Studier

Emnegrupper

Et studieprogram er satt sammen av flere emngrupper.

Finn emner

Finn pensumlister, forelesningstider og notater fra dine emner.

Student ved IMV

Praktisk informasjon om masterstudiene ved IMV

Veiledning, frister, innlevering, publisering.

Nylig innleverte masteroppgaver

Registrering, eksamen, permisjon og tilrettelegging

Karrierevalg for HF-studenter

Studer ved IMV!

Utveksling

Ta et semester eller to i utlandet som del av utdanningen ved IMV.

Aktuelt

Arrangementer

  • Velkomstseremoni 12. aug. 2019

    Universitetet ønsker deg som er ny student velkommen med en høytidelig markering av studiestart.

  • Studentslippet 24. aug. 2019

    24. august slippes studentene løs i Oslo!