Livet rundt studiene

Tre studenter spiller instrumenter sammen på gressplenen utenfor ZEB-bygningen, IMV. Foto.
Foto: Jarli&Jordan/UiO

Et musikalsk fellesskap på Universitetet i Oslo

Program for musikkvitenskap er kjent for å ha et av fakultetets beste studiemiljø. All undervisning og alle øverom er samlet i ZEB-bygningen. Her har du mulighet til samspill, både sosialt og musikalsk, med dine medstudenter!

Ved semesterstart arrangeres det mottaksuke for alle nye og gamle studenter på bachelor- og masterprogrammet. Programutvalget på bachelor og masterstudiet arrangerer en rekke aktiviteter og studietur for masterstudentene i løpet av studieåret.

Festforeningen Zebastian arrangerer blant annet studentenes Melodi Grand Prix og semesterstartfest.

Studentdemokrati

Programutvalget og insituttstyret

Engasjer deg i studentdemokratiet. Du kan påvirke ved å delta i programutvalget eller ved å stille til valg til instituttstyret. Representantene velges hver høst.

Fakultetsstyret

Studentene er representert med to studenter i styret, og det er svært viktig i beslutningsprosessene at studentenes stemmer blir hørt. I

Felles for alle studenter ved UiO