Hvem konktakter jeg ved IMV?

 • opptaksprøver bachelor
 • emneopptak
 • praktiske forhold rundt undervisning
 • tilrettelegging av undervisning og eksamen
 • opptak til masterstudiet
 • deltid, permisjon og utsatt studiestart
 • delstudier i utlandet
 • godkjenning og innpassing av ekstern utdanning
 • kvalitetssikring og evaluering av programmene
 • eksamen
 • fronter

 

Faglige spørsmål

Den enkelte lærer, kontaktinformasjon på emnets semesterside.

Oversikt over IMVs emner.

AV-utstyr

 • lydstudio
 • MIDI-rommet
 • øverom

IT-tjenester

 • Brukernavn og passord
 • Fronter
 • IT-kurs

Student-IT ved HF
E-post: student-it@hf.uio.no

Studietilbud og generell studieinformasjon

 • studietilbud
 • studieveiledning
 • tilrettelegging ved eksamen, permisjon, utsatt studiestart og deltidsstudier

HF-studieinfo

Telefon: 22 85 62 93 (kl. 915)
E-post: hf-studieinfo@hf.uio.no

 

Opptak og registrering

 • opptak og studiekompetanse
 • semesteravgift
 • internasjonale studenter

Knutepunktet
– sentralt studentinformasjonssenter

Telefon: 22 85 82 00
Email: studentinfo@admin.uio.no

Mandag–fredag kl. 10–15