Medlemmer

Faste   Vara  
Tor Egil Førland Leiar instituttstyret Per Ditlef Fredriksen avløysar for instituttleiar
Unn Pedersen Representant for fast vitskapleg tilsette Toufoul Abou-Hodeib 1. vara
Hilde Sandvik Representant for fast vitskapleg tilsette Hanne Hagtvedt Vik 2. vara
Søren Handberg Representant for fast vitskapleg tilsette Hans Jacob Orning 3. vara
Marianne Moen Representant for det midlertidig vitskaplege personalet Marie Amundsen 1. vara
    Knut Ivar Austvoll 2. vara
Julianne Rustad Representant for det administrative og tekniske personalet Mari Eidstuen 1. vara
    Nina Maria Rud 2. vara
Nora Birkeland Representant for studentane Yngvild Storli 1. vara
Alexander Henie Søbakken Representant for studentane Margrethe Hopstock Havgar 2. vara
Tanja Storsul Ekstern representant Ulf Sverdrup vara

Forskningsleiar møter fast med tale- og forslagsrett i styret. Om instituttleiar er fråverande, er det forskningsleiar som leier styremøtet.

Møte
Møta blir haldne i handbiblioteket, rom 534, 5. etasje i Niels Treschows hus.

Val til styret
Dei tilsette vel sine representantar kvart fjerde år, innanfor gruppene fast vitskapleg tilsette og teknisk-administrativt tilsette. Representantar for det midlertidige vitskaplege personalet og for studentane blir valde kvart år.
Ekstern representant blir oppnemnt kvart fjerde år av fakultetsstyret etter forslag frå instituttstyret.

Publisert 8. okt. 2012 11:46 - Sist endret 1. feb. 2017 14:42