Biografisk leksikon til Ibsens brev - med tidstavle

Leksikonet inneholder opplysninger om alle som Ibsen korresponderte med og alle som er omtalt i hans brev, i alt 1615 personer.

Det er lagt vekt på personenes Ibsen-tilknytning. Her er opplysninger om alt de måtte ha skrevet om Ibsen, hvilke Ibsen-forestillinger de har deltatt i, personlige møter, forretningsmessige forbindelser, og så videre. Til sammen gir opplysningene et bilde av Ibsens sosiale nettverk, hans forhold til forleggere, oversettere, teatre og formidlere, hans intellektuelle horisont og hans politiske samtid. Leksikonet inneholder dessuten omtale av institusjonelle brevmottakere og en tidstavle med alle utgivelser og teaterpremierer og med de viktigste oversettelser og oppsetninger utenfor Norge.

Forfatter Narve Fulsås er professor ved Institutt for historie og religionsvitenskap, Universitetet i Tromsø.

Fulsås, Narve. Biografisk leksikon til Ibsens brev - med tidstavle. 2013 (x-2013) ISBN 978-82-91540-16-0. ISSN 1503-2981.s 13 - 457.

Publisert 11. feb. 2015 11:13