Alle arrangement ved HF

Kommende 5 dager

19 des.
Tid og sted: 19. des. 2017 12:15, Forum i Forskningsparken (Gaustadalleen 21, Oslo)

Master Mulatu Alemayehu Moges  ved Institutt for medier og kommunikasjon vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d): «Why silence? Reporting Internal Conflict in Ethiopian Newspapers».

Flere kommende arrangementer

Tid og sted: 8. jan. 2018 - 1. juni 2018, (med annonserte unntak) fredager fra 14:15, P. A. Munchs hus, seminarrom 10

Språkvitenskapelig instituttseminar  er en seminarserie hvor forskere og studenter kan presentere sin forskning og sitt arbeid. De avholdes annenhver fredag igjennom semesteret, på P. A. Munchs hus, seminarrom 10 fra 14.15 – 16.00. Seminarene varer mellom 45 – 60 minutter, med tid til spørsmål/kommentarer etter.

Tid: 8. jan. 2018 - 1. juni 2018

The Linguistic Department Seminar is a series of seminars where researchers and students can present their research and their work. The seminars are presented on a biweekly basis throughout the term, at P. A. Munch’s house, seminar room 10, from 2.15pm – 4pm. The seminars usually last between 45 – 60 minutes, with time for questions/comments after.

Tid og sted: 11. jan. 2018 12:00 - 13:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

I anledning utgivelsen av «Rettslige overgangsformer. Politi- og kriminalrett i nordisk rettsutvikling» (Oslo Studies in Legal History, 2017) redigert av Geir Heivoll (førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett, IOR) og Sverre Flaatten (førsteamanuensis ved Politihøgskolen), arrangeres det boklansering ved Rettshistorisk samling.

Tid og sted: 12. jan. 2018 13:15, Arne Næss auditorium, Georg Morgenstiernes hus, Blindern

Master Urd Vindenes ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d): Complex demonstratives and cyclic change in Norwegian.

Tid og sted: 17. jan. 2018 12:15 - 13:30, P.A.Munchs hus, room 425

Seminar presentation by Dr Melissa Forstrom from the Purchase College - State University of New York. Coffee and tea will be served. All welcome!