English version of this page

Ibsen mellom kulturer (avsluttet)

Prosjektet skal fremskaffe kunnskap om hva som skjer når Ibsens skuespill vandrer mellom kulturer.

Om prosjektet

Hvordan kan man forklare Ibsens enestående internasjonale suksess? Målsetningen for prosjektet har vært å få en forståelse av Ibsens funksjon som global dramatiker: Hvordan vurderes Ibsens skuespill, og hvordan endres, flyttes, overføres og approprieres verdien av disse skuespillene når de blir lokalisert i nye kulturelle sammenhenger? Fokuset har vært på nyere Ibsen-oppsetninger i Kina, India og Bangladesh som er land med veldokumenterte og solide Ibsen-tradisjoner.

Bakgrunn

Ibsens skuespill oppføres verden over. Ibsens dramatikk er et sjeldent eksempel på et kulturelt uttrykk som ser ut til å vandre uproblematisk mellom de mest forskjelligartede kulturer. Sibir, Eritrea, Bangladesh og Frankrike har det til felles at de har hatt vellykkede oppføringer av Et dukkehjem de siste årene.

Samarbeid

Prosjektet er et samarbeid mellom internasjonale forskere med bakgrunn fra teatervitenskap, interkulturelle studier og litteratur.

Varighet

2008 - 2012.

Finansiering

Prosjektet har mottatt støtte fra Norges Forskningsråd.

 

 

 


 

Publisert 19. juni 2012 11:33 - Sist endret 25. nov. 2019 13:22

Kontakt

Prosjektleder:
Frode Helland

Deltakere

 • Frode Helland
 • Liyang Xia
 • Jon Nygaard
 • Astrid Sæther
 • Marvin Carlson
 • Erika Fischer-Lichte
 • Tapati Gupta
 • He Chengzhou
 • Julie Holledge
 • Kamaluddin Nilu
 • Jian Sun
 • Liu Minghou
 • Krishna Sen
 • Kwok-Kan Tam
Detaljert oversikt over deltakere