Monica Norvik Knoph

Forsker
Bilde av Monica Norvik Knoph
English version of this page
Telefon +47 22 84 49 08
Mobiltelefon +47 91721595
Faks +47 22 85 71 00
Rom 407 HW
Brukernavn
Besøksadresse Henrik Wergelands hus
Postadresse MultiLing Institutt for lingvistiske og nordiske studier Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

 

Bakgrunn

 • ph.d. UiO (2015)
 • logoped og seniorrådgiver ved Statped sørøst, avdeling språk/tale (tidligere Bredtvet kompetansesenter )(fra 2002, i permisjon 2012-2016)
 • cand.ed. UiO (2003)

 

Verv

Tillitsvalgt i Fagutvalget i Norsk Logopedlag (2002- )

 

 

Emneord: Afasi, Flerspråklighet, Kartlegging, Logopedi, Klinisk lingvistikk

Publikasjoner

 • Knoph, Monica I. Norvik; Simonsen, Hanne Gram & Lind, Marianne (2017). Cross-linguistic transfer effects of verb-production therapy in two cases of multilingual aphasia.Aphasiology.  ISSN 0268-7038.  31(12), s 1482- 1509 . doi:10.1080/02687038.2017.1358447
 • Lind, Marianne; Røste, Ingvild; Haaland-Johansen, Line; Knoph, Monica I. Norvik & Jensen, Bård Uri (2017). Innhold i bildebeskrivelser: normalspråklig variasjon hos voksneNorsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  63(3), s 14- 26
 • Knoph, Monica I. Norvik & Lind, Marianne (2016). Afasi på mange språk: En deskriptiv kasusstudie, I: Hans-Olav Enger; Monica I. Norvik Knoph; Kristian Emil Kristoffersen & Marianne Lind (red.), Helt fabelaktig! Festskrift til Hanne Gram Simonsen på 70-årsdagen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-859-3.  Chapter.  s 65 - 80 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Knoph, Monica I. Norvik; Lind, Marianne & Simonsen, Hanne Gram (2015). Semantic feature analysis targeting verbs in a quadrilingual speaker with aphasia. Aphasiology.  ISSN 0268-7038.  29(12), s 1473- 1496 . doi:10.1080/02687038.2015.1049583 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Knoph, Monica I. Norvik; Simonsen, Hanne Gram & Lind, Marianne (2017). Cross-linguistic transfer effects of verb-production therapy in two cases of multilingual aphasia. Aphasiology.  ISSN 0268-7038.  31(12), s 1482- 1509 . doi: 10.1080/02687038.2017.1358447 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lind, Marianne; Røste, Ingvild; Haaland-Johansen, Line; Knoph, Monica I. Norvik & Jensen, Bård Uri (2017). Innhold i bildebeskrivelser: normalspråklig variasjon hos voksne. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  63(3), s 14- 26
 • Knoph, Monica I. Norvik & Lind, Marianne (2016). Afasi på mange språk: En deskriptiv kasusstudie, I: Hans-Olav Enger; Monica I. Norvik Knoph; Kristian Emil Kristoffersen & Marianne Lind (red.),  Helt fabelaktig! Festskrift til Hanne Gram Simonsen på 70-årsdagen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-859-3.  Chapter.  s 65 - 80 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Knoph, Monica I. Norvik; Lind, Marianne & Simonsen, Hanne Gram (2015). Semantic feature analysis targeting verbs in a quadrilingual speaker with aphasia. Aphasiology.  ISSN 0268-7038.  29(12), s 1473- 1496 . doi: 10.1080/02687038.2015.1049583 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Goral, Mira; Conner, Peggy S.; Anema, Inge; Belkina, Marina; Borodkin, Katy; Haendler, Yair; Knoph, Monica I. Norvik; Mustelier, Carmen; Paluska, Elizabeth & Pugach, Yana (2014). Cross-language influences in multilingual aphasia. Stem-, spraak- en taalpathologie.  ISSN 0924-7025.  19(1), s 39- 41
 • Knoph, Monica I. Norvik; Lind, Marianne & Simonsen, Hanne Gram (2014). The impact of semantic feature analysis on verb production in two multilingual speakers with aphasia. Stem-, spraak- en taalpathologie.  ISSN 0924-7025.  19(1), s 55- 57
 • Knoph, Monica I. K. (2013). Language intervention in Arabic–English bilingual aphasia: A case study. Aphasiology.  ISSN 0268-7038.  27(12), s 1440- 1458 . doi: 10.1080/02687038.2013.832139
 • Røste, Ingvild; Haaland-Johansen, Line & Knoph, Monica (2013). Kommunikasjonbasert og narrativ tilnærming i undervisning av afasirammede. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  (2), s 24- 32
 • Knoph, Monica (2011). Language assessment of a Farsi–Norwegian bilingual speaker with aphasia. Clinical Linguistics & Phonetics.  ISSN 0269-9206.  25(6-7), s 530- 539
 • Knoph, Monica I. K. (2010). Afasi og tospråklighet, I:  Afasi - et praksisrettet perspektiv.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-594-3.  6.
 • Knoph, Monica I. K. (2010). Bilingual Aphasia Test – på norsk. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  55(2)
 • Knoph, Monica I. Norvik (2003). The Bilingual Aphasia Test – et formålstjenlig kartleggingsbatteri for tospråklige afasirammede i Norge?. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  49(4), s 7- 10

Se alle arbeider i Cristin

 • Enger, Hans-Olav; Knoph, Monica I. Norvik; Kristoffersen, Kristian Emil & Lind, Marianne (red.) (2016). Helt fabelaktig! Festskrift til Hanne Gram Simonsen på 70-årsdagen. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-859-3.  331 s.
 • Corneliussen, Margit; Haaland-Johansen, Line; Knoph, Monica I. Norvik; Lind, Marianne & Qvenild, Eli (2010). Afasi och samtal. Goda råd om kommunikation. (A. Frylmark, oversettelse). OrdAB.  ISBN 9789197839631.  96 s.
 • Corneliussen, Margit; Haaland-Johansen, Line; Knoph, Monica I. K.; Lind, Marianne & Qvenild, Eli (red.) (2006). Afasi og samtale. Gode råd om kommunikasjon. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-440-3.  88 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Haaland-Johansen, Line & Knoph, Monica I. Norvik (2017). Kartlegging og tiltak ved marginale og betydelige afatiske vansker.
 • Knoph, Monica I. Norvik (2017). Hvordan jobbe med flerspråklige personer med afasi? Teori og praksiseksempler.
 • Knoph, Monica I. Norvik (2017). Kartlegging av flerspråklige med afasi.
 • Knoph, Monica I. Norvik (2017). Når flerspråklige får afasi.
 • Knoph, Monica I. Norvik (2017). Språkrehabilitering etter hjerneslag: En oppdatering.
 • Knoph, Monica I. Norvik & Goral, Mira (2017). Aphasia in an unfamiliar landscape: Assessment challenges.
 • Knoph, Monica I. Norvik & Haaland-Johansen, Line (2017). Innføring i og praktisk bruk av PALPA.
 • Knoph, Monica I. Norvik & Lind, Marianne (2017). Working with multilingual aphasia: Attitudes and practices among speech and language therapists in Norway.
 • Lind, Marianne & Knoph, Monica I. Norvik (2017). Working with multilingual aphasia: Attitudes and practices among speech and language therapists in Norway.
 • Knoph, Monica I. Norvik (2016). Afasi og flerspråklighet.
 • Knoph, Monica I. Norvik (2016). Aphasia and multilingualism.
 • Knoph, Monica I. Norvik (2016). Flerspråklighet og afasi – og praktiske råd om enkeltkasusstudier.
 • Knoph, Monica I. Norvik (2016). Hva gjør jeg nå? Utfordringer og tips i arbeid med flerspråklige personer med afasi.
 • Knoph, Monica I. Norvik (2016). Language assessment and therapy for verb-production impairments in multilingual aphasia.
 • Knoph, Monica I. Norvik (2016). Language assessment and therapy for verb-production impairments in multilingual aphasia..
 • Knoph, Monica I. Norvik & Lind, Marianne (2016). Working with multilingual aphasia. Attitudes and practices among Norwegian speech and language therapists.
 • Knoph, Monica I. Norvik; Lind, Marianne & Simonsen, Hanne Gram (2016). Verb-production treatment in multilingual aphasia: Cross-linguistic generalization or inhibition?. Frontiers in Psychology.  ISSN 1664-1078. . doi: 10.3389/conf.fpsyg.2016.68.00006
 • Knoph, Monica I. Norvik; Lind, Marianne & Simonsen, Hanne Gram (2016). Verb-production treatment in multilingual aphasia: Cross-linguistic generalization or inhibition?.
 • Lind, Marianne; Haaland-Johansen, Line; Knoph, Monica I. Norvik & Røste, Ingvild (2016). «Kan du fortelle meg hva som skjer på dette bildet?» Om observasjon, transkripsjon og analyse av sammenhengende tale. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  62(2), s 30- 39
 • Simonsen, Hanne Gram & Knoph, Monica I. Norvik (2016). Flerspråklighet hos eldre.
 • Knoph, Monica I. Norvik (2015). Language assessment and therapy for verb-production impairments in multilingual aphasia.
 • Knoph, Monica I. Norvik; Lind, Marianne & Simonsen, Hanne Gram (2015). The impact of verb retrieval therapy in a bilingual speaker with fluent aphasia.
 • Knoph, Monica I. Norvik; Lind, Marianne & Simonsen, Hanne Gram (2015). Variation and changes in code-switching in multilingual aphasia.
 • Askvik, Kristine & Knoph, Monica I. K. (2014, 13. august). Flerspråklige må testes på alle språk.  Dagens Medisin.
 • Conner, Peggy S.; Goral, Mira; Anema, Inge; Mustelier, Carmen; Knoph, Monica I. Norvik; Borodkin, Katy; Belkina, Marina; Haendler, Yair; Paluska, Elizabeth & Pugach, Yana (2014). Code-switching in multilingual aphasia.
 • Goral, Mira; Conner, Peggy S.; Anema, Inge; Belkina, Marina; Borodkin, Katy; Haendler, Yair; Knoph, Monica I. Norvik; Mustelier, Carmen; Paluska, Elizabeth & Pugach, Yana (2014). Cross-language influences in multilingual aphasia.
 • Knoph, Monica I. K. (2014). Intervention and cross-language transfer in multilingual aphasia: examples from a case study.
 • Knoph, Monica I. Norvik; Lind, Marianne & Simonsen, Hanne Gram (2014). The impact of Semantic Feature Analysis on verb production in a multilingual speaker with aphasia.
 • Knoph, Monica (2013). Assessment and intervention in bilingual aphasia. Examples from a case study.
 • Knoph, Monica I. K. (2013). Intervention and cross-language transfer in bilingual aphasia – two single case studies.
 • Knoph, Monica I. K. (2013). Lost in translation? Oversettelse eller tilpasning av språktest for personer med afasi.
 • Knoph, Monica I. K. (2012). Afasi og flerspråklighet. Foreløpige analyser av data fra en firespråklig person med afasi.
 • Knoph, Monica I. K. (2012). Bilingual Aphasia.
 • Knoph, Monica I. K. (2012). Therapy transfer in bilingual aphasia. A case study.
 • Haaland-Johansen, Line; Knoph, Monica I. Norvik & Ingvaldsen, Sissel (2011). Barn som pårørende ved afasi: ideer til aktiviteter..
 • Knoph, Monica I. K. (2011). A case study in bilingual aphasia: cross-language transfer.
 • Knoph, Monica I. K. & Mosgren, Silje (2011). The performance of neurologically healthy monolingual speakers of Norwegian on the Bilingual Aphasia Test.
 • Knoph, Monica (2010). Assessment of two bilingual speakers with aphasia.
 • Knoph, Monica I. K. (2010). Cross-language generalization in an Arabic-English bilingual person with aphasia.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. mars 2013 11:55 - Sist endret 3. jan. 2018 13:16