Medlemmer

Faste   Vara  

Jón Viðar Sigurðsson

Leiar instituttstyret Per Ditlef Fredriksen avløysar for instituttleiar
Einar Lie Representant for fast vitskapleg tilsette Hanne Hagtvedt Vik 1. vara
Eirinn Larsen Representant for fast vitskapleg tilsette Þóra Pétursdóttir 2. vara
Unn Pedersen Representant for fast vitskapleg tilsette Ildar Garipzanov 3. vara
Ingeborg Fossestøl Representant for det midlertidig vitskaplege personalet Hallvard Bruvoll 1. vara
    Isak Roalkvam 2. vara
Nora Birkeland Representant for det administrative og tekniske personalet Tarjei Solberg 1. vara
    Julianne Rustad 2. vara
Karoline Johanne Opsahl Representant for studentane Anastasia Bertheussen 1. vara
Magnus Knutsen   Malin Elisabeth Johansen 2. vara
Anders Lindhjem-Godal Ekstern representant Kristin Bakken vara

Undervisningsleiar og forskerutdanningsleiar møter fast med tale- og forslagsrett i styret. Om instituttleiar er fråverande, er det forskningsleiar som leier styremøtet.

Møte
Møta blir haldne i handbiblioteket, rom 534, 5. etasje i Niels Treschows hus.

Val til styret
Dei tilsette vel sine representantar kvart fjerde år, innanfor gruppene fast vitskapleg tilsette og teknisk-administrativt tilsette. Representantar for det mellombelse vitskaplege personalet og for studentane blir valde kvart år.
Ekstern representant blir oppnemnt kvart fjerde år av fakultetsstyret etter forslag frå instituttstyret.

Publisert 6. jan. 2021 14:52 - Sist endret 29. jan. 2021 14:32