Even Ruud: 'Musikk i psykisk helsearbeid med barn og unge'

I Skriftserien fra Senter for musikk og helse, Norges musikkhøgskole (NMH-publikasjoner 2009:5) har Even Ruud redigert en antologi om musikk i det psykiske helsearbeidet med barn og unge.

Even Ruud tok initiativet til å samle erfaringer fra norske musikkterapeuter, musikkpedagoger, psykologer og helsearbeidere som arbeider innenfor dette feltet og resultatet er blitt en omfattende antologi.


Flere av forfatterne har bakgrunn fra Institutt for musikkvitenskap, blant annet har Marie Skånland og Ingeborg Lunde Vestad bidratt med artikler Ruud bidrar selv med en artikkel sammen med Vegar Storsve og Inger Anne Westby om det pågående musikkprosjektet blant palestinske flyktninger i Libanon.

Publisert 20. des. 2013 16:15 - Sist endret 16. nov. 2017 11:28