Kontakt oss ved IMV

Postadresse

Institutt for musikkvitskap
Postboks 1017 Blindern
0315 Oslo
 

Besøksadresse

Sem Sælands vei 2
0371 Oslo

ZEB-bygget, 2. etasje

Ansatte ved instituttet

Studiar

Studierettleiing, undervisningsplan, tilrettelegging av undervisning, eigenmeldingar, sjukmeldingar, deltidsstudium og permisjon.

 

Studiekonsulent bachelor musikkvitenskap

Studiekonsulent master (musikkvitenskap, Nordic Music, Music, Communication and Technology)

 

 

Eksamen, Fronter, Inspera, tilrettelegging av eksamen og sjukmeldingar

Delstudium i utlandet - internasjonalisering

Kontakt studiekonsulent Mons Thyness

Har du som student spørsmål om brukarkonto, passord, e-post, eller tekniske problem?