Læringsressurser ved IFIKK

Flexphil

I juni 2014 lanserte vi Flexphil - et gratis nettkurs i Examen Philosophicum.

Kurset kan følges som en støtte til ordinær undervisning eller til selvstudium.

Masterlesesalen

IFIKK har en egen lesesal for masterstudenter i 1. etasje i Georg Morgenstiernes hus.

Andre aktuelle læringsressurser