Even Ruud og Gro Trondalen: Perspektiver på musikk og helse. 30 år med norsk musikkterapi.

I anledning av at norsk musikkterapiutdanning fyller 30 år utkommer antologien Perspektiver på musikk og helse, redigert av Even Ruud og Gro Trondalen.

Even Ruud har gjennom flere år forberedt den omfattende utgivelsen. Antologien avspeiler hele bredden i norsk musikkterapi og rundt tyve av bokens førti bidragsytere har bakgrunn i hovedfagsstudier ved Institutt for musikkvitenskap. Blant forfatterene finner vi Trygve Aasgaard, Gro Trondalen, Brynjulf Stige, Karette Stensæth, Randi Rolvsjord, Egil Haga, Rudy Garred og Tony Valberg. Even Ruud har bidratt med det innledende kapittelet Et humanistisk perspektiv på musikkterapi, og har i tillegg skrevet artikkel sammen med Tom Næss. Jan Sverre Knudsen bidrar med artikkelen Barns spontansang - læring, kommunikasjon eller "selvets teknologi"?. Les mer på NMHs hjemmesider.

Publisert 20. des. 2013 16:15 - Sist endret 16. nov. 2017 11:28