Alle arrangement ved HF

Kommende 5 dager

i dag mai
Tid og sted: 23. mai 2017 10:00 - 14:00, P. A. Munchs building, sem. room 360 (3rd floor)

This seminar explores the possibilities of building research in the field of Environmental Humanities at HF. Professor Karen Thornber from Harvard University and Professor Bryan Tilt from Oregon State University will present their experiences from organizing research in this field.

Scholars from HF will give brief presentations of ongoing research related to environmental and climate change at HF.

The seminar is open for all and includes lunch. Binding registration by 16th of May.

Welcome!

Trine Antonsen
Tid og sted: 23. mai 2017 12:15, Auditorium 3, Eilert Sundts hus, Blindern

Master Trine Antonsen ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d): Agrarianism and Our Dependence on Nature: A virtue-based approach to the human-nature relation and the good life

Tid og sted: 23. mai 2017 15:00 - 17:00, Nasjonalbiblioteket

Den 8. august 2017 er det 200 år siden Eilert Lund Sundt ble født. For kultur- og samfunnsfagene har Sundt vært en bærebjelke. Han satte folkets kår på den politiske og akademiske dagsorden, bidro til metodeutvikling og fant nye innfallsvinkler til datidens utfordringer.

Tid og sted: 23. mai 2017 16:15 - 18:00, Seminar room 360, P.A.Munchs hus at Blindern

What could be greater proof of the syncretic history of the Indian subcontinent than the eulogization of Lord Krishna by one of the greatest Sufi mystics of all times? Welcome to a talk by Madhumita Ray, which also will include demonstration and soundbites.

Tid og sted: 23. mai 2017 19:00, Litteraturhuset

Er vi som befolkning blitt sykere og mindre motstandsdyktige overfor livspåkjenninger enn tidligere? Eller har vi blitt flinkere til å gjenkjenne sykdom og lidelseserfaringer? Eller er det snarere samfunnets forståelser av hva som er normalt, og hva som er unormalt som har endret seg? I en ny bok belyses det hvordan medikalisering ser ut til å prege livene i Norden fra vugge til grav.

26 mai
Tid og sted: 26. mai 2017 10:15 - 12:00, Seminar room 7, the P.A. Munch building

Guest lecture by Prof. Dr. Monika Fludernik (Albert Ludwigs University of Freiburg) on a recent article on fictionality in the eighteenth century and earlier. All are welcome!

Tid og sted: 26. mai 2017 10:15 - 12:00, Seminar room 7, the P.A. Munch building

Guest lecture by Prof. Dr. Monika Fludernik (Albert Ludwigs University of Freiburg) on her recent article on fictionality in the eighteenth century and earlier. All are welcome!

Barbro Bredesen Opset
Tid og sted: 26. mai 2017 13:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Cand.philol. Barbro Bredesen Opset ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Franske toaletter og Wergelands blomster. En studie av nasjonale forestillinger i Eidsvoll 1814s utsmykkingssak for Wergelands hus

Kamilla Kraft
Tid og sted: 26. mai 2017 13:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Master Kamilla Kraft ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Constructing migrant workers: Multilingualism and communication in the transnational construction site

Flere kommende arrangementer

Tid og sted: 29. mai 2017 09:30 - 31. mai 2017 18:15, University of Oslo

May 29-31, 2017

At CSMNs closing conference, the centres' present and former permanent staff, postdocs, Phd-students, researchers and long term guests will gather. The talks and workshops will contain topics that, taken together, provide an overview of important work that has taken place at the centre during its 10 years. The conference will be open to the public, and will take place in Georg Morgenstiernes hus, Blindern campus. https://www.uio.no/om/finn-fram/omrader/blindern/ 

Tid og sted: 29. mai 2017 16:15 - 18:00, GM 567

Forum for faglig kunsthistorisk diskusjon med utgangspunkt i deltakernes egne tekster

Tid og sted: 30. mai 2017 14:15 - 19:00, GM 652

The Novel and the Romance from Generic and Historical Perspectives. Open for all.

Tid og sted: 31. mai 2017 14:00 - 16:00, Henrik Wergelands hus, MultiLing meeting room 421

Anne Schluter, Marmara University in Istanbul/Turkey, and Kellie Gonçalves will be presenting their work at this week's Wednesday seminar. Wednesday seminars are internal (closed) events, unless otherwise specified.

Tid og sted: 1. juni 2017 13:00 - 15:00, 106, ZEB

The next Nordic Sounds meeting will be an informal workshop where research group participants can come together to discuss critical themes and issues related to ongoing research on music in the Nordic countries.