Studieprogrammer

Du kan også finne studieprogrammer sortert etter fagområde

Master - to år

Arkeologi og konservering (master - to år)

Arkeologi, Gjenstandskonservering, Prosjektbasert konservering, Malerikonservering

Asia- og Midtøsten-studier (master - to år)

Chinese Culture and Society, Japanese Studies, Middle East Studies, Culture and Society

Europeiske språk (master - to år)

Engelsk, fransk, italiensk, russisk, polsk, tsjekkisk, bosnisk/kroatisk/serbisk, spansk, portugisisk, tysk

Music, Communication and Technology (master's two years)

music technology, musical interaction, sound and music computing, audiovisual communication

Nordiske studier (master - to år)

Litteraturformidling, Nordisk litteratur, Nordisk språk, Norsk som andrespråk, Retorikk og språklig kommunikasjon

Studieprogrammer som ikke tar opp nye studenter