Rhythm in the Age of Digital Reproduction (avsluttet)

Hvordan har rytme og sound i nyere groove-orientert musikk endret seg som følge av utviklingen av digital musikkteknologi?

Rytm in the age of digital reproduction står det. Illustrasjon.

Om prosjektet

Prosjektet undersøker mikrorytmiske forhold i samtidige teknologibaserte sjangre, som for eksempel contemporary r&b, hip-hop og elektronika, men omfatter også studier av groove i spilte musikformer som norsk folkemusikk og afrocubansk jazz.

Det har særlig vært fokusert på forholdet mellom rytmisk struktur og mikrorytmisk artikulering (microtiming), på den rytmiske betydningen av kroppslig involvering i musikken, samt lydens og klangens betydning for oppfattelsen av mikrorytmiske forhold.

Et av hovedspørsmålene er i hvilken grad og på hvilken måte kjennetegn ved samtidens groove-orienterte musikk kan relateres til utviklingen av digital musikkteknologi.

Prosjektet ble avsluttet våren 2010. For resultater og publikasjoner, se de engelske prosjektsidene for Rhythm in the Age of Digital Reproduction

Finansiering

Forskningsprosjektet var finansiert av Norges forskningsråd og Det humanistiske fakultet, UiO og er et Yngre fremragende forskere-prosjekt (YFF). 

Publisert 7. apr. 2010 14:43 - Sist endret 20. apr. 2020 14:18

Kontakt

Prosjektleder  
Professor Anne Danielsen

 

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere