English version of this page

Innlevering og publisering av masteroppgaven

Her finner du praktisk informasjon om innlevering av masteroppgaven ved IMV. Masteroppgaven leveres elektronisk via Studentweb til DUO vitenarkiv og i Inspera.

Innleveringfrist

Innlevering av masteroppgaven til IMV skjer:

  • Mandag 2. mai i vårsemesteret 2022
  • Tirsdag 1. november i høstsemesteret 2022

Innen kl. 13 på innleveringsdagen må du gjøre følgende:

Elektronisk innlevering til DUO vitenarkiv via StudentWeb

Elektronisk innlevering i INSPERA

Forsinket?

Ekstra semester:
Les mer og finn søknadsskjema for å søke om et ekstra semester.

Sykdom:

  • Har du vært for syk til å jobbe med masteroppgaven i en kortere periode rett før innleveringsfristen, kan du søke om utsatt frist i opp til to uker (legeattest er nødvendig) uten å måtte søke om et ekstra semester.
Publisert 27. mai 2010 14:46 - Sist endret 21. sep. 2022 11:32