English version of this page

Om Senter for Ibsen-studier

Kontorbygning i murstein med seks etasjer. Grønne trær og gressplen i forgrunnen.

Foto: UiO

Senter for Ibsen-studier er et forsknings- og undervisningsinstitutt med bred kompetanse innenfor litteratur-, teater- og resepsjonsvitenskap. Vi har studenter fra hele verden på vårt masterprogram, og senteret er i dag verdensledende i digital humaniora.

Ledelsen ved Ibsensenteret

Senterleder: Ellen Rees

Vår kompetanse

Ved Senter for Ibsen-studier fokuserer vi på Henrik Ibsens forfatterskap og fortolkningene av hans verk gjennom:

Vår historie

Senteret ble grunnlagt den 10. desember 1991 og offisielt åpnet den 7. mai 1993. Det er internasjonalt orientert og ledende innen digital humaniora.

Senteret er en del av Institutt for lingvistiske og nordiske studier på Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Årlig Ibsen-forelesning

Vi arrangerer årlig en Ibsen-forelesning hvor internasjonale aktører presenterer Ibsens verk fra forskjellige perspektiver. Forelesningene er gratis og åpne for allmennheten.

Den internasjonale Ibsen-komiteen

Medlemmene i Den internasjonale Ibsen-komiteen samarbeider om å arrangere den internasjonale Ibsen-konferansen som går hvert tredje år i ulike land.

Senterrådet

Det ble i 2022 opprettet et nytt råd. Rådet fungerer som et rådgivende organ overfor fakultetsstyret og er et samarbeidsorgan for ulike aktører innenfor Ibsen-feltet.

Kontakt oss

E-post: Ragnhild.Schea@ibsen.uio.no
Telefon: (+47) 22 84 45 07

Postadresse

Senter for Ibsen-studier
Postboks 1166 Blindern
0317 Oslo

Besøk oss

Henrik Wergelands hus (2. etasje)
Niels Henrik Abels vei 36
Blindern, Oslo