Søkertall 2017: Økt interesse for HF og bredden i fakultetets studietilbud

Årets søkertall viser en økning i både i antall søknader, og i antallet søkere som har ett av HFs bachelortilbud eller årsenheter som sitt førstevalg. Antall førstevalgssøkere har økt med 6 prosentpoeng.

Fakultetet har 23991 søkere totalt og 3950 av dem har HF øverst på ønskelisten. I gjennomsnitt har HF litt over 2 førstevalgssøkere per studieplass dette året. Kanskje har søkerne sett HFs kampanjefilm, eller fått med seg et skolebesøk?  

Det er store svingninger i søkertallene fra år til år, og derfor vanskelig å se et klart mønster, men det er tydelig at blant annet språkstudiene har stor framgang.

Årsenhetene er også i år blant HFs mest populære studietilbud. Nordisk, særlig norsk språk og litteratur, Engelsk og det nye tilbudet i Filosofi ligger på topp. Alle har over fem førstevalgssøkere per studieplass.

Interesse for en større bredde av fagene ved HF

En større bredde av fagene ved HF fått et solid oppsving.

Størst prosentvis økning har:

  • Kulturhistorie, studieretning på Religionshistorie og kulturhistorie
  • Antikkens kultur, årsenhet
  • Estetiske studier, studieretning på Estetiske studier og allmenn litteraturvitenskap
  • Tysk, studieretning på Europeiske språk
  • Kinesisk med Kina-studier, studieretning på Asia- og Midtøsten-studier
  • India-studier med hindi, studieretning på Asia- og Midtøsten-studier

Noe nedgang

Til ca. 11 % av våre studietilbud er det færre enn én førstevalgssøker. Størst nedgang i andel førstevalgssøkere er det til Idéhistorie, studieretning på Filosofi og idéhistorie, med en nedgang på 35 %. Noe nedgang har også:

  • Norrøne og keltiske studier, studieretning på Nordiske studier
  • Portugisisk, studieretning på Europeiske språk
  • Medievitenskap, med tilbakegang på både bachelor og årsenhet
  • Fransk årsenhet, men det kompenseres av en like stor prosentvis økning i antall søkere til bachelorstudiet, studieretning på Europeiske språk

Av disse er det kun årsenhetene i Fransk og Medievitenskap som har flere enn to søkere per studieplass.

Av Monica Lund Haugom
Publisert 21. apr. 2017 11:28 - Sist endret 26. nov. 2020 12:53