Hanne Gram Simonsen

Professor Emeritus
Bilde av Hanne Gram Simonsen
English version of this page
Telefon +4722854182
Mobiltelefon +4790128109
Faks +4722857100
Rom HW 426
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse MultiLing Henrik Wergelands hus 4. etasje (ekspedisjonen) Niels Henrik Abels vei 36 N-0313 Oslo
Postadresse ILN Postboks 1102 Blindern N-0317 Oslo

Faglige interesser

Hanne Gram Simonsen er professor i lingvistikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo. Hennes forskningsfelt dekker barns språktilegnelse (spesielt tilegnelse av fonologi og morfologi og skjæringspunktet mellom disse, i et tverrspråklig og flerspråklig perspektiv), klinisk lingvistikk (språkavvik hos barn og hos voksne med afasi og Alzheimers sykdom), og instrumentell fonetikk (spesielt gjennom bruk av EPG (elektropalatografi), EMA (elektromagnetisk artikulografi) og ultralyd).

ICPLA - The International Clinical Phonetics and Linguistics Association

Hanne Gram Simonsen er president i ICPLA - The International Clinical Phonetics and Linguistics Association for perioden 2014-2018. ICPLA har som mål å stimulere til forskning om og anvendelse av fonetikk og lingvistikk på studiet av avvikende språk og tale.  Hvert annet år arrangeres en konferanse i ICPLAs regi, den siste (ICPLA16) fant sted i Halifax, Nova Scotia 15-18 juni 2016, og den neste vil bli arrangert på Malta i 2018.

Undervisnings- og veiledningsområder

 • Allmenn lingvistikk: fonetikk, fonologi, morfologi
 • Kognitiv lingvistikk
 • Psykolingvistikk
 • Barns språkutvikling
 • Språkavvik

Pågående og planlagte forskningsprosjekter ved ILN

 • En elektronisk database over norske språklyder
 • Språk og aldring
 • A cross-linguistic study on the acquisition of #sC onsets
 • Cross-linguistic studies of verbal morphology
 • Tidlig språkutvikling hos norske barn

 

Emneord: Språkvitenskap, Lingvistikk, Klinisk lingvistikk, Barns språktilegnelse, Afasi, Språkpsykologi, Fonetikk, Fonologi, Kognitiv lingvistikk

Publikasjoner

 • Simonsen, Hanne Gram; Kristoffersen, Kristian E., Bleses, Dorthe; Wehberg, Sonja; Jørgensen, Rune (2014): The Norwegian Communicative Development Inventories – reliability, main developmental trends and gender differences. First Language 34 (1), s 3-23.  (Online first publication November 25, 2013.) doi:10.1177/0142723713510997
 • Simonsen, Hanne Gram; Lind, Marianne; Hansen, Pernille; Holm, Elisabeth & Mevik, Bjørn-Helge (2013). Imageability of Norwegian nouns, verbs and adjectives in a cross-linguistic perspective. Clinical Linguistics & Phonetics 27, 6-7, s 435-446. doi:10.3109/02699206.2012.752527
 • Kristoffersen, Kristian E.; Simonsen, Hanne Gram; Bleses, Dorthe; Wehberg, Sonja; Jørgensen, Rune Nørgård; Eiesland, Eli Anne & Henriksen, Laila Yvonne (2013). The use of the Internet in collecting CDI data – an example from Norway. Journal of Child Language 40 (3), 567-585. doi: 10.1017/S0305000912000153
 • Kristoffersen, Kristian Emil & Simonsen, Hanne Gram (2012). Tidlig språkutvikling hos norske barn. MacArthur-Bates foreldrerapport for kommunikativ utvikling. Oslo: Novus. 170 s.
 • Kristoffersen, Kristian Emil, Simonsen, Hanne Gram, Eiesland, Eli Anne & Henriksen, Laila Y. (2012). Utvikling og variasjon i kommunikative ferdigheter hos barn som lærer norsk – en CDI-basert studieNorsk tidsskrift for logopedi 12, s. 34-43.
 • Lind, Marianne; Kristoffersen, Kristian Emil; Moen, Inger; Simonsen, Hanne Gram. Semi-spontaneous oral text production: Measurements in clinical practice. Clinical Linguistics & Phonetics, 23(12) 2009: 872-886. doi: 10.3109/02699200903040051
 • Torkildsen, Janne von Koss; Friis Hansen, Hanna; Svangstu, Janne Mari; Smith, Lars; Simonsen, Hanne Gram; Moen, Inger; Lindgren, Magnus. Brain dynamics of word familiarization in 20-month-olds: Effects of productive vocabulary size. Brain and Language 108 2009: 73-88
 • Simonsen, Hanne Gram; Moen, Inger; Cowen, Steve. Norwegian retroflex stops in a cross linguistic perspective. Journal of Phonetics 36 2008: 385-405
 • Lind, Marianne; Moen, Inger; Simonsen, Hanne Gram. Syntactic frames and slot fillers in fluent aphasic speech production: two Norwegian case studies. Niemi, John; Werner, Stefan (eds.): NorClinLing 2008. Proceedings from the 1st Nordic Conference of Clinical Linguistics. Studies in Languages 44, Faculty of Humanities, University of Joensuu, 71-82.
 • Yavas, Mehmet; Ben-David, Avivit; Gerrits, Ellen; Kristoffersen, Kristian Emil; Simonsen, Hanne Gram. Sonority and cross-linguistic acquisition of initial s-clusters. Clinical Linguistics & Phonetics 22, 2008: 421-441
 • Kristoffersen, Gjert; Simonsen, Hanne Gram. Osjlo! en undersøkelse av uttalen av sl-sekvenser i NoTa-korpuset. I Johannessen, J.B.; Hagen, K. (red.): Språk i Oslo. Ny forskning omkring talespråk. Oslo: Novus Forlag 2008: 96-108
 • Torkildsen, Janne von Koss; Svanstu, Janne Mari; Friis Hansen, Hanna; Smith, Lars; Simonsen, Hanne Gram; Moen, Inger; Lindgren, Magnus. Productive vocabulary size predicts ERP correlates of fast mapping in 20-month-olds. Journal of cognitive neuroscience 2008;20(7)
 • Lind, Marianne; Moen, Inger; Simonsen, Hanne Gram. Verb and sentence processing in Norwegian aphasic speakers compared to Dutch and English aphasic speakers: experimental evidence. Clinical Linguistics & Phonetics 21(11) 2007, 991-1000.
 • Lind, Marianne; Moen, Inger; Simonsen, Hanne Gram. Verbbøyning: Hva skjer når hjernen får en skade? Eksperimentell evidens fra afasirammede og Alzheimer-pasienter. Norsk lingvistisk tidsskrift 2007;25(1):3-28
 • Lind, Marianne; Moen, Inger; Simonsen, Hanne Gram. Afasi med flytende talepreg: Hva kan tre former for kartlegging lære oss om vanskene?. Norsk tidsskrift for logopedi 2007;53(2):32-37
 • Moen, Inger; Simonsen, Hanne Gram. The combined use of EPG and EMA in articulatory descriptions. Advances in Speech Language Pathology 9(1) 2007, 120-127.
 • Torkildsen, Janne von Koss; Syversen, Gro; Simonsen, Hanne Gram; Moen, Inger; Smith, Lars; Lindgren, Magnus. Brain responses to lexical-semantic priming in children at-risk for dyslexia. Brain and Language 102 2007, 243-261.
 • Torkildsen, Janne von Koss; Syversen, Gro; Simonsen, Hanne Gram; Moen, Inger; Smith, Lars; Lindgren, Magnus. Electrophysiological correlates of auditory semantic priming in 24-month-olds. Journal of Neurolinguistics 20 2007, 332-351.
 • Kristoffersen, Kristian Emil; Simonsen, Hanne Gram. The acquisition of #/s/C clusters in Norwegian. Journal of Multilingual Communication Disorders 2006, 4, 231–241.
 • Torkildsen, Janne von Koss; Sannerud, Tuva; Syversen, Gro; Thormodsen, Rune; Simonsen, Hanne Gram; Moen, Inger; Smith, Lars; Lindgren, Magnus. Semantic organization of basic level words in 20-month-olds: an ERP study. Journal of Neurolinguistics 2006; 19, 431-454.
 • Lind, Marianne; Moen, Inger; Simonsen, Hanne Gram. Verb- og setningstesten (VOST): Et nytt redskap i den logopediske verktøykassa (del 1). Norsk tidsskrift for logopedi 2006(3):20-24
 • Lind, Marianne; Moen, Inger; Simonsen, Hanne Gram. Verb- og setningstesten (VOST): Et nytt redskap i den logopediske verktøykassa (del 2). Norsk tidsskrift for logopedi 2006(4):5-10
 • Kristoffersen, Kristian Emil; Simonsen, Hanne Gram; Sveen, Andreas (red). Språk. En grunnbok. Oslo: Universitetsforlaget 2005. 566 s
 • Moen, Inger; Simonsen, Hanne Gram; Øksengaard, Anne Rita; Engedal, Knut. Perception of the Norwegian word tones in patients with Alzheimers Disease (AD). Proceedings of the 2004 IALP Congress, The International Association of Logopedics and Phoniatrics, Brisbane, Australia 2004.
 • Simonsen, Hanne Gram; Moen, Inger; Øksengaard, Anne Rita; Engedal, Knut. Processing of verbal morphology in Norwegian speakers with Alzheimers Disease (AD). Proceedings of the 2004 IALP Congress, The International Association of Logopedics and Phoniatrics, Brisbane, Australia 2004.
 • Moen, Inger; Simonsen, Hanne Gram. Artikulasjon av apikale likvider i østnorsk: /l, r, ɽ/. I: MONS 10. Utvalgte artikler fra det tiende møtet om norsk språk (2003). Kristiansand: Høyskoleforlaget 2005. ISBN 82-7634-571-9. s. 219-229
 • Simonsen, Hanne Gram; Moen, Inger: On the distinction between Norwegian /∫/ and /ç/ from a phonetic perspective. Clinical Linguistics & Phonetics 2004;18(6-8):605-620
 • Moen, Inger; Simonsen, Hanne Gram; Lindstad, Arne Martinus. An electronic database of Norwegian speech sounds: clinical aspects. Journal of Multilingual Communication Disorders 2004;2(1):43-49
 • Simonsen, Hanne Gram; Lind, Marianne. Past Tense expression in a Norwegian man with Broca's aphasia -- Windsor, F.; Kelly, M.L.; Hewlett, N. (ed.): Investigations in Clinical Phonetics and Linguistics. Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, New Jersey/London. 2002 : 44-56
 • Simonsen, Hanne Gram. Phonological fillers: Data from Norwegian. -- Almgren, M.; Barrena, A.; Ezeizabarrena, M.J.; Idiazabal, I.; MacWhinney, B. (ed.): Research on Child Language Acquisition. Proceedings of the 8th Conference of the International Association for the Study of Child Language, San Sebastian, Spain 1999. Cascadilla Press. 2001 : 701-712
 • Simonsen, Hanne Gram; Endresen, Rolf Theil (eds.). A cognitive approach to the verb: Morphological and constructional perspectives. Mouton de Gruyter, New York Berlin. 2001.
 • Simonsen, Hanne Gram; Moen, Inger; Cowen, Steve. Retroflex consonants in Norwegian: are they really? Evidence from EPG and EMA. -- Proceedings of SPS 5: 5th Seminar on Speech Production: Models and Data. Kloster Seeon, Germany. 2000:113-116
 • Ragnarsdóttir, Hrafnhildur; Simonsen, Hanne Gram; Plunkett, Kim. The acquisition of past tense morphology in Icelandic and Norwegian children: an experimental study.-- Journal of Child Language. 1999; 26 (3) : 577-618
 • Simonsen, Hanne Gram; Bjerkan, Kirsten Meyer. Testing past tense inflection in Norwegian: a diagnostic tool for identifying SLI children? -- International Journal of Applied Linguistics. 1998; 8 (2) : 251-270
 • Moen, Inger; Simonsen, Hanne Gram. Effects of Voicing on /t,d/ Tongue/Palate Contact in English and Norwegian -- Proceedings ESCA. Eurospeech 97 Rhodes, Greece. 1997 : 2399-2402
 • Fyndanis, Valantis; Lind, Marianne; Varlokosta, Spyridoula; Kambanaros, Maria; Soroli, Efstathia; Ceder, Klaudia; Grohmann, Kleanthes K.; Rofes, Adrià; Simonsen, Hanne Gram; Bjekić, Jovana; Gavarró, Anna; Kuvač Kraljević, Jelena; Martínez-Ferreiro, Silvia; Munarriz, Amaia; Pourquie, Marie; Vuksanović, Jasmina; Zakariás, Lilla & Howard, David (2017). Cross-linguistic adaptations of The Comprehensive Aphasia Test: Challenges and solutions. Clinical Linguistics & Phonetics.  ISSN 0269-9206.  31(7-9), s 697- 710 . doi: 10.1080/02699206.2017.1310299 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Garmann, Nina Gram; Kristoffersen, Kristian Emil & Simonsen, Hanne Gram (2017). Phonological patterns (templates) in 5p deletion syndrome. Clinical Linguistics & Phonetics.  ISSN 0269-9206.  32(2), s 101- 113 . doi: 10.1080/02699206.2017.1316775 Vis sammendrag
 • Haman, Ewa; Łuniewska, Magdalena; Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram; Chiat, Shula; Bjekic, Jovana; Blaziene, Agne; Chyl, Katarzyna; Dabaskinsiene, Ineta; Engel de Abreu, Pascale; Gagarina, Natalia; Gavarró, Anna; Håkansson, Gisela; Harel, Efrat; Holm, Elisabeth; Kapalková, Svetlana; Kunnari, Sari; Levorato, Chiara; Lindgren, Josefin; Mieszkowska, Karolina; Montes Salarich, Laia; Potgieter, Anneke; Ribu, Ingeborg Sophie; Ringblom, Natalia; Rinker, Tanja; Roch, Maja; Slančová, Daniela; Southwood, Frenette; Tedeschi, Roberta; Tuncer, Aylin Müge; Ünal-Logacev, Özlem; Vuksanovic, Jasmina & Armon-Lotem, Sharon (2017). Noun and verb knowledge in monolingual preschool children across 17 languages: Data from Cross-linguistic Lexical Tasks (LITMUS-CLT). Clinical Linguistics & Phonetics.  ISSN 0269-9206.  31(11-12), s 818- 843 . doi: 10.1080/02699206.2017.1308553 Vis sammendrag
 • Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram; Łuniewska, Magdalena & Haman, Ewa (2017). Validating the psycholinguistic aspects of LITMUS-CLT: Evidence from Polish and Norwegian. Clinical Linguistics & Phonetics.  ISSN 0269-9206.  31(11-12), s 910- 930 . doi: 10.1080/02699206.2017.1307455 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hansen, Pernille; Łuniewska, Magdalena; Simonsen, Hanne Gram; Haman, Ewa; Mieszkowska, Karolina; Kołak, Joanna & Wodniecka, Zofia (2017). Picture-based vocabulary assessment vs. parental questionnaires: A cross-linguistic study of bilingual assessment methods. International Journal of Bilingualism.  ISSN 1367-0069. . doi: 10.1177/1367006917733067 Vis sammendrag
 • Knoph, Monica I. Norvik; Simonsen, Hanne Gram & Lind, Marianne (2017). Cross-linguistic transfer effects of verb-production therapy in two cases of multilingual aphasia. Aphasiology.  ISSN 0268-7038.  31(12), s 1482- 1509 . doi: 10.1080/02687038.2017.1358447 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lind, Marianne; Simonsen, Hanne Gram; Ribu, Ingeborg Sophie; Svendsen, Bente Ailin; Svennevig, Jan & de Bot, Kees (2017). Lexical access in a bilingual speaker with dementia: changes over time. Clinical Linguistics & Phonetics.  ISSN 0269-9206. . doi: 10.1080/02699206.2017.1381168 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Payne, Elinor; Post, Brechtje; Garmann, Nina Gram & Simonsen, Hanne Gram (2017). The acquisition of long consonants in Norwegian., In Haruo Kubozono (ed.),  The Phonetics and Phonology of Geminate Consonants..  Oxford University Press.  ISBN 9780198754930.  Kapittel 6.  s 130 - 162
 • Rofes, Adrià; Zakariás, Lilla; Ceder, Klaudia; Lind, Marianne; Blom Johansson, Monica; de Aguiar, Vânia; Bjekić, Jovana; Fyndanis, Valantis; Gavarró, Anna; Simonsen, Hanne Gram; Hernández Sacristán, Carlos; Kambanaros, Maria; Kuvač Kraljević, Jelena; Martínez-Ferreiro, Silvia; Mavis, İlknur; Méndez Orellana, Carolina; Sör, Ingrid; Lukács, Ágnes; Tunçer, Müge; Vuksanović, Jasmina; Munarriz Ibarrola, Amaia; Pourquie, Marie; Varlokosta, Spyridoula & Howard, David (2017). Imageability ratings across languages. Behavior Research Methods.  ISSN 1554-351X.  s 1- 11 . doi: 10.3758/s13428-017-0936-0 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Simonsen, Hanne Gram & Haman, Ewa (2017). LITMUS-CLT: A new way to assess bilingual lexicons. Clinical Linguistics & Phonetics.  ISSN 0269-9206.  31(11-12), s 811- 817 . doi: 10.1080/02699206.2017.1307454 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Knoph, Monica I. Norvik; Lind, Marianne & Simonsen, Hanne Gram (2015). Semantic feature analysis targeting verbs in a quadrilingual speaker with aphasia. Aphasiology.  ISSN 0268-7038.  29(12), s 1473- 1496 . doi: 10.1080/02687038.2015.1049583 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lind, Marianne; Simonsen, Hanne Gram; Hansen, Pernille; Holm, Elisabeth & Mevik, Bjørn-Helge (2015). Norwegian Words: A lexical database for clinicians and researchers. Clinical Linguistics & Phonetics.  ISSN 0269-9206.  29(4), s 276- 290 . doi: 10.3109/02699206.2014.999952
 • Payne, Elinor; Post, Brechtje; Garmann, Nina Gram & Simonsen, Hanne Gram (2015). VC timing acquisition: Integrating phonetics and phonology, In for ICPhS The Scottish Consortium (ed.),  Proceedings of the 18th International Congress of Phonetic Sciences.  the University of Glasgow.  ISBN 978-0-85261-941-4.  KAPITTEL.
 • Ryen, Else & Simonsen, Hanne Gram (2015). Tidlig flerspråklighet - myter og realiteter. NOA. Norsk som andrespråk.  ISSN 0801-3284.  30(1-2), s 195- 217 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hagen, Kristin & Simonsen, Hanne Gram (2014). Two Norwegian speech corpora: Nota-Oslo and TAUS, In Jacques Durand; Ulrike Gut & Gjert Kristoffersen (ed.),  The Oxford Handbook of Corpus Phonology.  Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-957193-2.  Chapter 25.  s 498 - 508
 • Knoph, Monica I. Norvik; Lind, Marianne & Simonsen, Hanne Gram (2014). The impact of semantic feature analysis on verb production in two multilingual speakers with aphasia. Stem-, spraak- en taalpathologie.  ISSN 0924-7025.  19(1), s 55- 57
 • Kristoffersen, Gjert & Simonsen, Hanne Gram (2014). A corpus-based study of apicalization of /s/ before /l/ in Oslo Norwegian, In Jacques Durand; Ulrike Gut & Gjert Kristoffersen (ed.),  The Oxford Handbook of Corpus Phonology.  Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-957193-2.  Chapter 11.  s 214 - 239
 • Kristoffersen, Kristian Emil; Garmann, Nina Gram & Simonsen, Hanne Gram (2014). Consonant production and intelligibility in cri du chat syndrome. Clinical Linguistics & Phonetics.  ISSN 0269-9206.  28(10), s 769- 784 . doi: 10.3109/02699206.2014.904442 Vis sammendrag
 • Simonsen, Hanne Gram; Kristoffersen, Kristian Emil; Bleses, Dorthe; Wehberg, Sonja & Jørgensen, Rune Nørgaard (2014). The Norwegian Communicative Development Inventories: Reliability, main developmental trends and gender differences. First language.  ISSN 0142-7237.  34(1), s 3- 23 . doi: 10.1177/0142723713510997 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Kristoffersen, Kristian Emil; Bleses, Dorthe; Wehberg, Sonja; Jørgensen, Rune Nørgaard; Eiesland, Eli Anne; Henriksen, Laila Yvonne & Simonsen, Hanne Gram (2013). The use of the Internet in collecting CDI data - an example from Norway. Journal of Child Language.  ISSN 0305-0009.  40(3), s 567- 585 . doi: 10.1017/S0305000912000153 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lind, Marianne; Simonsen, Hanne Gram; Hansen, Pernille; Holm, Elisabeth & Mevik, Bjørn-Helge (2013). "Ordforrådet" - en leksikalsk database over et utvalg norske ord. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  59(1), s 18- 26
 • Simonsen, Hanne Gram; Lind, Marianne; Hansen, Pernille; Holm, Elisabeth & Mevik, Bjørn-Helge (2013). Imageability of Norwegian nouns, verbs and adjectives in a cross-linguistic perspective. Clinical Linguistics & Phonetics.  ISSN 0269-9206.  27(6-7), s 435- 446 . doi: doi:10.3109/02699206.2012.752527
 • Kristoffersen, Kristian Emil; Simonsen, Hanne Gram; Eiesland, Eli Anne & Henriksen, Laila Yvonne (2012). Utvikling og variasjon i kommunikative ferdigheter hos barn som lærer norsk – en CDI-basert studie. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  58(1), s 34- 43 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Moen, Inger & Simonsen, Hanne Gram (2012). Likvider i østnorsk: fire urokråker?, I: Unn Røyneland & Hans-Olav Enger (red.),  Fra holtijaR til holting. Språkhistoriske og språksosiologiske artikler til Arne Torp på 70-årsdagen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-704-6.  Artikkel.  s 221 - 238
 • Kristoffersen, Kristian Emil & Simonsen, Hanne Gram (2011). Tidlig språkutvikling hos norske barn, I:  TRAS: Observasjon av språk i daglig samspill.  Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking.  ISBN 978-82-7649-072-5.  Del 3 Ny norsk forskning.  s 114 - 120

Se alle arbeider i Cristin

 • Kristoffersen, Kristian Emil & Simonsen, Hanne Gram (2012). Tidlig språkutvikling hos norske barn. MacArthur-Bates foreldrerapport for kommunikativ utvikling. Novus Forlag.  ISBN 9788270996995.  170 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Fyndanis, Valantis; Lind, Marianne; Balčiūnienė, Ingrida; Bjekić, Jovana; Ceder, Klaudia; Gavarró, Anna; Grohmann, Kleanthes K.; Haaland-Johansen, Line; Jacquemot, Charlotte; Blom Johansson, Monica; Kambanaros, Maria; Kovacevic, Melita; Kuvac, Jelena; Martínez-Ferreiro, Silvia; Mendez-Orellana, Carolina; Rofes, Adrià; Røste, Ingvild; Hernández Sacristán, Carlos; Salmons, Io; Simonsen, Hanne Gram; Soroli, Eva; Sör, Ingrid; Vuksanović, Jasmina; Zakariás, Lilla; Varlokosta, Spyridoula & Howard, David (2017). Cross-linguistic adaptations of the Comprehensive Aphasia Test.
 • Garmann, Nina Gram; Romøren, Anna Sara Hexeberg; Torkildsen, Janne von Koss & Simonsen, Hanne Gram (2017). Norsk CDI III - en pilot.
 • Garmann, Nina Gram; Romøren, Anna Sara Hexeberg; Torkildsen, Janne von Koss; Simonsen, Hanne Gram; Flygstad, Nina; Gullvik, Marthe; Milder, Nina & Pedersen, Nina (2017). Assessing language skills in Norwegian kindergartens: Piloting CDI III in Norwegian..
 • Simonsen, Hanne Gram; Lind, Marianne; Ribu, Ingeborg Sophie; Bøyum, Malene & Svennevig, Jan (2017). Lexical access in a bilingual speaker with dementia: Changes over time.
 • Svennevig, Jan & Simonsen, Hanne Gram (2017). The MultiLing Dementia Project. Vis sammendrag
 • Svennevig, Jan; Simonsen, Hanne Gram; Lind, Marianne & Ribu, Ingeborg Sophie (2017). Word search and lexical access in a bilingual speaker with dementia.
 • Garmann, Nina Gram; Simonsen, Hanne Gram; Payne, Elinor; Post, Brechtje; Holm, Elisabeth & Hansen, Pernille (2016). Tverrspråklige mønstre i barns konsonantgruppeproduksjon.
 • Garmann, Nina Gram; Torkildsen, Janne von Koss; Simonsen, Hanne Gram; Holm, Elisabeth; Romøren, Anna Sara Hexeberg & Hansen, Pernille (2016). CDI III - a progress report.
 • Garmann, Nina Gram; Torkildsen, Janne von Koss; Simonsen, Hanne Gram; Holm, Elisabeth; Romøren, Anna Sara Hexeberg & Hansen, Pernille (2016). The development of CDI III in Norwegian..
 • Hansen, Pernille; Luniewska, Magdalena; Haman, Malgorzata M.; Kolak, Joanna; Mieszkowska, Karolina; Wodniecka, Zofia; Haman, Ewa & Simonsen, Hanne Gram (2016). Lexical skills in Polish-Norwegian and Polish-English preschoolers. Vis sammendrag
 • Hansen, Pernille; Łuniewska, Magdalena; Simonsen, Hanne Gram & Haman, Ewa (2016). Lexical skills in Polish Norwegian preschoolers.
 • Knoph, Monica I. Norvik; Lind, Marianne & Simonsen, Hanne Gram (2016). Verb-production treatment in multilingual aphasia: Cross-linguistic generalization or inhibition?. Frontiers in Psychology.  ISSN 1664-1078. . doi: 10.3389/conf.fpsyg.2016.68.00006
 • Knoph, Monica I. Norvik; Lind, Marianne & Simonsen, Hanne Gram (2016). Verb-production treatment in multilingual aphasia: Cross-linguistic generalization or inhibition?.
 • Kristoffersen, Kristian Emil; Garmann, Nina Gram & Simonsen, Hanne Gram (2016). Phonological patterns (templates) in 5 p– syndrome (Cri du Chat Syndrome). Vis sammendrag
 • Lind, Marianne; Fyndanis, Valantis; Balciuniene, Ingrida; Bjekic, Jovana; Ceder, Klaudia; Gavarró, Anna; Grohmann, Kleanthes K.; Haaland-Johansen, Line; Jacquemot, Charlotte; Johansson, Monica Blom; Kambanaros, Maria; Kovacevic, Melita; Kuvac, Jelena; Martinez-Ferreiro, Silvia; Mendez-Orellana, Carolina; Rofes, Adria; Røste, Ingvild; Sacristan, Carlos Hernandez; Salmons, Io; Simonsen, Hanne Gram; Soroli, Efstathia; Sör, Ingrid; Varlokosta, Spyridoula; Vuksanovic, Jasmina; Zakarias, Lilla & Howard, David (2016). Cross-linguistic adaptations of The Comprehensive Aphasia Test: Challenges and solutions. Vis sammendrag
 • Ribu, Ingeborg Sophie; Simonsen, Hanne Gram; Løver, Morten Aase; Strand, Bror-Magnus Sviland & Kristoffersen, Kristian Emil (2016). N-LARSP: Adaptation of the LARSP profile chart to Norwegian. Vis sammendrag
 • Rofes, Adria; Zakarias, Lilla; Ceder, Klaudia; Lind, Marianne; Johansson, Monika Blom; Bjekic, Jovana; Fyndanis, Valantis; Gavarró, Anna; Simonsen, Hanne Gram; Sacristan, Carlos Hernandez; Kraljevic, J; Martinez-Ferreiro, Silvia; Mavis, Ilknur; Mendez Orellana, C; Meteyard, Lotte; Salmons, Io; Sör, Ingrid; Lukacs, A; Tuncer, M; Vuksanovic, Jasmina; Varlokosta, Spyridoula & Howard, David (2016). Word imageability from a cross-linguistic perspective.
 • Rofes, Adria; Zakarias, Lilla; Ceder, Klaudia; Lind, Marianne; Johansson, Monika Blom; Bjekic, Jovana; Fyndanis, Valantis; Gavarró, Anna; Simonsen, Hanne Gram; Sacristan, Carlos Hernandez; Kraljevic, J; Martinez-Ferreiro, Silvia; Mavis, Ilknur; Mendez Orellana, C; Meteyard, Lotte; Salmons, Io; Sör, Ingrid; Lukacs, A; Tuncer, M; Vuksanovic, Jasmina; Varlokosta, Spyridoula & Howard, David (2016). Word imageability from a cross-linguistic perspective. Stem-, spraak- en taalpathologie.  ISSN 0924-7025.  21, s 158- 160
 • Ryen, Else & Simonsen, Hanne Gram (2016). Tidlig flerspråklighet: Muligheter og utfordringer.
 • Simonsen, Hanne Gram; Garmann, Nina Gram; Payne, Elinor; Post, Brechtje; Holm, Elisabeth & Hansen, Pernille (2016). Cross-linguistic patterns in children’s productions of consonant clusters.
 • Simonsen, Hanne Gram & Knoph, Monica I. Norvik (2016). Flerspråklighet hos eldre.
 • Simonsen, Hanne Gram; Steien, Guri Bordal; Albury, Nathan John; Milani, Tommaso; Mesthrie, Raj; Williams, Quentin & Swartz, Leslie (2016). Panel 2: Interdisciplinarity.
 • de Bot, Kees; Lind, Marianne; Ribu, Ingeborg Sofie Bjønness; Simonsen, Hanne Gram; Svendsen, Bente Ailin & Svennevig, Jan (2015). Bilingualism and aging: Executive functions, language use and management in normally aging speakers and speakers with dementia.
 • Garmann, Nina Gram; Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram; Thurmann-Moe, Anne Cathrine & Torkildsen, Janne von Koss (2015). CDI short form, CDI III and CLT.
 • Hansen, Pernille; Łuniewska, Magdalena; Chyl, Katarzyna; Simonsen, Hanne Gram & Haman, Ewa (2015). Lexical skills in Polish-Norwegian preschoolers.
 • Knoph, Monica I. Norvik; Lind, Marianne & Simonsen, Hanne Gram (2015). The impact of verb retrieval therapy in a bilingual speaker with fluent aphasia.
 • Knoph, Monica I. Norvik; Lind, Marianne & Simonsen, Hanne Gram (2015). Variation and changes in code-switching in multilingual aphasia.
 • Payne, Elinor; Post, Brechtje; Garmann, Nina Gram & Simonsen, Hanne Gram (2015). Mastering VC timing: When do prosodic-phonetic biases emerge in acquisition?.
 • Payne, Elinor; Post, Brechtje; Garmann, Nina Gram & Simonsen, Hanne Gram (2015). Prosodic-phonetic biases and the acquisition pathway: A cross-linguistic study of VC timing.
 • Payne, Elinor; Post, Brechtje; Garmann, Nina Gram & Simonsen, Hanne Gram (2015). VC timing acquisition: Integrating phonetics and phonology.
 • Ryen, Else & Simonsen, Hanne Gram (2015). Tidlig flerspråklighet: Muligheter og utfordringer for barnehagen.
 • Ryen, Else & Simonsen, Hanne Gram (2015). Tidlig flerspråklighet: Muligheter og utfordringer for barnehagen.
 • Ryen, Else & Simonsen, Hanne Gram (2015). Tidlig flerspråklighet: Muligheter og utfordringer for barnehagen..
 • Simonsen, Hanne Gram (2015). Assessing lexical development in bilingual children.
 • Simonsen, Hanne Gram; Garmann, Nina Gram; Payne, Elinor; Post, Brechtje; Holm, Elisabeth & Hansen, Pernille (2015). Cross-linguistic microvariation in cluster production.
 • Svarverud, Rune; Simonsen, Hanne Gram; Eriksen, Erik Oddvar & Heggen, Kristin (2015). Bør ansette rektor, ikke velge. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Hansen, Pernille; Garmann, Nina Gram & Simonsen, Hanne Gram (2014). The effects of word class,imageability, phonological neighborhood density and frequency on the early acquisition of Norwegian content words.
 • Hide, Øydis; Kaasa, Tina & Simonsen, Hanne Gram (2014). Clinical use of Electropalatography (EPG) in a Norwegian child born with Cleft Lip and Palate (CLP).
 • Knoph, Monica I. Norvik; Lind, Marianne & Simonsen, Hanne Gram (2014). The impact of Semantic Feature Analysis on verb production in a multilingual speaker with aphasia.
 • Lind, Marianne; Simonsen, Hanne Gram; Hansen, Pernille & Holm, Elisabeth (2014). Norwegian words: A lexical database for researchers and clinicians.
 • Ryen, Else & Simonsen, Hanne Gram (2014). Flerspråklighet i barnehagen.
 • Ryen, Else & Simonsen, Hanne Gram (2014). Tidlig flerspråklighet. Muligheter og utfordringer for barnehagen.
 • Ryen, Else & Simonsen, Hanne Gram (2014). Tidlig flerspråklighet: Muligheter og utfordringer for barnehagen.
 • Ryen, Else & Simonsen, Hanne Gram (2014). Tidlig flerspråklighet: Muligheter og utfordringer for barnehagen.
 • Ryen, Else & Simonsen, Hanne Gram (2014). Tidlig flerspråklighet: muligheter og utfordringer for barnehagen.
 • Ryen, Else & Simonsen, Hanne Gram (2014). Tidlig flerspråklighet: muligheter og utfordringer for barnehagene.
 • Simonsen, Hanne Gram; Hansen, Pernille; Łuniewska, Magdalena; Bjerkan, Kirsten Meyer; Holm, Elisabeth; Ribu, Ingeborg Sophie; Markiewicz, Stefan; Chyl, Katarzyna & Haman, Ewa (2014). Cross-Linguistic Lexical Tasks (CLT) in bilingual Polish-Norwegian children, monolingual peers and children with SLI.
 • Simonsen, Hanne Gram & Moen, Inger (2014). Flerspråklighet og demens.
 • Bjerkan, Kirsten Meyer; Ribu, Ingeborg Sophie; Hansen, Pernille & Simonsen, Hanne Gram (2013). CLT in Norwegian. Data from BiTD, MoTD and MoSLI children.
 • Garmann, Nina Gram & Simonsen, Hanne Gram (2013). Articulatory Phonology.
 • Golden, Anne; Lane, Pia; Lanza, Elizabeth; Ryen, Else; Simonsen, Hanne Gram & Svendsen, Bente Ailin (2013). Bred enighet i internasjonal forskning om fordeler ved tospråklighet. Aftenposten Innsikt.  ISSN 1890-6931.
 • Golden, Anne; Lane, Pia; Lanza, Elizabeth; Ryen, Else; Simonsen, Hanne Gram & Svendsen, Bente Ailin (2013). Finn fem feil i debatten om tospråklighet. Aftenposten Innsikt.  ISSN 1890-6931.
 • Haman, Ewa; Simonsen, Hanne Gram; Hansen, Pernille & Łuniewska, Magdalena (2013). Polish-Norwegian cross-linguistic lexical tasks for bilingual preschool children.
 • Hansen, Pernille; Bjekic, Jovana; Chyl, Katarzyna; Dabašinskienė, Ineta; Haman, Ewa; Kalninytė, Agnė; Kapalková, Svetlana; Kunnari, Sari; Łuniewska, Magdalena; Ribu, Ingeborg Sophie; Roch, Maja; Simonsen, Hanne Gram; Slancová, Daniela; Southwood, Frenette; Tunçer, Müge; Ünal, Özlem; Vrcic, Anida & Vuksanovic, Jasmina (2013). Monolingual CLT results. A cross-linguistic comparison.
 • Hansen, Pernille; Garmann, Nina Gram & Simonsen, Hanne Gram (2013). Hva gjør et ord lett å lære? Effektene av ordklasse, frekvens og billedlighet på tidlig ordforråd hos norske barn.
 • Hansen, Pernille; Garmann, Nina Gram & Simonsen, Hanne Gram (2013). Hva gjør et ord lett å lære? En analyse av tidlig ordforråd hos norske barn.
 • Hansen, Pernille; Ribu, Ingeborg Sophie; Chyl, Katarzyna; Haman, Ewa; Łuniewska, Magdalena; Markiewicz, Stefan & Simonsen, Hanne Gram (2013). CLT results from bilingual Polish-Norwegian children compared to their monolingual peers.
 • Michalczuk, Karol; Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram & Ribu, Ingeborg Sophie (2013, 20. juni). Dwa zamiast jednego - jedno dziecko, dwa języki.  Informator Katolicki.
 • Simonsen, Hanne Gram; Lanza, Elizabeth; Hansen, Pernille & Türker-Van der Heiden, Emel (2013). ”Flerspråklige barns leksikalske utvikling: metoder og perspektiver”.
 • Simonsen, Hanne Gram; Moen, Inger & Cowen, Steve (2013). Reply to Sverre Stausland Johnsen, Janne Bondi Johannessen and Bert Vaux. Journal of Phonetics.  ISSN 0095-4470.  41(1), s 59- 62 . doi: 10.1016/j.wocn.2012.09.003
 • Simonsen, Hanne Gram; Moen, Inger & Cowen, Steve (2013). The articulation of Norwegian retroflexes Reply. Journal of Phonetics.  ISSN 0095-4470.  41(1), s 59- 62 . doi: 10.1016/j.wocn.2012.09.003
 • Łuniewska, Magdalena; Bjekic, Jovana; Chyl, Katarzyna; Ege, Pınar; Hansen, Pernille; Kouba-Hreich, Edith; Messara, Camille; Onraët, Lauren; Simonsen, Hanne Gram; Southwood, Frenette; Tunçer, Müge; Ünal, Özlem; Vuksanovic, Jasmina; Živanović, Marko & Haman, Ewa (2013). Bilingual CLT results. A cross-linguistic comparison.
 • Garmann, Nina Gram; Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram & Kristoffersen, Kristian Emil (2012). Norwegian children's first words.
 • Garmann, Nina Gram; Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram & Kristoffersen, Kristian Emil (2012). Norwegian children's first words.
 • Garmann, Nina Gram; Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram & Kristoffersen, Kristian Emil (2012). Norwegian children's first words.
 • Kristoffersen, Kristian Emil; Garmann, Nina Gram & Simonsen, Hanne Gram (2012). Phonological patterns in data from children with Cri du Chat syndrome.
 • Kristoffersen, Kristian Emil; Simonsen, Hanne Gram & Garmann, Nina Gram (2012). Phonological patterns in Cri de Chat-syndrome.
 • Lind, Marianne; Simonsen, Hanne Gram; Hansen, Pernille & Holm, Elisabeth (2012). Name relatedness and imageability.
 • Simonsen, Hanne Gram; Lind, Marianne & Hansen, Pernille (2012). Collecting AoA data for Norwegian: An alternative method.
 • Simonsen, Hanne Gram; Lind, Marianne; Moen, Inger & Dalby, Ingeborg (2012). Processing of inflected verb forms in Norwegian speakers with aphasia and Alzheimer's disease.
 • Dalby, Ingeborg; Lind, Marianne; Moen, Inger & Simonsen, Hanne Gram (2011). Processing of inflected verb forms in aphasia and Alzheimer's disease.
 • Hansen, Pernille; Holm, Elisabeth; Lind, Marianne & Simonsen, Hanne Gram (2011). Collecting imageability ratings for Norwegian nouns, verbs and adjectives.
 • Kristoffersen, Kristian Emil & Simonsen, Hanne Gram (2011). Tidlig språkutvikling hos norske barn.
 • Kristoffersen, Kristian Emil & Simonsen, Hanne Gram (2011). Using the Internet for data collection for CDI: an example from Norway.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 30. okt. 2017 13:43