Hindi- og historiestudent ble diplomat i India

Studenter bør ut i felt så ofte som mulig, oppfordrer Johan Løøv. Han har bachelor i Sør-Asia studier med hindi, master i historie, og nå er han på jobb for Norge.

Johan Løøv. Foto: privat

Hva jobber du med i dag?

– De siste tre årene har jeg arbeidet som ambassadesekretær med politisk portefølje ved Norges ambassade i Delhi. Før det tok jeg utenrikstjenestens aspirantkurs. I den forbindelse hadde jeg praksis blant annet i utenriksdepartementets seksjon for Sør-Asia og Afghanistan.

Hvordan har din bakgrunn fra India-studier vært relevant for jobben din?

– Jeg opplever at kunnskapene, interessen og nysgjerrigheten jeg opparbeidet meg for India og Sør-Asia gjennom studiene er av grunnleggende betydning i det daglige arbeidet på ambassaden. Dette gjelder ikke bare politisk analyse og evne til å fortolke et komplekst nyhetsbilde, men også i det praktiske håndverket som diplomat. Mange indiske politikere kan eksempelvis ikke engelsk. Språk- og kulturforståelse regnes som kjernekompetanser i utenrikstjenesten – av god grunn.

Hva likte du best da du studerte India-studier?

– Det jeg likte aller best var følelsen av å oppdage nye perspektiver på verden. Både gjennom egenstudier, språkundervisning og spennende opphold i Hyderabad og Varanasi. India rommer flere tusen års historie, sivilisasjonsmøter, fantastisk kunst og litteratur. Og et samfunn som er helt forskjellig fra et lutheransk, nord-europeisk samfunn som vårt. For det andre opplevde jeg studiene som relevante. India får i kraft av sin kontinentale størrelse og raske økonomiske vekst en stadig viktigere rolle i en verden med maktforhold i endring.

Hvilke råd vil du gi til nye studenter på India-studier ved UiO?

– Min erfaring har vært at det er nyttig å komme seg ut i felt så ofte som mulig. Jeg vil derfor anbefale utveksling på det varmeste. Språkkunnskaper blir verdsatt og respektert av mange arbeidsgivere og er også derfor verdt å prioritere. Sist, men ikke minst har jeg erfart at det er mulig – og viktig – å skaffe seg relevant arbeidserfaring i forbindelse med eller i etterkant av studiene. Sjansene for slike muligheter styrker seg hvis man kombinerer indiske studier med andre fag, for eksempel internasjonal politikk, juss eller økonomi.

India rommer flere tusen års historie, sivilisasjonsmøter, fantastisk kunst og litteratur. Foto: privat

 

Av Alexander Engedal Gewelt, IKOS
Publisert 14. juni 2017 10:14 - Sist endret 26. nov. 2020 12:54