Monica Norvik Knoph

Forsker
Bilde av Monica Norvik Knoph
English version of this page
Telefon +47 22 84 49 08
Mobiltelefon +47 91721595
Faks +47 22 85 71 00
Rom 407 HW
Brukernavn
Besøksadresse Henrik Wergelands hus
Postadresse MultiLing Institutt for lingvistiske og nordiske studier Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

PhD-prosjektet Afasi og flerspråklighet

Anslagsvis 5–6000 voksne får afasi (vedvarende, multimodale språkvansker som følge av en fokal skade i den språkdominante hjernehalvdelen) årlig i Norge, og grunnet større andel eldre i befolkningen er antallet stigende. Kombinert med at mer enn halvparten av verdens befolkning er flerspråklig, fører dette til at antallet flerspråklige med afasi øker.

Et sentralt spørsmål er om undervisning på det ene av språkene til den flerspråklige personen kan føre til bedring i det utrente språket. Forskning på språkevne og språkbruk hos flerspråklige personer med afasi er relevant fordi det kan gi oss dypere innsikt i språkprosessering hos flerspråklige generelt.

Prosjektet undersøker virkningen av logopediske tiltak rettet mot produksjonen av verb med spesielt fokus på overføringseffekter av tiltakene på tvers av språkene til den flerspråklige afasirammede og vil således søke å bidra til forskningen på psykolingvistiske modeller for gjenkalling og lagring av verb hos flerspråklige. Verb er en av de mest sentrale kategoriene i språket sett fra et kommunikativt ståsted. Få studier har undersøkt virkningen av tiltak for å bedre verbproduksjon hos afasirammede, til tross for at evnen til verbproduksjon er skadet hos de fleste med afasi. Enda færre har undersøkt effekten hos flerspråklige med afasi.

Studien fokuserer på kartlegging av de afatiske språkvanskene og tiltak for vansker med å produsere verb på setningsnivå. Informantene vil være flerspråklige personer med afasi.

 

Veilederne mine er Hanne Gram Simonsen og Marianne Lind.

 

Bakgrunn

 • seniorrådgiver ved Bredtvet kompetansesenter (fra 2002, i permisjon 2012-2015)
 • cand.ed. UiO (2003)

 

Verv

Tillitsvalgt i Fagutvalget i Norsk Logopedlag (2002- )

 

 

Emneord: Afasi, Flerspråklighet, Kartlegging, Logopedi, Klinisk lingvistikk

Publikasjoner

.

 

 • Knoph, Monica I. Norvik; Simonsen, Hanne Gram & Lind, Marianne (2017). Cross-linguistic transfer effects of verb-production therapy in two cases of multilingual aphasia. Aphasiology.  ISSN 0268-7038.  31(12), s 1482- 1509 . doi: 10.1080/02687038.2017.1358447 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lind, Marianne; Røste, Ingvild; Haaland-Johansen, Line; Knoph, Monica I. Norvik & Jensen, Bård Uri (2017). Innhold i bildebeskrivelser: normalspråklig variasjon hos voksne. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  63(3), s 14- 26
 • Knoph, Monica I. Norvik & Lind, Marianne (2016). Afasi på mange språk: En deskriptiv kasusstudie, I: Hans-Olav Enger; Monica I. Norvik Knoph; Kristian Emil Kristoffersen & Marianne Lind (red.),  Helt fabelaktig! Festskrift til Hanne Gram Simonsen på 70-årsdagen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-859-3.  Chapter.  s 65 - 80
 • Knoph, Monica I. Norvik; Lind, Marianne & Simonsen, Hanne Gram (2015). Semantic feature analysis targeting verbs in a quadrilingual speaker with aphasia. Aphasiology.  ISSN 0268-7038.  29(12), s 1473- 1496 . doi: 10.1080/02687038.2015.1049583 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Goral, Mira; Conner, Peggy S.; Anema, Inge; Belkina, Marina; Borodkin, Katy; Haendler, Yair; Knoph, Monica I. Norvik; Mustelier, Carmen; Paluska, Elizabeth & Pugach, Yana (2014). Cross-language influences in multilingual aphasia. Stem-, spraak- en taalpathologie.  ISSN 0924-7025.  19(1), s 39- 41
 • Knoph, Monica I. Norvik; Lind, Marianne & Simonsen, Hanne Gram (2014). The impact of semantic feature analysis on verb production in two multilingual speakers with aphasia. Stem-, spraak- en taalpathologie.  ISSN 0924-7025.  19(1), s 55- 57
 • Knoph, Monica I. K. (2013). Language intervention in Arabic–English bilingual aphasia: A case study. Aphasiology.  ISSN 0268-7038.  27(12), s 1440- 1458 . doi: 10.1080/02687038.2013.832139
 • Røste, Ingvild; Haaland-Johansen, Line & Knoph, Monica (2013). Kommunikasjonbasert og narrativ tilnærming i undervisning av afasirammede. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  (2), s 24- 32
 • Knoph, Monica (2011). Language assessment of a Farsi–Norwegian bilingual speaker with aphasia. Clinical Linguistics & Phonetics.  ISSN 0269-9206.  25(6-7), s 530- 539
 • Knoph, Monica I. K. (2010). Afasi og tospråklighet, I:  Afasi - et praksisrettet perspektiv.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-594-3.  6.
 • Knoph, Monica I. K. (2010). Bilingual Aphasia Test – på norsk. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  55(2)
 • Knoph, Monica I. Norvik (2003). The Bilingual Aphasia Test – et formålstjenlig kartleggingsbatteri for tospråklige afasirammede i Norge?. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  49(4), s 7- 10

Se alle arbeider i Cristin

 • Enger, Hans-Olav; Knoph, Monica I. Norvik; Kristoffersen, Kristian Emil & Lind, Marianne (red.) (2016). Helt fabelaktig! Festskrift til Hanne Gram Simonsen på 70-årsdagen. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-859-3.  331 s.
 • Corneliussen, Margit; Haaland-Johansen, Line; Knoph, Monica I. Norvik; Lind, Marianne & Qvenild, Eli (2010). Afasi och samtal. Goda råd om kommunikation. (A. Frylmark, oversettelse). OrdAB.  ISBN 9789197839631.  96 s.
 • Corneliussen, Margit; Haaland-Johansen, Line; Knoph, Monica I. K.; Lind, Marianne & Qvenild, Eli (red.) (2006). Afasi og samtale. Gode råd om kommunikasjon. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-440-3.  88 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Knoph, Monica I. Norvik (2017). Kartlegging av flerspråklige med afasi.
 • Knoph, Monica I. Norvik (2017). Språkrehabilitering etter hjerneslag: En oppdatering.
 • Knoph, Monica I. Norvik & Goral, Mira (2017). Aphasia in an unfamiliar landscape: Assessment challenges.
 • Knoph, Monica I. Norvik & Lind, Marianne (2017). Working with multilingual aphasia: Attitudes and practices among speech and language therapists in Norway.
 • Lind, Marianne & Knoph, Monica I. Norvik (2017). Working with multilingual aphasia: Attitudes and practices among speech and language therapists in Norway.
 • Knoph, Monica I. Norvik (2016). Afasi og flerspråklighet.
 • Knoph, Monica I. Norvik (2016). Aphasia and multilingualism.
 • Knoph, Monica I. Norvik (2016). Flerspråklighet og afasi – og praktiske råd om enkeltkasusstudier.
 • Knoph, Monica I. Norvik (2016). Hva gjør jeg nå? Utfordringer og tips i arbeid med flerspråklige personer med afasi.
 • Knoph, Monica I. Norvik (2016). Language assessment and therapy for verb-production impairments in multilingual aphasia.
 • Knoph, Monica I. Norvik (2016). Language assessment and therapy for verb-production impairments in multilingual aphasia..
 • Knoph, Monica I. Norvik & Lind, Marianne (2016). Working with multilingual aphasia. Attitudes and practices among Norwegian speech and language therapists.
 • Knoph, Monica I. Norvik; Lind, Marianne & Simonsen, Hanne Gram (2016). Verb-production treatment in multilingual aphasia: Cross-linguistic generalization or inhibition?. Frontiers in Psychology.  ISSN 1664-1078. . doi: 10.3389/conf.fpsyg.2016.68.00006
 • Knoph, Monica I. Norvik; Lind, Marianne & Simonsen, Hanne Gram (2016). Verb-production treatment in multilingual aphasia: Cross-linguistic generalization or inhibition?.
 • Lind, Marianne; Haaland-Johansen, Line; Knoph, Monica I. Norvik & Røste, Ingvild (2016). «Kan du fortelle meg hva som skjer på dette bildet?» Om observasjon, transkripsjon og analyse av sammenhengende tale. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  62(2), s 30- 39
 • Simonsen, Hanne Gram & Knoph, Monica I. Norvik (2016). Flerspråklighet hos eldre.
 • Knoph, Monica I. Norvik (2015). Language assessment and therapy for verb-production impairments in multilingual aphasia.
 • Knoph, Monica I. Norvik; Lind, Marianne & Simonsen, Hanne Gram (2015). The impact of verb retrieval therapy in a bilingual speaker with fluent aphasia.
 • Knoph, Monica I. Norvik; Lind, Marianne & Simonsen, Hanne Gram (2015). Variation and changes in code-switching in multilingual aphasia.
 • Askvik, Kristine & Knoph, Monica I. K. (2014, 13. august). Flerspråklige må testes på alle språk.  Dagens Medisin.
 • Conner, Peggy S.; Goral, Mira; Anema, Inge; Mustelier, Carmen; Knoph, Monica I. Norvik; Borodkin, Katy; Belkina, Marina; Haendler, Yair; Paluska, Elizabeth & Pugach, Yana (2014). Code-switching in multilingual aphasia.
 • Goral, Mira; Conner, Peggy S.; Anema, Inge; Belkina, Marina; Borodkin, Katy; Haendler, Yair; Knoph, Monica I. Norvik; Mustelier, Carmen; Paluska, Elizabeth & Pugach, Yana (2014). Cross-language influences in multilingual aphasia.
 • Knoph, Monica I. K. (2014). Intervention and cross-language transfer in multilingual aphasia: examples from a case study.
 • Knoph, Monica I. Norvik; Lind, Marianne & Simonsen, Hanne Gram (2014). The impact of Semantic Feature Analysis on verb production in a multilingual speaker with aphasia.
 • Knoph, Monica (2013). Assessment and intervention in bilingual aphasia. Examples from a case study.
 • Knoph, Monica I. K. (2013). Intervention and cross-language transfer in bilingual aphasia – two single case studies.
 • Knoph, Monica I. K. (2013). Lost in translation? Oversettelse eller tilpasning av språktest for personer med afasi.
 • Knoph, Monica I. K. (2012). Afasi og flerspråklighet. Foreløpige analyser av data fra en firespråklig person med afasi.
 • Knoph, Monica I. K. (2012). Bilingual Aphasia.
 • Knoph, Monica I. K. (2012). Therapy transfer in bilingual aphasia. A case study.
 • Haaland-Johansen, Line; Knoph, Monica I. Norvik & Ingvaldsen, Sissel (2011). Barn som pårørende ved afasi: ideer til aktiviteter..
 • Knoph, Monica I. K. (2011). A case study in bilingual aphasia: cross-language transfer.
 • Knoph, Monica I. K. & Mosgren, Silje (2011). The performance of neurologically healthy monolingual speakers of Norwegian on the Bilingual Aphasia Test.
 • Knoph, Monica (2010). Assessment of two bilingual speakers with aphasia.
 • Knoph, Monica I. K. (2010). Cross-language generalization in an Arabic-English bilingual person with aphasia.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. mars 2013 11:55 - Sist endret 4. apr. 2017 15:23