Medlemmer

Faste   Vara  
Tor Egil Førland Leiar instituttstyret Unn Pedersen avløysar for instituttleiar
Hilde Sandvik Representant for fast vitskapleg tilsette Hanne Hagtvedt Vik 1. vara
Søren Handberg Representant for fast vitskapleg tilsette Hans Jacob Orning 2. vara
Toufoul Abou-Hodeib Representant for fast vitskapleg tilsette    
Knut Ivar Austvoll Representant for det midlertidig vitskaplege personalet Hilde Andrea Nysether 1. vara
    Rebecca Cannell 2. vara
Julianne Rustad Representant for det administrative og tekniske personalet Mari Eidstuen 1. vara
    Nina Maria Rud 2. vara
Margrethe Hopstock Havgar Representant for studentane Sigurd Toft Tomter 1. vara
Joachim Pacheco-Lie Representant for studentane Yngvild Storli 2. vara
Tanja Storsul Ekstern representant Ulf Sverdrup vara

Leiar for samfunnskontakt og internasjonalisering møter fast med tale- og forslagsrett i styret. Om instituttleiar er fråverande, er det leiar for samfunnskontakt og internasjonalisering som leier styremøtet.

Møte
Møta blir haldne i handbiblioteket, rom 534, 5. etasje i Niels Treschows hus.

Val til styret
Dei tilsette vel sine representantar kvart fjerde år, innanfor gruppene fast vitskapleg tilsette og teknisk-administrativt tilsette. Representantar for det mellombelse vitskaplege personalet og for studentane blir valde kvart år.
Ekstern representant blir oppnemnt kvart fjerde år av fakultetsstyret etter forslag frå instituttstyret.

Publisert 8. okt. 2012 11:46 - Sist endret 8. feb. 2018 12:22