Den smilende Ibsen. Henrik Ibsens forfatterskap - stykkevis og delt

På sitt beste klarer Henrik Ibsen å trollbinde publikum med sorg og glede, frykt og medlidenhet, humor og latter.

Ser vi på den omfattende Ibsen-forskningen, er det ikke like lett å la seg trollbinde. Men uansett er det grunn til å fremheve at det komiske ikke er fraværende, hverken hos Ibsen eller i Ibsen-forskningen. Det har bare kommet i andre rekke. Slik mye av Henrik Ibsens forfatterskap har kommet i andre rekke. Regnskapsbøkene for eksempel, brevene og komediene.

Ibsen har nok ofte figurert som den fremste representanten for det moderne gjennombrudd i Norden. Denne boken forsøker i stedet å se på forutsetningene for Ibsens dramatikk og plasserer ham som en suksessrik komedieskriver i tradisjonen fra Ludvig Holberg. Med stykker som Kjærlighetens Komedie (1862), De unges Forbund (1896), Samfundets støtter (1877) og En folkefiende (1882) gjør Ibsen stor suksess på bokmarkedet og på teaterscenene. Om vi skal oppsummere Ibsens innsats som dramatiker, kan vi godt si at den besto i å skyve interessen, kvaliteten og prestisjen fra vers til prosa, fra det historiske til det samtidige, fra det tragiske til det komiske.

Forfatter Ståle Dingstad er professor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo.

Dingstad, Ståle (2013). Den smilende Ibsen. Henrik Ibsens forfatterskap - stykkevis og delt. Akademika forlag.  ISBN 978-82-91540-13-9.  297 s

Publisert 11. feb. 2015 11:13