English version of this page

Om IMV

Samarbeid med IMV

  • Forskningssamarbeid
  • Prosjekter mellom arbeidslivet og masterstudenter
  • Student i praksis

Rom og utstyr

  • Oversikt over rom med bilder
  • Oversikt over hvilket utstyr som finnes der
  • Regler for bruk
  • Hvem har ansvar for hva

Tal og fakta

Institutt for musikkvitskap er det største musikkvitskaplege miljøet i Norden. Instituttet gjev forskingsbasert undervisning på alle nivå innanfor eit breitt spekter av musikkvitskaplege tema og perspektiv.

 

Kontakt IMV

Institutt for musikkvitskap
Postboks 1017 Blindern
0315 Oslo

Tlf: (47) 22 85 47 50
E-post: info@imv.uio.no

Arrangement

IMV i sosiale medium