Rekordmange masterkandidater ble markert!

På IKOS markerer vi med roser og kake at de flotte masterstudentene våre leverer oppgavene sine, skriver Siren Leirvåg.

Siren Leirvåg gratulerte masterkandidatene (foto: Ellen Evju Jahr)

Det kan aldri bli for mye seremoni rundt en slik milepæl. Oppslutningen om arrangementet har økt fra år til år, og både studenter og veiledere bidrar med strålende nærvær.

1.juni og 1.desember er viktige dager for masterstudentene våre. Først og fremst fordi de aller fleste da leverer det verket de har sittet og arbeidet med i minst to år, men også fordi at livet som student er over og en ny fase begynner. Det er selvfølgelig mulig og ønskelig at noen velger å gå videre med studier på phd-nivå, men de aller fleste skal ut og søke jobb. Da er det viktig at de har med seg selvtillit, pågangsmot og bevissthet om egen kompetanse, både faglig og generisk.

Markant økning av innleverte masteroppgaver

Vi er svært fornøyd med resultatet for IKOS med 46 innleverte masteroppgaver våren 2017! Det er en markant økning fra 34 våren 2016, 37 våren 2015, 33 våren 2014 og 32 våren 2013.  Vi kan vel si at en trend har snudd, noe som vi håper skyldes alt arbeidet som er lagt ned av alle på IKOS i oppfølging av masterstudentene. Det er lagt opp til strammere og bedre løp, mentorordninger, og større krav til studenten om gjennomføring på normert tid.

Hva gjør studentene etter endt studium? 

Over sommeren vil vi sende ut et spørreskjema, der vi undersøker hva studentene gjør etter endt studium. Vi vil gjerne vite hvilken jobb de får og relevansen mellom studiet og jobb. Spørreundersøkelsen omfatter alle studenter som har avlagt eller vil avlegge mastereksamen i en av våre studieretninger/program fra og med våren 2017 til og med våren 2020.

Vi har tre nye, spennende mastertilbud, som nå i vår har gjennomført med første kull: Middle East Studies (MES) , Museologi og kulturarv (MUSKUL) og Europeisk kultur (EKUL). Det siste er i samarbeid med idéhistorie og IFIKK.  Vi gratulerer både studenter og faglige med vel gjennomført studieløp!

Se flere bilder fra markeringen

Av Siren Leirvåg (alle foto: Ellen Evju Jahr)
Publisert 7. juni 2017 13:35 - Sist endret 29. jan. 2020 14:37