English version of this page

Om IMV

Samarbeid med IMV

  • Forskningssamarbeid
  • Prosjekt mellom arbeidslivet og masterstudentar
  • Student i praksis

Rom og utstyr

  • Oversikt over rom med bilder.
  • Oversikt over kva utstyr som finst der.
  • Reglar for bruk.
  • Kven har ansvar for kva?

Tal og fakta

Institutt for musikkvitskap er det største musikkvitskaplege miljøet i Norden. Instituttet gjev forskingsbasert undervisning på alle nivå innanfor eit breitt spekter av musikkvitskaplege tema og perspektiv.

 

Kontakt IMV

Institutt for musikkvitskap
Postboks 1017 Blindern
0315 Oslo

Tlf: (47) 22 85 47 50
E-post: info@imv.uio.no

Jobb ved IMV

Ledige stillingar og pågåande tilsettingar ved IMV.

Instituttets historie

Institutt for musikkvitskap har ei rik historie.

Opningstider ZEB-bygninga

Inngangsdøra (hovudinngang A) er open:

Måndag - fredag: 07.30 - 18.00
Laurdag: 08.00 - 14.00
Søndag: Stengt

Dørene til 2. og 3. etasje er opne:

Måndag - fredag: 07.30 - 18.00
Laurdag og søndag: Stengt

Utanom opningstidene må ein ha gyldig tilgjenge i student- eller tilsettkortet.

Sjå her for informasjon om parkering ved Universitetet i Oslo.