Studier

Emnegrupper

Et studieprogram er satt sammen av flere emngrupper.

Finn emner

Finn pensumlister, forelesningstider og notater fra dine emner.

Student ved IMV

Studer ved IMV!

Utveksling

Ta et semester eller to i utlandet som del av utdanningen ved IMV. Se IMVs avtaler her.

Arrangementer

Ingen kommende arrangementer