Høye søkertall til UiOs Honours-program

– Det er svært gledelig å se at nye og fremtidsrettede studietilbud slår an, sier prorektor for utdanning, Gro Bjørnerud Mo.

UiOs prorektor for utdanning, Gro Bjørnerud Mo. Foto: UiO/Anders Lien

Søkertallene til høyere utdanning ble offentliggjort 25. april. Tallene viser at Universitetet i Oslo i gjennomsnitt har tre søkere per studieplass. Et studieprogram som er spesielt populært blant søkerne, er det nye Honours-programmet.

Det tverrfaglige Honours-programmet innen realfag og humaniora har henholdsvis 7,3 og 6,4 søkere per studieplass. 

– Det er svært gledelig å se at nye og fremtidsrettede studietilbud slår an, sier prorektor for utdanning, Gro Bjørnerud Mo.

– Honours-programmet kombinerer tung disiplinkunnskap og tverrfaglighet og er et studieprogram som beveger seg på tvers av de humanistiske og naturvitenskapelige fagene. Skal vi for eksempel nå FNs bærekraftsmål, må vi tenke på tvers av tradisjonelle fagdisipliner, slik Honours-programmet gjør, sier Mo.

Publisert 25. apr. 2019 15:13 - Sist endret 25. apr. 2019 15:13