English version of this page

Henrik Ibsens skrifter (avsluttet)

Prosjektet jobbet med å gi ut alt som kom fra Henrik Ibsens hånd, stort og smått, dels i form av et stort bokverk bestående av 16 dobbeltbind og ett registerbind og dels i form av en elektronisk utgave. Bokverket ble ferdigstilt i 2010, mens den elektroniske utgaven stadig utvides.

Et håndskrevet manuskript. Foto.

Gå til Henrik Ibsens skrifter

Om prosjektet

Ibsens tekster utgis etter nøye granskning av hele manuskriptmaterialet og alle foreliggende utgaver fra dikterens levetid. Første trykte utgave av hans verker er lagt til grunn for denne utgavens tekst. Et tekstkritisk apparat viser alle rettelser. Alle manuskripter og trykte utgaver fra dikterens levetid gjengis bokstavrett i den elektronisk utgaven.

Kommentarene gjør rede for historiske, teaterhistoriske, litteraturhistoriske og idéhistoriske forhold av betydning for tekstforståelsen. Store mengder nytt materiale inngår i prosjektet.

Det redegjøres også for tekstens tilblivelse og bakgrunnsforhold, teateroppførelser, utgivelse, honorar, salgstall, mottagelse samt manuskripter og tekstenes senere utvikling.

Bakgrunn

Henrik Ibsen regnes som verdens fremste moderne dramatiker. Hans skuespill blir oppført, lest og studert verden over. De mange ulike utgavene av Ibsens verker har i tidens løp medført betydelige tekstendringer. Det er derfor viktig å gå tilbake til tekstene slik de opprinnelig forelå, for å komme frem til en autorisert og autentisk Ibsen-utgave.

Det store kommentarmaterialet som er publisert både i bokform og i en elektronisk versjon, er i seg selv et oppslagsverk for litterært og historisk interesserte. Med de kritisk kontrollerte og kommenterte tekstene vil Henrik Ibsens skrifter være en utgave som kan ligge til grunn for alle fremtidige oppførelser, studier og oversettelser av Ibsen.

Finansiering

Henrik Ibsens skrifter er det hittil største utgaveprosjektet i Norge. Det ble finansiert av Norges forskningsråd i samarbeid med Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim, Universitetet i Tromsø, Høgskolen i Sør-Trøndelag og Nasjonalbiblioteket. Publisering av prosjektets resultater skjer med tilskudd fra Norsk kulturråd og ABM-utvikling.

Publisert 26. mai 2010 13:14 - Sist endret 8. juni 2022 15:33

Kontakt

Faglig leder:

Frode Helland

Nettredaktør:

Nina Marie Evensen

Systemutvikler:

Espen S. Ore