Studier

Emnegrupper

Et studieprogram er satt sammen av flere emngrupper.

Finn emner

Finn pensumlister, forelesningstider og notater fra dine emner.

Student ved IMV

Studer ved IMV!

Utveksling

Ta et semester eller to i utlandet som del av utdanningen ved IMV.

Aktuelt

  • Reisestøtte for masterstudenter 30. aug. 2016 14:43

    Alle masterstudenter på musikkvitenskap kan søke om støtte til å dekke reiseutgifter som er nødvendige for å gjennomføre masteroppgaven.

  • Masterstipender ved IMV 30. aug. 2016 12:43

    Visste du at IMV utlyser mastergradsstipender på kr. 30.000,- til studenter som velger å skrive masteroppgave tilknyttet ett av fire områder?

Arrangementer

  • Velkomstseremoni 12. aug. 2019

    Universitetet ønsker deg som er ny student velkommen med en høytidelig markering av studiestart.