Livet rundt studiene

Et musikalsk fellesskap på Universitetet i Oslo

Program for musikkvitenskap er kjent for å ha et av fakultetets beste studiemiljø. All undervisning og alle øverom er samlet i ZEB-bygningen. Her har du mulighet til samspill, både sosialt og musikalsk, med dine medstudenter!

Ved semesterstart arrangeres det mottaksuke for alle nye og gamle studenter på bachelor- og masterprogrammet. Programutvalget på bachelor og masterstudiet arrangerer en rekke aktiviteter og studietur for masterstudentene i løpet av studieåret.

Festforeningen Zebastian arrangerer blant annet studentenes Melodi Grand Prix og semesterstartfest.

Studentdemokrati

Engasjer deg i studentdemokratiet. Du kan påvirke ved å delta i programutvalget eller ved å stille til valg til instituttstyret.

Hver høst velges det studentrepresentanter til instituttstyret.

Det er valg av studentrepresentanter til instituttstyret 11. og 12. desember. Les mer om valget og høstens kandidater her. Godt valg!

 

Du kan også engasjere deg i fakultetsstyret.

Studentene er representert med to studenter i styret, og det er svært viktig i beslutningsprosessene at studentenes stemmer blir hørt.

Felles for alle studenter ved UiO