Bøker - Side 3

Publisert 20. des. 2013 16:15
Publisert 20. des. 2013 16:15

Monografi om komponisten Johannes Brahms.

Publisert 20. des. 2013 16:15
Publisert 20. des. 2013 16:15

Monografi om jødiske harper skrevet av Gjermund Kolltveit.

Publisert 20. des. 2013 16:15

Vitenskapelig monografi om populærmusikk og identitet.

Publisert 20. des. 2013 16:14
Publisert 20. des. 2013 16:14
Publisert 20. des. 2013 16:14
Publisert 20. des. 2013 16:14
Publisert 20. des. 2013 16:14
Publisert 20. des. 2013 16:14
Publisert 20. des. 2013 16:14
Publisert 20. des. 2013 16:14

Grindes musikkhistorie er et viktig hovedverk i norsk musikkutdannelse.

Publisert 20. des. 2013 16:14

Tredje bind i verket om Norges musikkhistorie tar for seg årene 1870 - 1910.

Publisert 20. des. 2013 16:14

Petter Dyndahl har sammen med Øivind Varkøy redigert lærebok om musikkpedagogikk.

Publisert 20. des. 2013 16:14

Doktorgradsavhandlingen 'Tradisjon og tradisjonsbrudd. En studie i Pierre Boulez: Pli selon pli - portrait de Mallarmé' utgitt som monografi.

Publisert 20. des. 2013 16:14

Tellef Kviftes bok fra 1999 er en praktisk innføring i norsk folkemusikk for blåsere.

Publisert 20. des. 2013 16:14

Monografi om hvordan musikk brukes til å konstruere identitet: musikk og mestring, kjønn, etnisitet, tilhørighet og transpersonlig mening.

Publisert 20. des. 2013 16:14

Hans Weisethaunets doktorgradsavhandling utgitt som monografi.

Publisert 20. des. 2013 16:14

Teksthefte til programserie i fjernsynet om folkemusikk og folkedans.

Publisert 20. des. 2013 16:14
Publisert 20. des. 2013 16:14

Ståle Wikshålands doktorgradsavhandling, utgitt som vitenskapelig monografi.

Publisert 20. des. 2013 16:14
Publisert 20. des. 2013 16:14

Even Ruuds doktorgradsavhandling revidert og utgitt som monografi.

Publisert 20. des. 2013 16:14

Artikler om populærkultur, rockeband, video, rus, improvisasjon, musikksosiologi og musikkantropologi.