Bøker - Side 4

Publisert 20. des. 2013 16:14

Even Ruuds doktorgradsavhandling revidert og utgitt som monografi.

Publisert 20. des. 2013 16:14

Artikler om populærkultur, rockeband, video, rus, improvisasjon, musikksosiologi og musikkantropologi.

Publisert 20. des. 2013 16:14

Artikkelsamling om musikkdidaktikk redigert av Even Ruud.

Publisert 20. des. 2013 16:14
Publisert 20. des. 2013 16:14

Even Ruud har redigert denne samlingen av artikler om bruk av musikk i terapi.

Publisert 20. des. 2013 16:14

Dag Østerberg er redaktør for denne essaysamlingen om kunst- og samfunnsvitenskap.

Publisert 20. des. 2013 16:14
Publisert 20. des. 2013 16:14
Publisert 20. des. 2013 16:14
Publisert 20. des. 2013 16:14
Publisert 20. des. 2013 16:14
Publisert 20. des. 2013 16:14
Publisert 20. des. 2013 16:14
Publisert 20. des. 2013 16:14
Publisert 20. des. 2013 16:14
Publisert 20. des. 2013 16:14

Utgivelse om musikkterapien av Even Ruud med forord av Arne Skouen.

Publisert 20. des. 2013 16:14

Essaysamnling fra konferanse om musikk og helse, redigert av Even Ruud.

Publisert 20. des. 2013 16:14

Even Ruuds bok om musikkvideo fra 1988 var den første i sitt slag i Skandinavia.

Publisert 20. des. 2013 16:14
Publisert 20. des. 2013 16:14
Publisert 20. des. 2013 16:14
Publisert 20. des. 2013 16:14

Tellef Kvifte utga boka Instruments and the electronic age: toward a terminology for a unified description of playing technique i 1989.

Publisert 20. des. 2013 16:14
Publisert 20. des. 2013 16:14
Publisert 20. des. 2013 16:14