Periodisk evaluering av emner ved IFIKK

I menyen til venstre finner du rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK, sortert på semester. Rapportene er i pdf-format.

Sist endret 11. mai. 2010 11:41 av Karen Skadsheim Sikkeland
Sist endret 11. mai. 2010 11:05 av Astrid Charlotte Lied
Sist endret 13. nov. 2014 14:20 av Karen Skadsheim Sikkeland
Sist endret 11. mai. 2010 11:44 av Karen Skadsheim Sikkeland
Sist endret 18. nov. 2011 15:19 av Astrid Charlotte Lied
Sist endret 13. nov. 2014 14:20 av Karen Skadsheim Sikkeland
Sist endret 13. des. 2011 10:48 av Karen Skadsheim Sikkeland
Sist endret 11. mai. 2010 11:43 av Karen Skadsheim Sikkeland
Sist endret 11. mai. 2010 11:03 av Astrid Charlotte Lied
Sist endret 18. nov. 2011 15:19 av Astrid Charlotte Lied
Sist endret 25. feb. 2016 14:56 av Rita Hjorteset
Sist endret 11. mai. 2010 11:41 av Karen Skadsheim Sikkeland
Sist endret 11. mai. 2010 11:42 av Karen Skadsheim Sikkeland
Sist endret 11. mai. 2010 11:05 av Astrid Charlotte Lied
Sist endret 14. apr. 2016 14:35 av Rita Hjorteset
Sist endret 24. nov. 2011 12:18 av Karen Skadsheim Sikkeland
Sist endret 11. mai. 2010 11:44 av Karen Skadsheim Sikkeland
Sist endret 13. feb. 2012 16:15 av Astrid Charlotte Lied
Sist endret 10. feb. 2012 12:36 av Astrid Charlotte Lied
Sist endret 11. mai. 2010 11:03 av Astrid Charlotte Lied
Sist endret 11. mai. 2010 11:44 av Karen Skadsheim Sikkeland
Sist endret 11. mai. 2010 11:41 av Karen Skadsheim Sikkeland
Sist endret 18. nov. 2011 15:19 av Astrid Charlotte Lied