Julianne Krohn-Hansen

Seksjonsleder - Studieseksjonen
Bilde av Julianne Krohn-Hansen
English version of this page
Telefon +47 22857003
Mobiltelefon +47 93451868
Rom 221
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 P. A. Munchs hus 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1079 Blindern 0316 Oslo

Arbeidsoppgaver

 • lede og utvikle arbeidet i seksjonen med ansvar for kvalitet, ressurskoordinering og framdrift
 • ledelse og oppfølging av ansatte, koordinering og bemanningsplanlegging, rekruttering
 • koordinere seksjonens oppgaver, ansvar for møtevirksomhet, informasjonsarbeid og rapportering
 • rådgiver for fakultetsledelsen i studieadministrative saker
 • legge til rette for samarbeid med instituttene, universitetet sentralt og de andre seksjonane i fakultetsadministrasjonen
 • ivareta informasjon til og dialog med studenter og andre samarbeidende enheter 

 

Bakgrunn

 • Seksjonsleder ved Seksjon for forskningsforvaltning, Forskningsadministrativ avdeling, UiO, fra januar til mai 2019
 • Seksjonsleder ved Seksjon for forvaltning av forskning og utdanning, Avdeling for fagstøtte, fra september 2014 til desember 2018
 • Administrativ koordinator ved Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Institutt for klinisk medisin, UiO, fra desember 2010 til mai 2013
 • Seniorrådgiver/komitésekretær, De regionale forskningsetiske komiteer, fra mai 2006 til desember 2010
 • Cand. philol. fra Det teologiske fakultet, 1999.
Emneord: Administrativ ledelse
Publisert 20. mai 2019 13:03 - Sist endret 15. juli 2022 12:47