Knut Stene-Johansen

Bilde av Knut Stene-Johansen
English version of this page
Telefon +47-22854163
Mobiltelefon +47-91361720
Rom NT 726
Brukernavn
Besøksadresse Niels Treschows hus 11. et. Niels Henrik Abels vei 36
Postadresse Postboks 1003 Blindern 0315 OSLO
Emneord: Litteratur, Litteraturvitenskap, Estetikk, Humanistisk sykdomsforskning

Publikasjoner

 • Stene-Johansen, Knut & Lye, Mari Sæther (2017). Sunnhetens dominans, I: Hilde Bondevik; Ole Jacob Madsen & Kari Nyheim Solbrække (red.),  Snart er vi alle pasienter. Medikalisering i Norden.  Spartacus.  ISBN 9788230401859.  kapittel.
 • Stene-Johansen, Knut (2016). "A Midsummer Night's Dream", In Karen Friis; Steinar Gjessing; Julie Elgaard Brink; Lars Hamann (ed.),  In the Beginning was the Image.  Museum Jorn.  ISBN 9788792307224.  Kapitel 4.  s 112 - 145
 • Stene-Johansen, Knut (2016). "NOURRITURE/Mat", I: Knut Stene-Johansen; Christian Refsum & Johan Henrik Schimanski (red.),  Å leve sammen. Roland Barthes, individet og fellesskapet.  Spartacus.  ISBN 978-82-304-01781.  Kapitel 25.  s 325 - 340
 • Bondevik, Hilde; Stene-Johansen, Knut & Ahlzen, Rolf (2015). Fragments of illness: The Death of a Beekeeper as a literary case study of cancer. Medicine, Health care and Philosophy.  ISSN 1386-7423.  s 1- 9 . doi: 10.1007/s11019-015-9672-3
 • Stene-Johansen, Knut (2014). Det litterære måltid. Tidsskrift for kulturforskning.  ISSN 1502-7473.  (2013/3-4), s 82- 98
 • Stene-Johansen, Knut (2014). Kritikk og klinikk. Johann Clemens Tode og kjærligheten, I: Eivind Tjønneland (red.),  Kritikk før 1814.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-059-5.  Del IV, art. 5.  s 465 - 484
 • Stene-Johansen, Knut (2013). Det litterære måltid. Tidsskrift for kulturforskning.  ISSN 1502-7473.  12(3/4), s 82- 98
 • Stene-Johansen, Knut (2012). Delikatessens psykogastronomi, I: Thomas Ugelvik & Iver Brynild Neumann (red.),  Mat/Viten: Tekster fra kunnskapens kjøkken.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01824-9.  kapitel 7.  s 153 - 178
 • Stene-Johansen, Knut (2012). "I sorgens tegn", I: Janneken Øverland & Irene Engelstad (red.),  Freud, psykoanalyse og litteratur. Artikler.  Gyldendal Litteratur.  ISBN 9788205429949.  kapitel.  s 45 - 63
 • Stene-Johansen, Knut (2012). "Scultura Figurata - eller å lese mellom skriften hos Cixous og Jorn", I: Ingvild Folkvord; Priscilla Ringrose & Ingfrid Thowsen (red.),  Skrift som livstegn: Festskrift til Sissel Lie.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-321-0030-9.  Kapittel 14.  s 187 - 198
 • Stene-Johansen, Knut (2010). Tolstoy and the Making of the Inhuman, In Knut Stene-Johansen & Frederik Tygstrup (ed.),  Illness in context.  Rodopi.  ISBN 978-90-420-2943-9.  II – Phenomenology.  s 125 - 139
 • Stene-Johansen, Knut & Tygstrup, Frederik (2010). Introduction: Illness in Context, In Knut Stene-Johansen & Frederik Tygstrup (ed.),  Illness in context.  Rodopi.  ISBN 978-90-420-2943-9.  Introduction.  s 3 - 11
 • Stene-Johansen, Knut (2008). "Les Revenants d'Henrik Ibsen, entre diagnostioc et interprétation". Textuel.  ISSN 0766-4451.  s 25- 32 Vis sammendrag
 • Stene-Johansen, Knut (2007). Etterord, I: Hilde Bondevik & Anne Kveim Lie (red.),  Tegn på sykdom. Om litterær medisin og medisinsk litteratur.  Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-82-304-0024-1.  Etterord.  s 263 - 269 Vis sammendrag
 • Stene-Johansen, Knut (2004). "Gastronymi", I: Gro Bjørnerud Mo & Jon Holm (red.),  Figura : Festskrift for Karin Gundersen.  Unipub forlag.  ISBN 82-7477-183-4.  Artikkel.
 • Stene-Johansen, Knut (2004). "Litteraturvitenskap i praksis: Litterært sykdomsstudie som kasus". Bøygen : Organ for nordisk språk og litteratur.  ISSN 0806-8623.  (3), s 69- 74
 • Stene-Johansen, Knut (2000). "Gilles Deleuze: Begjærsmakt", I: Iver B. Neumann & Inger Johanne Sand (red.),  Maktens strateger.  Pax, Oslo.  s 214 - 234 Vis sammendrag
 • Stene-Johansen, Knut (2000). "Infectio. Om litteratur og sykdom", I: Siri Meyer (red.),  Avmakt. Skjebne, frigjøring eller maktbase?".  Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-28767-8.  s 77 - 93 Vis sammendrag
 • Stene-Johansen, Knut (2000). "Nevølogi. Diderot og forskyvningens filosofi", I: Knut Ove Eliassen & Svein-Eirik Fauskevåg (red.),  Frihetens århundre, Vol. III.  Tapir Forlag, Trondheim.  ISBN 82-7634-382-1. Vis sammendrag
 • Stene-Johansen, Knut (1999). Postkolonialismen: En (av-)kolonisering av litteraturvitenskapen?. Norsk Litterær Årbok.  ISSN 0078-1266.  s 169- 187
 • Jonassen, T.Ø.; Stene-Johansen, Knut; Berg, E.S.; Hungnes, G.; Lindboe, C.F. & Frøland, Stig Sophus (1997). Sequence analysis of HIV-1 group 0 from Norwegian patients infected in the 1980s. Virology.  ISSN 0042-6822.  231, s 437- 443
 • Stene-Johansen, Knut (1996). "Semiologi,spaghetti og olympiske leker. Roand Barthes om bildets retorikk, I: Odd Wormnæs (red.),  Vitenskap - enhet og mangfold.  ad Notam/Gyldendal, Oslo.  ISBN 82-417-0682-0.  Kapittel 10.  s 203 - 224

Se alle arbeider i Cristin

 • Friis, Karen; Gjessing, Steinar; Brink, Julie Elgaard; Hamann, Lars & Stene-Johansen, Knut (2016). In the Beginning was the Image. Museum Jorn.  ISBN 9788792307224.  192 s.
 • Stene-Johansen, Knut; Refsum, Christian & Schimanski, Johan Henrik (red.) (2016). Å leve sammen. Roland Barthes, individet og fellesskapet. Spartacus.  ISBN 978-82-304-01781.  444 s.
 • Stene-Johansen, Knut (2014). Nødinnganger. Studier i Asger Jorn. Essay. Scandinavian Academic Press.  ISBN 9788230400920.  263 s. Vis sammendrag
 • Stene-Johansen, Knut (2013). Historia Uwodzenia. Bellona.  ISBN 978-83-11-12938-2.  207 s.
 • Bondevik, Hilde & Stene-Johansen, Knut (2011). Sykdom som litteratur. 13 utvalgte diagnoser. Unipub forlag.  ISBN 9788274775060.  411 s.
 • Stene-Johansen, Knut (2011). Forføreren. En kulturhistorie. Spartacus.  ISBN 978-82-430-0630-0.  186 s.
 • Stene-Johansen, Knut & Tygstrup, Frederik (ed.) (2010). Illness in context. Rodopi.  ISBN 978-90-420-2943-9.  247 s.
 • Stene-Johansen, Knut & Eliassen, Knut Ove (2007). Ledeord. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-19830-5.  380 s. Vis sammendrag
 • Frich, Jan C.; Stene-Johansen, Knut & Schei, Edvin (2004). På sykeleiet - sykdom og medisin i litteraturen. Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-32565-0.  294 s.
 • Stene-Johansen, Knut (1998). Forførelsens historie. Spartacus Forlag.  ISBN 8243001204.  119 s.
 • Stene-Johansen, Knut (1996). Libertinske strategier. 1620-1789. Cyrano, Don Juan, Casanova, Valmont, Sade. Spartacus Forlag.  ISBN 8243000747.  312 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Stene-Johansen, Knut; Refsum, Christian & Schimanski, Johan Henrik (2016). "Hvordan leve sammen. Roland Barthes og fantasien om et idiorytmisk liv", I: Knut Stene-Johansen; Christian Refsum & Johan Henrik Schimanski (red.),  Å leve sammen. Roland Barthes, individet og fellesskapet.  Spartacus.  ISBN 978-82-304-01781.  Innledning.  s 11 - 22
 • Stene-Johansen, Knut (2013). Legers plikt til å lyve. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  133(23/24)
 • Stene-Johansen, Knut (2012). "Sykdom i litteraturen - litteratur i sykdommen".
 • Stene-Johansen, Knut (2011). Kjærlighetsbegrepet i litteraturen.
 • Stene-Johansen, Knut (2011). Om Forførelsens historie.
 • Stene-Johansen, Knut (2011). Om Roland Barthes.
 • Stene-Johansen, Knut (2011). Om sorgens språk.
 • Stene-Johansen, Knut & Meinich, Annelita (2011, 07. april). Om Sorgens dagbok. [Radio].  NRK.
 • Stene-Johansen, Knut (2010). Freud and the Passion for Food: Psychoanalysis and Gastronomy. Key Note Lecture.
 • Stene-Johansen, Knut (2010). Midt i – eller litt på siden?. Prosa - tidsskrift for skribenter.  ISSN 0805-276X.  (01), s 41- 42 Vis sammendrag
 • Stene-Johansen, Knut (2010). Så å si. En filosofisk fagbok i godt humør. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847. Vis sammendrag
 • Stene-Johansen, Knut (2009). Alt om Deleuze.
 • Stene-Johansen, Knut (2009). Liv og verk: Estetiske patologier i kunst og litteratur.
 • Stene-Johansen, Knut (2009). "Over mitt lik, eller disseksjonens disseksjon". Klassekampen.  ISSN 0805-3839. Vis sammendrag
 • Stene-Johansen, Knut (2009). Psykoanalyse og gastronomi.
 • Stene-Johansen, Knut (2009). Roland Barthes: Den gamle retorikken.
 • Stene-Johansen, Knut (2009). Sorgens dagbok.
 • Stene-Johansen, Knut (2008). Analytical and Literary Forms of Life: Mapping and Re-mapping of Freud's Analysis of Jensen's Gradiva (1907). Vis sammendrag
 • Stene-Johansen, Knut (2007, 20. februar). Bokprogrammet. [TV].  NRK. Vis sammendrag
 • Stene-Johansen, Knut (2007). Gradiva. Om Freuds Pompeifantasier.
 • Stene-Johansen, Knut (2007). Humanistisk sykdomsforskning i Norge.
 • Stene-Johansen, Knut (2007). J.A.Brillat-Savarin, Smakens fysiologi. Vis sammendrag
 • Stene-Johansen, Knut (2007). Mellom diagnose og fortolkning.
 • Stene-Johansen, Knut (2006). ”Sykdom som kulturelt fenomen og litterært uttrykk”. Vis sammendrag
 • Bondevik, Hilde & Stene-Johansen, Knut (2004, 01. februar). Feministisk forskjellstenkning. Intervju med Gayatri Chakravorti Spivak.  LE MONDE diplomatique, norsk utgave.
 • Stene-Johansen, Knut (2004). På sykeleiet. Sykdom og medisin i litteraturen, I:  På sykeleiet - sykdom og medisin i litteraturen.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-32565-0.  Forord, redigering.
 • Bondevik, Hilde & Stene-Johansen, Knut (2003, 31. oktober). Intervjue med Héléne Cixous.  LE MONDE diplomatique, norsk utgave.
 • Stene-Johansen, Knut (2002). Anti-Ødipus.
 • Stene-Johansen, Knut (2000). Den libertinske fornuft.
 • Stene-Johansen, Knut (2000). Den maskuline dominans.
 • Stene-Johansen, Knut (2000). Fragmenter av kjærlighetens språk.
 • Stene-Johansen, Knut (2000). Hjertets veltalenhet. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847. Vis sammendrag
 • Stene-Johansen, Knut (2000). Semiologi og urbanisme.
 • Stene-Johansen, Knut (2000). Øyet og hånden. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847. Vis sammendrag
 • Stene-Johansen, Knut (1999). "Deep Strike. Om erobring som skjebne i forførelsens historie".
 • Stene-Johansen, Knut (1999). Kielland på Lapsetorget. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847. Vis sammendrag
 • Stene-Johansen, Knut (1999). "Kiellands kropp: Mellom litteratur og sykdom".
 • Stene-Johansen, Knut (1999). Nevølogi: Diderot som fenomenolog. Vis sammendrag
 • Stene-Johansen, Knut (1999). Paris, eller lengselen etter det evige. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847. Vis sammendrag
 • Stene-Johansen, Knut (1999). Rembrandt(s) selv. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847. Vis sammendrag
 • Stene-Johansen, Knut (1998). Hva er litteratur?.
 • Stene-Johansen, Knut (1996). For en grav til Anatole.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. juni 2010 14:46 - Sist endret 22. nov. 2017 14:29