Masterstudiet ved IMV

Lesesal for masterstudenter

IMV har en lesesal i 1. etasje i ZEB som er tilgjengelig for alle masterstudenter ved institutt for musikkvitenskap. Programutvalget administrerer plassene. Studenter på lavere grad kan bruke lesesalen på studentbiblioteket i Sophus Bugge.

Veileder til masteroppgaven

Etter at du har fått tildelt veileder, skal veiledningskontrakten fylles ut, signeres og returneres til studiekonsulenten for faget ditt.