Periodisk evaluering av emner ved IFIKK

I menyen til venstre finner du rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK, sortert på semester. Rapportene er i pdf-format.

Sist endret 11. mai 2010 11:41 av Karen Skadsheim Sikkeland
Sist endret 11. mai 2010 11:05 av Astrid Lied
Sist endret 13. nov. 2014 14:20 av Karen Skadsheim Sikkeland
Sist endret 31. juli 2017 14:55 av Mari Johanne Bordal Hertzenberg
Sist endret 11. mai 2010 11:44 av Karen Skadsheim Sikkeland
Sist endret 18. nov. 2011 15:19 av Astrid Lied
Sist endret 14. juni 2017 11:27 av Mari Johanne Bordal Hertzenberg
Sist endret 13. nov. 2014 14:20 av Karen Skadsheim Sikkeland
Sist endret 13. des. 2011 10:48 av Karen Skadsheim Sikkeland
Sist endret 16. feb. 2017 11:24 av Mari Johanne Bordal Hertzenberg
Sist endret 15. juni 2017 10:24 av Mari Johanne Bordal Hertzenberg
Sist endret 24. feb. 2017 09:01 av Mari Johanne Bordal Hertzenberg
Sist endret 11. aug. 2017 09:29 av Mari Johanne Bordal Hertzenberg
Sist endret 11. mai 2010 11:43 av Karen Skadsheim Sikkeland
Sist endret 11. mai 2010 11:03 av Astrid Lied
Sist endret 18. nov. 2011 15:19 av Astrid Lied
Sist endret 25. feb. 2016 14:56 av Rita Hjorteset
Sist endret 10. aug. 2017 11:31 av Mari Johanne Bordal Hertzenberg
Sist endret 15. sep. 2016 11:30 av aslaktv
Sist endret 10. aug. 2017 11:31 av Mari Johanne Bordal Hertzenberg
Sist endret 15. sep. 2016 11:31 av aslaktv
Sist endret 10. aug. 2017 11:31 av Mari Johanne Bordal Hertzenberg
Sist endret 11. mai 2010 11:41 av Karen Skadsheim Sikkeland
Sist endret 11. mai 2010 11:42 av Karen Skadsheim Sikkeland
Sist endret 11. mai 2010 11:05 av Astrid Lied