Hele HF leser!

Et leseprosjekt for HFs førsteårsstudenter.

Seks studenter leser hver sin bok sittende ved to bord.

Foto: UiO/Olaf Christensen

Hele HF leser!

Et leseprosjekt for førsteårsstudentene høsten 2022.

Studentene får boken Hvis jeg faller av Jan Grue i studiestartstuka.

Målet er å fremme leseglede og at boken skal skape et fellesskap for samtale.

Arrangementer: 

  • 01.09: Forfatterbesøk av Jan Grue
  • 27.10:
    Lesesirkel
  • 24.11: Les uten mobil - et eksperiment

Velkommen til HF!  Fakultetet ønsker å fremme leseglede, og å skape et felleskap blant våre studenter. Overgangen fra videregående skole eller arbeidsliv til å være heltidsstudent er krevende, men det blir enklere hvis man har et sosialt miljø rundt studiene. Derfor starter vi denne høsten opp et nytt leseprosjekt!

Vi vet at mange av dere leser mye allerede. Likevel viser statistikken at det er en nedgang i lesing i hele befolkningen, og særlig blant unge voksne.

Målet med prosjektet er ikke nødvendigvis at alle skal lese mer, men å øke bredden i hva som leses, og dermed fremme en generell leseglede, og å skape et fellesskap rundt en bok.   

Årets bok: «Hvis jeg faller» av Jan Grue

Å velge en bok som alle førsteårsstudentene skal lese kan være krevende, og det er mange hensyn å ta. Vi har valgt Hvis jeg faller av Jan Grue fordi den treffer mange av de faglige problemstillingene vi jobber med på HF.

Vi er et fakultet som er opptatt av mennesket, og menneskets plass i verden. Mye litteratur handler om menneskelige dilemmaer, prøvelser og utfordringer. I valget av årets bok var kvaliteten i språket et sentralt aspekt, i tillegg til tematikken.

«Hvis jeg faller er en utfordring av den særlig sårbarheten som følger med kronisk sykdom og funksjonshemming», står det på baksiden av boka. I samarbeid med Gyldendal forlag gir vi alle førsteårsstudenter et gratis eksemplar av årets HF-bok, og vi håper dere vil kaste dere over de 182,5 sidene og delta på tre arrangementer!

Hele HF leser-arrangementer

  • 1. september kl. 16.15: Forfatterbesøk av Jan Grue. Kafé Niels, med servering og mulighet til å stille spørsmål.
  • 27. oktober kl. 16.15: Lesesirkel, 12. etg Niels Treschows hus
  • 24. november: Les uten mobil - et eksperiment, HumSam-biblioteket

NB: Denne siden oppdateres med mer informasjon når arrangementene nærmer seg!

 

Publisert 1. juli 2022 13:47 - Sist endret 10. aug. 2022 14:12