Kontakt oss ved IMV

Postadresse

Institutt for musikkvitskap
Postboks 1017 Blindern
0315 Oslo
 

Besøksadresse

Sem Sælands vei 2
0371 Oslo

ZEB-bygget, 2. etasje

Ansatte ved instituttet

Studiar

Studierettleiing, undervisningsplan, tilrettelegging av undervisning, eigenmeldingar, sjukmeldingar, deltidsstudium og permisjon.

 

Eksamen, Fronter, Inspera, tilrettelegging av eksamen og sjukmeldingar

Delstudium i utlandet - internasjonalisering

Har du som student spørsmål om brukarkonto, passord, e-post, eller tekniske problem?