English version of this page

Om IMV

Institutt for musikkvitskap er det største musikkvitskaplege miljøet i Norden. 

Studenter som går ut fra ZEB-bygningen, IMV. Foto.
Foto: Jarli&Jordan/UiO

Samarbeid med IMV

  • Forskningssamarbeid
  • Prosjekt mellom arbeidslivet og masterstudentar
  • Student i praksis

Rom og utstyr

  • Oversikt over rom med bilder.
  • Oversikt over kva utstyr som finst der.
  • Reglar for bruk.
  • Kven har ansvar for kva?

Tal og fakta

Instituttet gjev forskingsbasert undervisning på alle nivå innanfor eit breitt spekter av musikkvitskaplege tema og perspektiv.

Jobb ved IMV

Ledige stillingar og pågåande tilsettingar ved IMV.

Instituttets historie

Institutt for musikkvitskap har ei rik historie.

Opningstider ZEB-bygninga

Inngangsdøra (hovudinngang A) er open:

Måndag - fredag: 07.30 - 18.00
Laurdag: 08.00 - 14.00
Søndag: Stengt

Dørene til 2. og 3. etasje er opne:

Måndag - fredag: 07.30 - 18.00
Laurdag og søndag: Stengt

Utanom opningstidene må ein ha gyldig tilgjenge i student- eller tilsettkortet.

Sjå her for informasjon om parkering ved Universitetet i Oslo.

Kontakt IMV

Institutt for musikkvitskap
Postboks 1017 Blindern
0315 Oslo

Tlf: (47) 22 85 47 50
E-post: info@imv.uio.no

Følg oss!