English version of this page

Reisestøtte

Alle masterstudenter på musikkvitenskap kan søke om støtte til å dekke reiseutgifter som er nødvendige for å gjennomføre masteroppgaven, f.eks. i forbindelse med feltarbeid eller deltakelse på relevant fagkonferanse.

Reisestøtte i forbindelse med masteroppgaven

Det innvilges inntil 5.000,- i reisestøtte til masterstudenter knyttet til instituttet. Slik støtte kan innvilges en gang i løpet av masterstudiet.

Retningslinjer

  • Utgifter til transport (billigste reisemåte), losji og inngangsbilletter/gebyrer til konferanser og lignende kan dekkes
  • Utgifter til kost dekkes ikke
  • Reisen skal ikke være til hinder for at du gjennomfører på normert tid

Hvordan søke

Finn ut hvor du ønsker å reise og fyll ut søknadsskjema (bokmål/nynorsk). Søknadene behandles samlet etter semesterets frist.

  • Frist høstsemesteret: 15. september.
  • Frist vårsemesteret: 15. februar.
  • Er det budsjetterte midler igjen etter disse fristen, kan søknader vurderes fortløpende.

Søknader om støtte til reise, konferanser, seminarer eller lignende må inneholde informasjon om hva du søker om støtte til og hvorfor dette er viktig for oppgaven. I tillegg skal det foreligge et enkelt budsjett. Søknaden må være anbefalt av tildelt veileder. Dette gjøres ved at veileder ser gjennom søknaden og signerer hvis hen vil anbefale søknaden. Epost fra veileder godkjennes som signatur.

Søknaden må være innsendt før reisen finner sted.

Refusjon av utlegg

Etter at reisen er gjennomført, må du sende inn refusjonsskjema og originalkvitteringer så snart som mulig, og senest innen utgangen av det semesteret du fikk innvilget søknaden.

Refusjonsskjema finner du ved å klikke her. Den nederste delen av skjemaet skal ikke fylles ut.

For reisende som får innvilget søknaden er det viktig å ta vare på følgende kvitteringer:

  • billetter for reise
  • boardingkort (hvis fly)
  • kvitteringer fra flytog, buss o.l.
  • kvitteringer for betalt opphold på hotell/pensjonat

Det må fremgå av kvitteringene at utgiften er betalt for. Kvitteringene limes på A4-ark og leveres sammen med refusjonsskjema.

Utfylt refusjonsskjema og vedlegg leveres til studiekonsulenten på instituttet.

 

Publisert 26. mai 2016 11:07 - Sist endret 14. mars 2022 09:25