 0809-1668. s. 17–32.
 • Mørch, Audun Johannes (2012). The Chronotope of Freedom: House of the Dead. I Reid, Robert & Andrew, Joe (Red.), Aspects of Dostoevskii. Art, Ethics and Faith. Brill|Rodopi. ISSN 978-90-420-3514-0. s. 51–66.
 • Mørch, Audun Johannes (2012). Nye Milestolper i Norsk Poesi. Jo Eggen som gjendikter fra russisk til norsk. I Karlsen, Ole (Red.), Nordisk samtidspoesi. Særlig Jo Eggens forfatterskap. Oplandske Bokforlag. ISSN 9788275181945. s. 263–280.
 • Mørch, Audun Johannes (2011). P'esa "Sarmanka": tema razlozenija. I Kornienko, Natal'ja V. (Red.), "Strana filosofov" Andreja Platonova. Problemy tvorcestvo. Vypusk 7. IMLI RAN. ISSN 9785920803986. s. 83–88.
 • Mørch, Audun Johannes (2008). In Search of the Grand: Pavel Krusanov. CFE Conference Papers Series. ISSN 1654-2185. 3(3), s. 127–138.
 • Mørch, Audun Johannes (2005). Reality as Myth:Pelevins Capaev i Pustota. Scando-Slavica. ISSN 0080-6765. 51, s. 61–81.
 • Mørch, Audun Johannes (2004). Gogol's The Overcoat: Revaluing all values. Essays in Poetics. ISSN 0308-888X. 29(9), s. 96–112.
 • Mørch, Audun Johannes (2002). The Irony of Platonov's "Gradov Town". Essays in Poetics. ISSN 0308-888X. 27, s. 114–122.
 • Mørch, Audun Johannes (1999). Platonov's Èfirnyj trakt: A Tragedy in Prose. Russian Literature. ISSN 0304-3479. 46, s. 219–232.
 • Mørch, Audun Johannes (1999). Platonov's Èfirnyj trakt: A Tragedy in Prose. Russian Literature. ISSN 0304-3479. 46, s. 219–232.
 • Mørch, Audun Johannes (1999). Platonov's Happy Moscow and Bulgakov's Heart of a Dog: Prosaic Imaginations of a New Man. Essays in Poetics. ISSN 0308-888X. 24, s. 143–157.
 • Mørch, Audun Johannes (1998). Formy khudozhestvennogo prostranstva v romannoi proze A. Platonova. Sprache und Erzählhaltung bei Andrej Platonov(=Slavica Helvetica 58). 58, s. 267–276.
 • Mørch, Audun Johannes (1997). Andrej Platonov's "Reka Potudan'": A Father's Mission. I Egeberg, Erik; Mørch, Audun Johannes & Selberg, Ole Michael (Red.), Life and Text. Essays in Honour of Geir Kjetsaa on the Occasion of his 60th Birthday. Meddelelser. Slavisk-baltisk avdeling, Universitetet i Oslo. ISSN 82-90250-75-4. s. 181–190.
 • Mørch, Audun Johannes (1995). K probleme antiutopiceskich strategij v romane "Cevengur". I Kornienko, Natal'ja V. (Red.), "Strana filosofov" Andreja Platonov: problemy tvorcestva. Vypusk 2. IMLI RAN. ISSN 5201132391. s. 134–140.

Se alle arbeider i Cristin

 • Mørch, Audun Johannes (1998). The Novelistic Approach to the Utopian Question. Det historisk-filosofiske fakultet, Universitetet i Oslo/Faculty of Arts, University of Oslo. ISBN 82-00-12995-0. 206 s.
 • Egeberg, Erik; Mørch, Audun Johannes & Selberg, Ole Michael (1997). Life and Text. Essays in Honour of Geir Kjetsaa on the Occasion of his 60th Birthday. Meddelelser. Slavisk-baltisk avdeling, Universitetet i Oslo. ISBN 82-90250-75-4.
 • Mørch, Audun Johannes & Selberg, Ole Michael (1997). Life and Text. Essays in Honour of Geir Kjetsaa on the Occasion of his 60th birthday. Institutt for Øst-Europeiske og Orientalske Studier, Universitetet i Oslo. ISBN 8290250754. 260 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Mørch, Audun Johannes (2020). Solid verk om Aleksandr Pusjkin. Dag og Tid. ISSN 0803-334X. s. 26–27.
 • Mørch, Audun Johannes (2019). Åpen Bok. [Radio]. NRK.
 • Mørch, Audun Johannes (2019). Verdibørsen. [Radio]. NRK.
 • Mørch, Audun Johannes (2019). Salongen. [Radio]. NRK.
 • Mørch, Audun Johannes (2011). Vladimir Majakovskij, "Mennesket. Om dette". Aschehoug & Co. ISSN 9788203199721.
 • Mørch, Audun Johannes (2011). Kulturnytt. [Radio]. NRK.
 • Mørch, Audun Johannes (2011). Diktafon. [Radio]. NRK.
 • Mørch, Audun Johannes (2010). Humørfylt anti-utopi. Klassekampen. ISSN 0805-3839. s. 12–12.
 • Mørch, Audun Johannes (2010). En pingvin for lite. Klassekampen. ISSN 0805-3839. s. 16–16.
 • Mørch, Audun Johannes (2010). Mørk moskovitt. Klassekampen. ISSN 0805-3839. s. 11–11.
 • Mørch, Audun Johannes (2010). Om å oversette Majakovskij til norsk.
 • Mørch, Audun Johannes (2010). Lev Tolstoj - dikter og guru.
 • Mørch, Audun Johannes (2010). Russisk litteratur fra Pusjkin til Pasternak.
 • Mørch, Audun Johannes (2010). Tolstoy's Anti-Romantic Chronotope:The Sevastopol Stories.
 • Mørch, Audun Johannes (2010). Fjodor Dostojevskij. Innledning.
 • Mørch, Audun Johannes (2010). Lev Tolstoj. Innledning.
 • Mørch, Audun Johannes (2010). Nikolaj Gogol. Innledning.
 • Mørch, Audun Johannes (2010). Om oversetterutdannelsen ved Universitetet i Oslo.
 • Mørch, Audun Johannes (2010). Bok i P2. Program om forfatteren Mikhail Sjisjkin. [Radio]. NRK.
 • Mørch, Audun Johannes (2009). Bok i P2. Nikolaj Gogol. [Radio]. NRK.
 • Mørch, Audun Johannes (2009). Пьеса "Шарманка" Андрея Платонова: Идея и художественное пространство.
 • Mørch, Audun Johannes (2009). Aleksander Pusjkin.
 • Mørch, Audun Johannes (2009). Nikolaj Gogol: Paradoksenes dikter.
 • Mørch, Audun Johannes (2009). Nikolaj Gogol.
 • Mørch, Audun Johannes (2008). The Chronotope of the Primordial in Jurij Rytkheu's Kogda kity ukhodjat.
 • Mørch, Audun Johannes (2007). Boris Pasternak. [Radio]. NRK.
 • Mørch, Audun Johannes (2007). Konstantin Ciolkovskij. [Radio]. NRK.
 • Mørch, Audun Johannes (2007). In search of the grand: Pavel Krusanov.
 • Mørch, Audun Johannes (2007). Aleksander Pusjkin - Russlands nasjonaldikter.
 • Mørch, Audun Johannes (2007). Om å oversette Bakhtin.
 • Mørch, Audun Johannes (2006). En dag i Ivan Denisovitsj' liv, Tanke og tendens. Sånn er Livet. [Radio]. NRK P2.
 • Mørch, Audun Johannes (2006). Utopia and Anti-Utopia in Russian Thought and Literature.
 • Mørch, Audun Johannes (2005). Pavel Krusanov og romanen Ukus angela, Engelens bitt (2000).
 • Mørch, Audun Johannes (2003). Mikhail Bakhtin: Latter og dialog. Utvalgte skrifter. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 82-02-19863-1.
 • Ludvigsen, Sten & Mørch, Audun Johannes (2002). Categories at work: Small-group collaboration in co- located and distributed settings.
 • Mørch, Audun Johannes (2002). Gogol¿s ¿The Overcoat¿: A revalueing all values.
 • Mørch, Audun Johannes (2000). En praktikants bekjennelser. Dyade. ISSN 0332-5792. 2, s. 35–43.
 • Mørch, Audun Johannes (2000). The Irony of Platonov's "Gorod Gradov".
 • Mørch, Audun Johannes (2000). Ironi i Andrej Platonovs prosa.
 • Mørch, Audun Johannes (1998). Andrej Platonov, en gjenoppdaget skatt. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Mørch, Audun Johannes (1998). Dostoevskij's ¿Besy¿ and the Utopian Notion of the New Man.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. juni 2010 15:04 - Sist endret 20. feb. 2020 14:31