Livet rundt studiene

Et musikalsk fellesskap på Universitetet i Oslo

Program for musikkvitenskap er kjent for å ha et av fakultetets beste studiemiljø. All undervisning og alle øverom er samlet i ZEB-bygningen. Her har du mulighet til samspill, både sosialt og musikalsk, med dine medstudenter!

Ved semesterstart arrangeres det mottaksuke for alle nye og gamle studenter på bachelor- og masterprogrammet. Programutvalget på bachelor og masterstudiet arrangerer en rekke aktiviteter og studietur for masterstudentene i løpet av studieåret.

Festforeningen Zebastian arrangerer blant annet studentenes Melodi Grand Prix og semesterstartfest.

Studentdemokrati

Engasjer deg i studentdemokratiet. Du kan påvirke ved å delta i programutvalget eller ved å stille til valg til instituttstyret.

Hver høst velges det studentrepresentanter til instituttstyret.

Valg av studentrepresentanter til instituttstyret for 2019 er avsluttet. Les om valgresultatene her.

 

Du kan også engasjere deg i fakultetsstyret.

Studentene er representert med to studenter i styret, og det er svært viktig i beslutningsprosessene at studentenes stemmer blir hørt.

Felles for alle studenter ved UiO