Kontakt oss ved IMV

Postadresse

Institutt for musikkvitskap
Postboks 1017 Blindern
0315 Oslo
 

Besøksadresse

2. etasje
Sem Sælands vei 2
0371 Oslo

ZEB-bygget

Opningstider og tilgong

Tilsette ved instituttet

Studiar

Studierettleiing, undervisningsplan, tilrettelegging av undervisning, eigenmeldingar, sjukmeldingar, deltidsstudium og permisjon.

 

Studiekonsulent bachelor musikkvitenskap

Studiekonsulent master Music, Communication and Technology 

 

 

Eksamen, Fronter, Inspera, tilrettelegging av eksamen og sjukmeldingar

Eksamenskonsulent musikkvitenskap

Eksamenskonsulent master Music, Communication and Technology

Delstudium i utlandet - internasjonalisering

Kontakt studiekonsulent Terje Tolleshaug

IT 

Har du som student spørsmål om brukarkonto, passord, e-post, eller tekniske problem?