English version of this page

Om Senter for Ibsen-studier

En mann står i pene klær med andre folk rundt seg. Tegning.

Senter for Ibsen-studier er et nasjonalt og internasjonalt knutepunkt for tverrfaglig forskning og undervisning om Henrik Ibsen.

Om senteret

Senter for Ibsen-studier er et dokumentasjons- forsknings- og undervisningssenter viet til Henrik Ibsens forfatterskap og fortolkningene av hans verk. Vi forsker blant annet på:

  • Litterære analyser

  • Studier av forestillinger

  • Resepsjon 

  • Teaterhistorie

  • Kvantitative analyser

Senteret er internasjonalt orientert og er ledende innen digital humaniora. Senteret ble grunnlagt den 10. desember 1991, og offisielt åpnet den 7. mai 1993.

Digitale ressurser

Formidlings- og dokumentasjonsarbeid har en sentral plass i Ibsensenterets virksomhet. Senteret har ansvar for en rekke digitale ressurser: Henrik Ibsens skrifter, IbsenStage, et stort digitalt tekst- og bildearkiv samt Den internasjonale Ibsen-bibliografien. Alle ressursene er tilgjengelige i portalen Det virtuelle Ibsensenteret og blir kontinuerlig oppdatert og utvidet av de ansatte ved senteret.

Ibsensenterets bibliotek

Senter for Ibsen-studier har en stor samling bøker og artikler om Ibsens liv og verk, originalutgaver og oversettelser til mange språk. Bøkene kan ikke lånes ut, men kan leses i senterets bibliotek.

Annual Ibsen Lecture

Senter for Ibsen-studier har siden 2007 arrangert en årlig Ibsen-forelesning hver høst. Foredragsserien viser frem store internasjonale skikkelser som har engasjert seg i Ibsen-verk fra forskjellige perspektiver. Disse presentasjonene er gratis og åpne for studenter og allmennheten.

Den internasjonale Ibsen-komiteen

Medlemmene i Den internasjonale Ibsen-komiteen samarbeider om å arrangere den internasjonale Ibsen-konferansen, som går hvert tredje år i ulike land.

Ledelsen ved Ibsensenteret

Senterleder: Ellen Rees

 

 

Seniorkonsulent (administrasjon): Ragnhild Schea

 

Kontakt oss

E-post: Ragnhild.Schea@ibsen.uio.no
Telefon: (+)47 22 84 45 07

Postadresse

Senter for Ibsen-studier
Postboks 1166 Blindern
0317 Oslo

Besøk oss

Henrik Wergelands hus (2. etasje)
Niels Henrik Abels vei 36
Blindern, Oslo