Programutvalget ved IMV

Programutvalget arbeider for å vedlikeholde studentenes interesser ved instituttet. Programutvalget administrerer lesesalsplasser, bok- og instrumentskap, og arrangerer også sosiale sammenkomster hvert semester.

Det er valg av studentrepresentanter til programutvalget hver høst.

Hva er programutvalget ved studieprogram for musikk?


Programutvalget er et bindeledd mellom studentene og ledelsen ved instituttet og programmet.

Programutvalger har to studentrepresentanter i instituttstyret.

Medlemmene i programutvalget studieåret 2016/2017 er:

  • Jonas Veland (leder)
  • Jonas Ulleland (økonomiansvarlig)
  • Åpen plass
  • Åpen plass 
  • Åpen plass

Programutvalget er involvert i alt som innvirker på musikkvitenskapstudenters hverdag; Fra øverom, lesesal og teknisk utstyr, til saker som har med emner, undervisning og evaluering/sensur å gjøre.

Har du små eller store saker du ønsker å ta opp?

Kontakt oss på e-post, søk oss opp på Facebook eller snakk med oss. Våre møtetidspunkt og andre opplysninger finner du på PU-tavla i lesesalsgangen.

Ønsker du å stille til valg?

Ta kontakt med programutvalget

 

 

 

Publisert 12. mai 2010 13:55 - Sist endret 6. sep. 2017 11:06