Øystein Sørensen

Professor - Historie
Bilde av Øystein Sørensen
English version of this page
Telefon +47-22856915
Mobiltelefon +47-481 52 920
Faks +47-22855278
Rom NT 526
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1008 Blindern 0315 OSLO

Bakgrunn

Født 1954. Cand.philol. 1981 med fagene nordisk mellomfag, filosofi mellomfag, historie hovedfag. Dr. philos. 1988. Ansatt i ulike stipendiat- og forskerstillinger 1984-92. Prosjektleder for prosjektet Utviklingen av en norsk nasjonal identitet på 1800-tallet 1993-97. Professor i moderne historie ved Historisk Institutt fra 1996.

Undervisnings- og veiledningsområder

Moderne historie. Kurs i europeisk og norsk nasjonalisme og nasjonal identitetsutvikling på 2000-nivået.

Faglige kompetanseområder

Politiske ideers historie, særlig liberalisme, nasjonalsosialisme og nasjonalisme

Pågående og planlagte forskningsprosjekter ved IAKH

Norsk prosjektleder for Prosjekt 1905 - svensk-norske forbindelser 1814-2000. Kontrafaktisk historieskrivning

Emneord: Historie, Moderne historie, Totalitarisme, Nazisme og fascisme, Europeisk historie

Publikasjoner

 • A. M. Schweigaards politiske tenkning (1988)
 • Hitler eller Quisling (1989) Solkors og solidaritet (1991)
 • Kampen om Norges sjel 1770-1905. Norsk Idehistorie bind 3 (2001)
 • Sørensen, Øystein (2015). Demokratiets ambisiøse fiender: Totalitære bevegelser i det 20 århundret - og det 21., I:  Demokrati - historien og ideene.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282651219.  Artikkel.  s 317 - 337
 • Sørensen, Øystein (2015). Karl Kautsky og oktoberrevolusjonen, I:  Demokratisk beredskap. Intellektuell motstand mot totalitære fristelser.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282651325.  Artikkel.  s 18 - 47
 • Sørensen, Øystein (2014). Intellektuelle og det totalitære - en trist historie, I:  Intellektuelle og det totalitære. Pervertert idealisme?.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-101-1.  Artikkel.
 • Sørensen, Øystein (2014). Marx, Engels og de reaksjonære folkene: En tidlig oppfordring til folkemord?, I:  Folkemordenes svarte bok, 2. utgave.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215020884.  Artikkel.  s 134 - 147
 • Sørensen, Øystein (2014). To skjebner i det 20. århundre: Hilde Benjamin og Robert Brasillach, I:  Intellektuelle og det totalitære. Pervertert idealisme?.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-101-1.  Artikkel.
 • Sørensen, Øystein (2013). Norge i 1814: det som kunne ha skjedd, I:  Veivalg for Norden 1809-1813.  Akademika forlag.  ISBN 9788232101801.  Artikkel.  s 153 - 166
 • Sørensen, Øystein (2013). Venstreekstremismen og dens omland, I:  Venstreekstremisme: Ideer og bevegelser.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282650700.  Artikkel.  s 7 - 33
 • Sørensen, Øystein (2012). Bare en gal manns verk?, I:  Motgift: Akademisk respons på den nye høyreekstremismen.  Flamme forlag.  ISBN 978-82-02-38170-7.  Kapittel 2.  s 42 - 52
 • Sørensen, Øystein (2012). Ideologi og galskap, I:  Høyreekstremisme. Ideer og bevegelser i Europa.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282650564.  Artikkel.  s 14 - 44
 • Sørensen, Øystein (2012). Politisk religion og politisert religion, I:  Politikk og religion. En farlig kombinasjon?.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-041-0.  Artikkel.  s 12 - 25
 • Sørensen, Øystein (2011). Anders Behring Breiviks totalitære mentalitet. Kritik.  ISSN 0454-5354.  (202), s 21- 31
 • Sørensen, Øystein (2011). Totalitarisme som begrep og fenomen, I:  Ideologi og terror. Totalitære ideer og regimer.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282650243.  Artikkel.  s 11 - 32
 • Sørensen, Øystein (2010). Den politiske Nansen, I:  Det Norske Videnskaps-Akademi. Årbok 2009.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-603-2.  Artikkel.  s 389 - 402
 • Sørensen, Øystein (2009). Drømmen om det storgermanske rike, I:  Jakten på Germania. Fra Nordensvermeri til SS-arkeologi.  Humanist Forlag.  ISBN 978-82-92-62254-4.  Artikkel.  s 61 - 81
 • Sørensen, Øystein (2009). Programmatisk revisjonisme og kritisk empirisme. Hans Fredrik Dahl som historiker, I:  Det Elegante uromoment : Hans Fredrik Dahl og offentligheten : festskrift på 70-årsdagen.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3261-0.  Artikkel.  s 17 - 28
 • Sørensen, Øystein (2008). Kvinnelige teologer i Norge - kontrafaktiske perspektiver. St. Sunniva: Forum for Norsk Kvinnelig Teologforening.  ISSN 0808-2901.  16(1-2)
 • Sørensen, Øystein (2008). Liberalismens historie i Norge, I:  Tre essays om liberalisme.  Civita.  ISBN 978-82-92581-22-3.  Artikkel.  s 5 - 30
 • Sørensen, Øystein (2007). De som heller ville ha krig i 1905, I:  Militære perspektiver på unionen mellom Norge og Sverige 1814-1905.  Forsvarsmuseet.  ISBN 82-91218-46-3.  Artikkel.  s 483 - 504
 • Sørensen, Øystein (2006). Norges historie, I:  Velkommen som ny statsborger.  Arbeids- og inkluderingsdepartementet.  ISBN 8299736404.  Kapittel 2.  s 8 - 31
 • Sørensen, Øystein (2005). Hva kunne skjedd?, I:  1905 - Nye perspektiver.  Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-23177-2.  Artikkel.
 • Sørensen, Øystein (2005). Vad kunde ha hänt?, I:  1905 - unionsupplösningens år. Nya perspektiv på ett svensk-norsk drama.  Carlsson bokförlag.  ISBN 9172036680.  Kapittel.
 • Sørensen, Øystein (2005). Var okkupasjonen en sosialpolitisk dødtid?. Michael Quarterly.  ISSN 1504-0658.
 • Sørensen, Øystein (2005). "Hvad vi har manglet, er politisk religiøsitet" - kompromissløsheten i 1905. Historisk Tidsskrift.  ISSN 0018-263X.  84
 • Sørensen, Øystein (2004). Det nye Norge i det nye Norden 1814-1850, I:  Det nya Norden efter Napoleon.  Almqvist & Wiksell.  3.  s 55 - 78
 • Sørensen, Øystein & Dahl, Hans Fredrik (2004). Et parti av lovbrytere, I:  Et rettferdig oppgjør? Rettsoppgjøret i Norge etter 1945.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2708-7.  4.  s 87 - 117
 • Sørensen, Øystein (2002). Det femte Fantomets verden 1626-1662, I:  Det femte Fantomet.  Egmont, Oslo.  ISBN 82-429-1974-7.
 • Sørensen, Øystein (2002). Det sjette Fantomets verden 1646-1682, I:  Det sjette Fantomet.  Egmont, Oslo.  ISBN 82-429-1998-4.
 • Sørensen, Øystein (2002). Det sjuende Fantomets verden 1665-1700, I:  Det sjuende Fantomet.  Egmont, Oslo.  ISBN 82-429-2026-5.
 • Sørensen, Øystein (2002). Det åttende Fantomets verden 1682-1717, I:  Det åttende Fantomet.  Egmont, Oslo.  ISBN 82-429-2044-3.  s 5 - 10
 • Sørensen, Øystein (2002). Språkutviklingen på 1800-tallet, I:  Vårt eget språk.  Aschehoug & Co.  s 63 - 74
 • Sørensen, Øystein (2001). Davy Crockett - frihetskjemper med galt navn, I:  Davy Crockett. Guvernøren.  Thule Forlag.  ISBN 82-91957-19-3.
 • Sørensen, Øystein (2001). Det andre Fantomets verden, I:  Det andre Fantomet 1548-1604.  Egmont.  ISBN 82-429-1863-5.
 • Sørensen, Øystein (2001). Det fjerde Fantomets verden, I:  Det fjerde Fantomet 1604-1646.  Egmont.  ISBN 82-429-1926-7.
 • Sørensen, Øystein (2001). Det første Fantomets verden, I:  Det første Fantomet 1536-1566.  Egmont.  ISBN 82-429-1815-5.  s 7 - 12
 • Sørensen, Øystein (2001). Det tredje Fantomets verden, I:  Det tredje Fantomet 1586-1625.  Egmont.  ISBN 82-429-1889-9.
 • Sørensen, Øystein (2001). Nasjon og nasjonalisme, I:  Flerkulturell forståelse.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00049-5.  s 119 - 133
 • Sørensen, Øystein (2001). Ung og tapper helt med tvilsom utgivelseshistorie, I:  Kaptein Miki - Nevada Ranger.  Thule Forlag.  ISBN 82-91957-18-5.
 • Sørensen, Øystein & Eriksen, Trond Berg (2001). Redaktørenes forord til Norsk Idehistorie, I:  Da boken kom til Norge - Norsk idehistorie bind 1.  Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-22481-4.  s 7 - 13
 • Sørensen, Øystein (2000). Konstruksjon av nasjonal identitet som fellesskapsverdi, I:  Bidrag til verdienes historie.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2183-6.  s 93 - 102
 • Sørensen, Øystein (1999). Christian Frederik, Carl Johan og den norske oppstanden i 1814, I:  Carl xiv Johan.  Fosvarsmuseet, Oslo.  s 106 - 114
 • Sørensen, Øystein (1999). Nasjonalisme, union og skriftspråk, I:  Norge anno 1900.  Pax Forlag, Oslo.  ISBN 82-530-2081-3.  s 53 - 69
 • Sørensen, Øystein (1999). Quand les Norvégiens sont-ils devenus Norvégiens?. Historiens et géographes.  ISSN 0046-757X.  (366), s 253- 261
 • Goksøyr, Matti & Sørensen, Øystein (1998). Idretten og det norske: aktivitet som identitet, I:  Jakten på det norske. Perspektiver på utviklingen av en nor sk nasjonal identitet på 1800-tallet.  ad Notam. Gyldendal.  faglig_bok_institusjon.  s 158 - 174
 • Sørensen, Øystein (1998). Bjørnson og pangermanismen, I:  Tyskland og vi.  Norsk folkemueseum, Oslo.
 • Sørensen, Øystein (1998). Etterord, I:  Det vanskelige oppgjøret.  Tano Aschehoug, Oslo.
 • Sørensen, Øystein (1998). Hegemonikamp om det norske, I:  Jakten på det norske.  Ad Notam Gyldendal.  ISBN 82-417-0952-8.
 • Sørensen, Øystein (1998). Når ble nordmenn norske?, I:  Jakten på det norske.  Ad Notam Gyldendal.  ISBN 82-417-0952-8.
 • Sørensen, Øystein (1998). Verdier og verdisyn i Andeby. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.
 • Time, Sveinung & Sørensen, Øystein (1998). "Nasjon og narrasjon. Om Garborg som aktør i fortellinga om "det norske", I:  Jakten på det norske. Perspektiver på utviklingen av en nor sk nasjonal identitet på 1800-tallet.  adNotam.  faglig_bok_institusjon.  s 339 - 355

Se alle arbeider i Cristin

 • Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Brandal, Nikolai (2016). Islamisme: Ideologi og trussel. Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282651707.  475 s.
 • Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Brandal, Nik. (2015). Demokratisk beredskap. Intellektuell motstand mot totalitære fristelser. Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282651325.  328 s.
 • Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Brandal, Nikolai (2014). Intellektuelle og det totalitære. Pervertert idealisme?. Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-101-1.  369 s.
 • Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Brandal, Nikolai (2013). Venstreekstremisme: Ideer og bevegelser. Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282650700.  369 s.
 • Sørensen, Øystein (2012). Fra Marx til Quisling. Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-047-2.  226 s.
 • Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Steine, Bjørn Arne (2012). Høyreeksstremisme: Ideer og bevegelser i Europa. Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282650564.  345 s.
 • Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Steine, Bjørn Arne (2012). Høyreekstremisme. Ideer og bevegelser i Europa. Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282650564.  345 s.
 • Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Steine, Bjørn Arne (2012). Politikk og religion. En farlig kombinasjon?. Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-041-0.  298 s.
 • Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Steine, Bjørn Arne (2011). Ideologi og terror. Totalitære ideer og regimer. Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282650243.  247 s.
 • Sørensen, Øystein (2010). Drømmen om det fullkomne samfunn. Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-29209-5.  295 s.
 • Sørensen, Øystein (2007). Den store sammensvergelsen. Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-23382-1.  317 s.
 • Nilsson, Torbjörn & Sørensen, Øystein (2005). 1905 - unionsupplösningens år. Nya perspektiv på ett svensk-norsk drama. Carlsson bokförlag.  ISBN 9172036680.  272 s.
 • Nilsson, Torbjörn & Sørensen, Øystein (2005). Goda grannar eller morska motståndare? Sverige och Norge från 1814 till idag. Carlsson bokförlag.  ISBN 9172036699.  254 s.
 • Sørensen, Øystein & Nilsson, Thorbjörn (2005). Norsk-svenske relasjoner i 200 år. Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-23176-4.  254 s.
 • Sørensen, Øystein & Nilsson, Torbjörn (2005). 1905 - Nye perspektiver. Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-23177-2.  251 s.
 • Dahl, Hans Fredrik & Sørensen, Øystein (2004). Et rettferdig oppgjør ?. Pax Forlag.  ISBN 82-530-2708-7.  269 s.
 • Dahl, Hans Fredrik & Sørensen, Øystein (2004). Et rettferdig oppgjør? Rettsoppgjøret i Norge etter 1945. Pax Forlag.  269 s.
 • Dahl, Hans Fredrik & Sørensen, Øystein (2004). Et rettferdig oppgjør? Rettsoppgjøret i Norge etter 1945. Pax Forlag.  ISBN 82-530-2708-7.  269 s.
 • Sørensen, Øystein (2004). Historien om det som ikke skjedde. Kontrafaktisk historie. Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-22901-8.  207 s.
 • Sørensen, Øystein & Eriksen, Trond Berg (2002). Tankeliv i den lutherske stat - Norsk idehistorie bind 2. Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-22482-2.  463 s.
 • Sørensen, Øystein & Eriksen, Trond Berg (2002). Vitenskapens utfordringer - Norsk idehistorie bind 4. Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-22484-9.  478 s.
 • Sørensen, Øystein (2001). Kampen om Norges sjel 1770-1905. Norsk Idehistorie bind 3. Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-22483-0.  445 s.
 • Sørensen, Øystein & Eriksen, Trond Berg (2001). Da boken kom til Norge - Norsk idehistorie bind 1. Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-22481-4.  456 s.
 • Sørensen, Øystein & Eriksen, Trond Berg (2001). De store ideologienes tid - Norsk idehistorie bind 5. Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-22485-7.  461 s.
 • Sørensen, Øystein (1998). Jakten på det norske. Ad Notam Gyldendal.  ISBN 82-417-0952-8.  404 s.
 • Sørensen, Øystein (1998). Jakten på det norske. Perspektiver på utviklingen av en nasjonal identitet på 1800-tallet. ad Notam Gyldendal.
 • Sørensen, Øystein (1998). Jakten på det norske. Perspektiver på utviklingen av en norsk nasjonal identitet på 1800-tallet. Ad Notam Gyldendal, Oslo.  ISBN 82-417-0952-8.
 • Sørensen, Øystein & Stråth, Bo (1997). New Nordic History. Scandinavian University Press.

Se alle arbeider i Cristin

 • Solli, Brit; Emberland, Terje & Sørensen, Øystein (2014). Friheten i fortiden - Jakten på Urgermaneren: Innledning og debattleder.
 • Sørensen, Øystein (2014). Reaksjonære folk og selvbestaltede tysklærere. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt.  ISSN 0801-3055.  41(3), s 67- 76
 • Hagtvet, Bernt; Sørensen, Øystein & Steine, Bjørn Arne (2011). Forord, I:  Ideologi og terror. Totalitære ideer og regimer.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282650243.  Forord.  s 7 - 10
 • Knirk, James E; Sørensen, Øystein; Tunstad, Erik & Søderlind, Didrik (2005, 07. desember). Kan du stole på Wikipedia?. [Internett].  forskning.no.
 • Hemstad, Ruth Solveig; Sørensen, Øystein & Sejersted, Francis (2003, 05. januar). NRK P2 Museum: om Prosjekt 1905 og forskningen på unionstiden og 1905 . [Radio].  NRK P2.
 • Sørensen, Øystein (2002). 1905 - kontrafaktiske perspektiver.
 • Sørensen, Øystein (2002). Den norske konservatismen fra 1814 til ca. 1870.
 • Sørensen, Øystein (2002). Den svensk-norske unionen 1814-1905 - hvilken betydning hadde den for Norge?.
 • Sørensen, Øystein (2001). Bjørnson og dannelsen av en norsk identitet.
 • Sørensen, Øystein (2001). Den norske nasjonalismen.
 • Sørensen, Øystein (2001). Solkors og sosialpolitikk. Det norske Quislingregimets sosialpolitiske ideer.
 • Gjötterud, Kristoffer & Sørensen, Øystein (2000, 02. februar). Stipendier til hovedfagsstudenter i historie fra Institutt for Norsk Okkupasjonshistorie. [Radio].  NRK P2 Dagsnytt Atten.
 • Sørensen, Øystein (2000). Antisionisme og antisemittisme.
 • Sørensen, Øystein (2000). Den fredelige unionsoppløsningen i 1905.
 • Sørensen, Øystein (2000). Norsk liberalisme i det 19. århundre.
 • Gjötterud, Kristoffer; Sørensen, Øystein & Lund, Walter (1999, 09. desember). Dimensjoneringsplanen ved MN-fakultetet: Vekjer storm på Fysisk og Kjemisk. [Radio].  UNIFORUM : UiO.
 • Sørensen, Øystein (1999). Samhug med brutaliteten. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Sørensen, Øystein (1999). Samhug med brutaliteten. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Time, Sveinung & Sørensen, Øystein (1999). Nasjon og narrasjon. Garborg som aktør i fortellinga om ‘det norske’.
 • Hjort, Nils Lid & Sørensen, Øystein (1998). Verdier og verdisyn i Andeby. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  s 36- 41
 • Bruvoll, Heidi; Holter, Øivin & Sørensen, Øystein (1998). Annual Report 1997.
 • Sørensen, Øystein (1998). Christian Frederik, Carl Johan og den norske oppstanden i 1814. Carl 4. Johan.
 • Sørensen, Øystein (1998). Det første Donald Duck i Norge. Donald Duck & Co.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. jun. 2005 00:00 - Sist endret 8. feb. 2013 14:02