Kjersti Bale og Arnfinn Bø-Rygg: Estetisk teori. En antologi

De viktigste teoriene om estetikk fra Hume, Burke og Kant til Kristeva, Bourdieu og Ranciére er nå utgitt på norsk.

 I denne boken samler Kjersti Bale og Arnfinn Bø-Rygg de mest sentrale perspektiver og tanker som har preget vår oppfatning av estetikk  - om hva kunst er, hvordan ulike kunstformer står i forhold til hverandre, hvordan kunst oppleves og virker. Les mer på Universitetsforlagets sider.

Finn denne utgivelsen i Bibsys.

Publisert 20. des. 2013 16:15 - Sist endret 1. des. 2014 09:37