Alle arrangement ved HF

Kommende 5 dager

i dag sep.
Tid og sted: 25. sep. 2018 15:00 - 17:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

I anledning utgivelsen av Frihetens gränser. Yttrandefriheten i Norden 1815-1914 (Oslo Studies in Legal History, 2018), skrevet av Lars Björne (professor emeritus, Åbo Universitet), arrangeres det boklansering ved Rettshistorisk samling.

NB! Merk tiden kl. 15 – 17.

Tid: 25. sep. 2018 15:15 - 17:00
26 sep.
Tid og sted: 26. sep. 2018 09:15 - 11:00, Seminar room 2

The distinguished scholar, professor John Richardson, will be holding a guest lecture on 26 September. The lecture’s title is: The Politics of New Aesthetic Categories in Nordic Pop Performances. Everyone is invited to attend.

Einar Haugen (photo: news.harvard.edu)
Tid og sted: 26. sep. 2018 14:30 - 16:30, Helga Engs hus, auditorium 2

This year's Einar Haugen Lecture will be held by Ana Deumert (University of Cape Town, South Africa), who has made significant contributions to the field of sociolinguistics, especially through her emphasis on southern and decolonial perspectives on multilingualism. Open lecture.

Tid: 26. sep. 2018 16:15 - 18:00
Tid og sted: 26. sep. 2018 18:30 - 20:00, Kulturhuset, Youngs gate 6, 0181, Oslo

Hvor mye frihet har barn fått opp gjennom historien? Hvor frie er barn egentlig i dag? En psykolog og tre forskere tar barnas perspektiv i paneldebatten.

27 sep.
Tid og sted: 27. sep. 2018 08:00 - 28. sep. 2018 17:00, Hanna Ryggen room, Lucy Smith hus

September 27-28, 2018

Hannah Ryggen room, Lucy Smith hus

University of Oslo [Map]

The 2015–2016 phenomenon labeled the “migrant crisis” and the “refugee crisis” generated intense discussions in the public spheres of various European societies, as well as in their private spheres. An important part of these discussions was identity negotiations: who are “we” and who are “they”? What do we want our societies and public spaces to be like? What are our values? Migration has caused visible changes in public spaces, and in the ways that receiving and transit countries see themselves, their past and future, and neighboring countries.

[Call for Papers] [Program] [Practical Info]

Tid og sted: 27. sep. 2018 09:15 - 10:00, Seminarrom 360 P.A. Munchs hus

Tema: «Presenter en av teoritekstene fra pensum i LIT2000 - Litteraturvitenskapelige grunnlagsproblemer, og vis med bruk av eksempler hvordan litteraturteori kan bidra til litterære analyser»

Tid og sted: 27. sep. 2018 10:15 - 11:00, Seminarrom 360 P.A. Munchs hus

Tema: «Presenter en av teoritekstene fra pensum i LIT2000 - Litteraturvitenskapelige grunnlagsproblemer, og vis med bruk av eksempler hvordan litteraturteori kan bidra til litterære analyser»

Tid og sted: 27. sep. 2018 11:15 - 12:00, Seminarrom UE26, Niels Henrik Abels hus

Møte med Kristin Sørsdal, forfattar og omsetjar frå italiensk til norsk av L’amica geniale (Mi briljante venninne) av Elena Ferrante

Tid og sted: 27. sep. 2018 11:15 - 12:00, Seminarrom 360 P.A. Munchs hus

Tema: «Presenter en av teoritekstene fra pensum i LIT2000 - Litteraturvitenskapelige grunnlagsproblemer, og vis med bruk av eksempler hvordan litteraturteori kan bidra til litterære analyser»

Tid og sted: 27. sep. 2018 12:00 - 13:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

Forfatter Erik Rudeng, som for tiden skriver Morgenbladets historie, innleder om «Morgenbladet og skandinavismen fra 1840-årene til unionsoppløsningen»

28 sep.
Tid og sted: 27. sep. 2018 08:00 - 28. sep. 2018 17:00, Hanna Ryggen room, Lucy Smith hus

September 27-28, 2018

Hannah Ryggen room, Lucy Smith hus

University of Oslo [Map]

The 2015–2016 phenomenon labeled the “migrant crisis” and the “refugee crisis” generated intense discussions in the public spheres of various European societies, as well as in their private spheres. An important part of these discussions was identity negotiations: who are “we” and who are “they”? What do we want our societies and public spaces to be like? What are our values? Migration has caused visible changes in public spaces, and in the ways that receiving and transit countries see themselves, their past and future, and neighboring countries.

[Call for Papers] [Program] [Practical Info]

Tid og sted: 28. sep. 2018 12:15 - 13:00, Seminarrom 8 P.A. Munchs hus

Tema: «Presenter en av teoritekstene fra pensum i LIT2000 - Litteraturvitenskapelige grunnlagsproblemer, og vis med bruk av eksempler hvordan litteraturteori kan bidra til litterære analyser»

Tid og sted: 28. sep. 2018 12:30, Gamle festsal, Domus Academica, sentrum

Master Bjørn Westlie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: NSB, krigsfangene og andre verdenskrig.

Tid og sted: 28. sep. 2018 13:15 - 14:00, Seminarrom 8 P.A. Munchs hus

Tema: «Presenter en av teoritekstene fra pensum i LIT2000 - Litteraturvitenskapelige grunnlagsproblemer, og vis med bruk av eksempler hvordan litteraturteori kan bidra til litterære analyser»

Flere kommende arrangementer

Tid: 1. okt. 2018 - 3. okt. 2018

Workshop for PhD-students and early career postdoctoral scholars at the Norwegian Institute in Rome

Tid og sted: 1. okt. 2018 14:15 - 17:30, Blindernveien 11

Velkommen til et fredagsseminar viet i sin helhet til klassisk arkeologi.

portrett av mann med briller
Tid og sted: 2. okt. 2018 16:15 - 18:00, Niels Treschows hus, 4 etg, rom 408

Velkommen til forskningsseminar om Putins Russland og voldelig høyre-ekstremisme.

Tid og sted: 3. okt. 2018 15:15 - 16:00, GM 452

Guest lecture: Mattia Biffis, University of Oslo, Norwegian Institute in Rome

Picture of PhD candidate Qingkai Ma.
Tid og sted: 4. okt. 2018 12:15 - 13:00, PAM 1

The lecture is held by Zhejiang University PhD student, Qingkai Ma, and explores the indigenous discourse and practice of cultural heritage in cultural heritage sites related to Mencius (372 B.C.-289 B.C.) in Zoucheng, Shandong Province in northern China.