Tone Hagerup

Universitetslektor - Ibero-romansk
English version of this page
Rom NT 1029
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1003 Blindern 0315 OSLO

Arbeidsområder

  • HFs skolesatsing
  • Lektorutdaninngen på HF
  • Etter og videreutdanningskurs
  • Skolekontakt
  • Didaktikkundervising

Undervisning

PPU3510D Religion og etikk-didaktikk

PPU3520D Religion og etikk-didaktikk

PPU3520D Samfunnsfagsdidaktikk (høst 2021)

Bakgrunn

Universitetslektor, Religion og etikkdidaktikk, ILS, UiO (2016-)

Lektor i Religion og etikk, Spansk, Geografi og Samfunnsfag, Ås videregående skole (2008-2021)

Cand.philol. Religionshistorie, Spansk, Samfunnsgeografi, Internasjonale Menneskerettigheter, UiO (2004)

Publisert 6. mai 2021 11:59 - Sist endret 26. mai 2021 09:06