Livet rundt studiene

Tre studenter spiller instrumenter sammen på gressplenen utenfor ZEB-bygningen, IMV. Foto.
Foto: Jarli&Jordan/UiO

Et musikalsk fellesskap på Universitetet i Oslo

Program for musikkvitenskap er kjent for å ha et av fakultetets beste studiemiljø. All undervisning og alle øverom er samlet i ZEB-bygningen. Her har du mulighet til samspill, både sosialt og musikalsk, med dine medstudenter.

Programutvalget og insituttstyret ved IMV

Engasjer deg i studentdemokratiet. Du kan påvirke ved å delta i programutvalget eller ved å stille til valg til instituttstyret. Representantene velges hver høst.

Felles for alle studenter ved UiO