Studier

Student som sitter foran en skjerm ved et miksebord i musikkstudio, i bakgrunnen er det en annen student med en gitar. Foto.
Foto: Jarli&Jordan/UiO

Finn emner

Finn pensumlister, forelesningstider og notater fra dine emner. 

Registrering, eksamen, permisjon og tilrettelegging

Utveksling

Ta et semester eller to i utlandet som del av utdanningen ved IMV.

Karrierevalg for HF-studenter

Studer ved IMV!

Arrangementer

Ingen kommende arrangementer

Kontakt oss

Si fra

Meld fra om positive eller negative sider ved læringsmiljøet.