Evian Nordstrand

Rådgiver - HR-seksjonen
English version of this page
Telefon +47 22856318
Rom PAM 209
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 P. A. Munchs hus 0313 Oslo
Postadresse Postboks 1079 Blindern 0316 Oslo

Arbeidsområder

 • Saksbehandling innen hele personalområdet for Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS)
 • Rekruttering
 • Permisjoner og fratredelse
 • Sekretariat for Ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger
 • Vara fra Personal til Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger
 • Rådgivning, øvrig saksbehandling og veiledning på personalfeltet til ledelse og ansatte

Bakgrunn

 •  lang fartstid som veileder og rådgiver innen personalområdet
 •  åtte år som mellomleder
 •  hovedsaklig personal-/HR samt lønnsområdet
 •  etatsutdanning ved Postskolen
 •  studiet Personalutvikling og ledelse fra Høgskolen i Lillehammer
Emneord: Personaladministrasjon, personalrådgivning, ansettelsesutvalg
Publisert 6. sep. 2012 12:46 - Sist endret 18. mars 2022 10:03