Frode Helland

Image of Frode Helland
Norwegian version of this page
Phone +47 22858676
Room 226
Username
Visiting address Henrik Wergelandshus 2. etasje Niels Henrik Abels vei 36
Postal address Postboks 1079 Blindern 0316 Oslo
Tags: Culture, Drama, Digital Humanities, Ibsen studies, Scandinavian literature

Publications

 • Bangstad, Sindre & Helland, Frode (2019). The rhetoric of Islamophobia: an analysis of the means of persuasion in Hege Storhaug’s writings on Islam and Muslims. Ethnic and Racial Studies. ISSN 0141-9870. 42(13), p. 2229–2247. doi: 10.1080/01419870.2019.1615630. Full text in Research Archive
 • Helland, Frode (2018). The Scars of Modern Life: Hedda Gabler in Adorno’s Prism. In Gjesdal, Kristin (Eds.), Ibsen’s Hedda Gabler. Philosophical Perspectives. Oxford University Press. ISSN 9780190467883. p. 92–111.
 • Helland, Frode (2017). En kritisk humanisme - Fanon om antisemittisme og anti-svart rasisme. Agora. ISSN 0800-7136. 34(1), p. 145–173.
 • Helland, Frode (2016). Kritikk i dag - Syv ufullstendige punkter. K&K: kultur og klasse. ISSN 0905-6998. 44(122), p. 43–47.
 • Helland, Frode (2016). Aggressiv skyldfrihet - "Hjernevask" revisited. In Oxfeldt, Elisabeth (Eds.), Skandinaviske fortellinger om skyld og privilegier i en globaliseringstid. Universitetsforlaget. ISSN 9788215027753. p. 32–54. doi: 10.18261/9788215028095-2016-02.
 • Helland, Frode (2016). Introduction: Ibsen Between Cultures. In Helland, Frode & Holledge, Julie (Ed.), Ibsen Between Cultures. Novus Forlag. ISSN 9788270998630. p. 13–20.
 • Helland, Frode (2014). Rasisme uten rasister i Norge. Agora. ISSN 0800-7136. 32(3/4), p. 108–143.
 • Helland, Frode (2014). Mot kapitalistisk realisme: Thomas Ostermeier. In Dingstad, Ståle; Norheim, Thorstein & Rees, Ellen Rebecca (Ed.), Kulturmøter i nordisk samtidslitteratur. Festskrift til Per Thomas Andersen. Novus Forlag. ISSN 9788270997787. p. 17–36.
 • Helland, Frode & Holledge, Julie (2013). A Doll’s House as National Tradition: Understanding the Construction of Aesthetic Value. In Aukrust, Kjerstin (Eds.), Assigning Cultural Values. Peter Lang Publishing Group. ISSN 9783631632987. p. 165–190.
 • Helland, Frode (2010). In - and Out of Place: Two Ibsen-Films. In Centre for Asian Theatre, Proceedings 2009 (Eds.), Ibsen through new eyes - relgion and freedom. Centre for Asian Theatre. ISSN 978-984-33-1602-8. p. 13–31.
 • Helland, Frode (2010). Ideologia i hegemonia. Literatura polityczna dzisiaj. Dialog (Warszawa). ISSN 0012-2041. p. 84–93.
 • Helland, Frode (2009). La signora del mare, Hedda Gabler, il costruttore Solness. In Alonge, Roberto (Eds.), Henrik Ibsen. Drammi moderni. Bur Rizzoli. ISSN 9788817029025. p. 1140–1146.
 • Helland, Frode (2009). Ibsen and Nietzsche: The Master Builder. Ibsen Studies. ISSN 1502-1866. IX(1), p. 50–76.
 • Helland, Frode (2009). Empire and Culture in Ibsen. Some Notes on the Dangers and Ambiguities of Interculturalism. Ibsen Studies. ISSN 1502-1866. 9(2), p. 136–159. doi: 10.1080/15021860903489060.
 • Helland, Frode (2009). Om Spivaks "Can the Subaltern Speak?" og oversettelsen. Agora. ISSN 0800-7136. 27(1), p. 36–40.
 • Helland, Frode (2008). Ideologi & hegemoni. Politisk litteratur i dag. Tidskrift för litteraturvetenskap. ISSN 1104-0556. p. 29–44.
 • Helland, Frode (2007). Ideology and Hegemony in Ghosts. In Helland, Frode; Mollerin, Kaja S.; Nygaard, Jon & Sæther, Astrid (Ed.), The Living Ibsen. Unipub forlag. ISSN 978-82-91540-10-8. p. 139–147.
 • Helland, Frode (2007). Ibsen og det politiske: Gengangere. In Liet, Henk van der & Poll, Suze van der (Ed.), En internasjonal Ibsen. Amsterdam University Press. ISSN 978-90-809186-5-8. p. 29–47.
 • Helland, Frode (2007). Ibsen mellom Orient og Oksident. Agora. ISSN 0800-7136. 1(4), p. 74–104.
 • Helland, Frode (2006). Henrik Ibsen og det politiske: Et dukkehjem. In Andersen, Per Thomas (Eds.), Lesing og eksistens. Festskrift til Otto Hageberg på 70-årsdagen. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-36181-2. p. 134–150.
 • Helland, Frode (2006). Ideologi og hegemoni i Henrik Ibsens Gengangere. In Gimnes, Steinar & Paulson, Sarah (Ed.), -ut i det ukjente. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 82-519-2175-9. p. 31–47.
 • Helland, Frode (2006). Litteraturens (manglende) plass i "Læreplan i norsk". Norsklæreren. ISSN 0332-7264. 30(2), p. 30–33.

View all works in Cristin

 • Helland, Frode (2019). Rasismens retorikk. Studier i norsk offentlighet. Pax Forlag. ISBN 9788253040929. 225 p.
 • Helland, Frode (2018). Ibsen on Theatre. Nic Hern Books. ISBN 9781848423121. 245 p.
 • Helland, Frode & Holledge, Julie (2016). Ibsen Between Cultures. Novus Forlag. ISBN 9788270998630. 294 p.
 • Holledge, Julie; Helland, Frode; Tompkins, Joanne & Bollen, Jonathan (2016). A Global Doll’s House. Ibsen and Distant Visions. Palgrave Macmillan. ISBN 9781137438980. 234 p.
 • Helland, Frode (2015). Ibsen in Practice. Relational Readings of Performance, Cultural Encounters and Power. Methuen. ISBN 9781472513694. 255 p.
 • Helland, Frode & Sun, Jian (2012). Ibsen Across Cultures. Fudan University Press. ISBN 978-7-309-08791-8. 502 p.
 • Helland, Frode & Jian, Sun (2012). Ibsen Across Cultures. Fudan University Press. ISBN 9787309087918. 502 p.
 • Helland, Frode & Wærp, Lisbeth Pettersen (2011). Å lese drama. Innføring i teori og analyse. Universitetsforlaget. ISBN 9788215018997. 208 p.
 • Helland, Frode; Tam, Kwok-kan & Yip, Terry Siu-han (2010). Ibsen and the Modern Self. Open University of Hong Kong Press. ISBN 9789627707738. 328 p.
 • Helland, Frode; Mollerin, Kaja S.; Nygaard, Jon & Sæther, Astrid (2007). The Living Ibsen. Unipub forlag. ISBN 978-82-91540-10-8. 2007(V). 556 p.
 • Helland, Frode; Mollerin, Kaja*; Nygaard, Jon & Sæther, Astrid (2007). The Living Ibsen: Proceedings - The 11th International Ibsen Conference, 21 - 27 August 2006. Unipub forlag. ISBN 978-82-91540-10-8. 556 p.
 • Helland, Frode; Mollerin, Kaja S.; Nygaard, Jon & Sæther, Astrid (2006). The Living Ibsen. Proceedings - The 11th International Ibsen Conference, 21 - 27 August 2006. Centre for Ibsen Studies, University of Oslo. ISBN 978-82-91540-10-8. 556 p.

View all works in Cristin

 • D'Amico, Giuliano; Rees, Ellen & Helland, Frode (2021). På dette senteret har langt de fleste bakgrunn fra utlandet. [Internet]. Khrono.no.
 • Breidlid, Anders & Helland, Frode (2020). Aakvaags forvirringer . Morgenbladet. ISSN 0805-3847. 201(16), p. 28–28.
 • Helland, Frode (2017). Preface. Ibsen Studies. ISSN 1502-1866. 17(1), p. 1–2. doi: 10.1080/15021866.2017.1351054.
 • Oxfeldt, Elisabeth; Helland, Frode; Iversen, Kristina Leganger & Yang, Julianne Q. M. (2017). "Skyldfølelse i en globaliseringstid: om skyld, makt og et aktivistisk humaniora".
 • Helland, Frode (2015). Peer Gynt and the Dangers and Ambiguities of Interculturalism: "Can one be a Non-Orientalist?".
 • Helland, Frode (2014). Én Peer og tre Folkefiender. Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift. ISSN 1503-2310. p. 37–40.
 • Helland, Frode (2014). Opp i ringa! Om KJartan Fløgstads Magdalenafjorden. Vinduet. ISSN 0042-6288.
 • Helland, Frode (2013). The Use and Abuse of Truth: Skeptics and Skepticism in Ibsen.
 • Helland, Frode (2012). Negotiating Ibsen: Worskhop on Ghosts.
 • Helland, Frode (2012). No Politics - Ibsen in the PRC 1956.
 • Helland, Frode (2012). Ibsen and Censorship.
 • Helland, Frode (2012). Ibsen, Roma og Peer Gynt.
 • Helland, Frode (2012). No politics: The first Doll's House in Communist China.
 • Helland, Frode (2012). Ibsen Between Cultures - Negotiating A Doll’s House in Iran, Vietnam and Germany.
 • Helland, Frode (2012). Politikk og ideologi i Ibsens samfunnsdramaer – med vekt på Et dukkehjem og Gengangere.
 • Helland, Frode (2012). Ibsen and World Literature.
 • Helland, Frode (2011). Om å lese Hans Herbjørnsrud.
 • Helland, Frode (2011). Ibsen Under the Radar: Censorship and Artistic Expression.
 • Mjølstad, Ole Christian; Snare, Sten Roar; Folkvord, Lasse; Helland, Frode; Torp, Hans & Haraldseth, Olav [Show all 8 contributors for this article] (2011). Non-expert assessment of left ventricular systolic function using pocket-sized ultrasound. European Heart Journal-Cardiovascular Imaging. ISSN 2047-2404. 12, p. ii130–ii130. doi: 10.1093/ejechocard/jer216.
 • Mjølstad, Ole Christian; Snare, Sten Roar; Folkvord, Lasse; Helland, Frode; Torp, Hans & Haraldseth, Olav [Show all 8 contributors for this article] (2011). Non-expert assessment of left ventricular systolic function using pocket-sized ultrasound.
 • Mjølstad, Ole Christian; Snare, Sten Roar; Folkvord, Lasse; Helland, Frode; Torp, Hans & Grimsmo, Anders [Show all 8 contributors for this article] (2010). Non-expert assessment of left ventricular global contractility using pocket sized ultrasound machines. MITAT. Minimally invasive therapy & allied technologies. ISSN 1364-5706. 19, p. 54–55.
 • Mjølstad, Ole Christian; Snare, Sten Roar; Folkvord, Lasse; Helland, Frode; Torp, Hans & Grimsmo, Anders [Show all 8 contributors for this article] (2010). Non-expert assessment of left ventricular global contractility using pocket sized ultrasound machines.
 • Helland, Frode (2010). Ibsen er også indisk. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. p. 5–5.
 • Helland, Frode (2010). Forvirrende om Ibsen i verden. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. p. 5–5.
 • Helland, Frode (2010). Vakker og vill Når vi døde vågner fra Manipur. Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift. ISSN 1503-2310. p. 39–41.
 • Helland, Frode (2010). Politikk og form: Vegard Vinge og Ida Müllers Vildanden. Vinduet. ISSN 0042-6288. p. 70–74.
 • Helland, Frode (2010). Re-playing Ibsen across Cultures.
 • Helland, Frode (2010). Interculturalisation in Theatre and Ibsen.
 • Helland, Frode (2010). Ibsen Studies: From a Cross-cultural Perspective.
 • Helland, Frode (2010). A Doll's House.
 • Helland, Frode (2010). Theories of Intercultural Theatre.
 • Helland, Frode (2009). I det sekulæres navn — en samtale om politikk, seksualitet og sekularisme. Intervju med Rustom Bharucha. Agora. ISSN 0800-7136. 27(1), p. 200–222.
 • Helland, Frode (2009). Out of Place? Three Indian Versions of The Master Builder.
 • Helland, Frode (2009). In - and Out of Place: Three Asian Master Builders.
 • Helland, Frode (2008). Ibsensenterets fremtid. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. p. 11–11.
 • Helland, Frode (2008). Brilliant Rosmersholm. Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift. ISSN 1503-2310. p. 69–71.
 • Helland, Frode (2008). Ibsen and Nietzsche: The Master Builder.
 • Helland, Frode (2008). Dramaet som politisk form: Noen tendenser i nordisk samtidsdramatikk.
 • Helland, Frode (2008). Ibsen and the (post-)modern self - some recent interpretations.
 • Helland, Frode (2008). Dolls, Dance and Doors - Ibsen in the world.
 • Helland, Frode (2008). 1840-årenes estetikk og medieteknologi: Henrik Wergelands bildeskapelse.
 • Helland, Frode (2008). Ibsen between East and West.
 • Helland, Frode (2008). Blomsterstykket i litteraturen.
 • Helland, Frode (2007). Snakket om "Ibsen-prisen" på Kulturnytt, NRK P2. [Radio]. NRK P2.
 • Helland, Frode (2007). Ibsen and the Political: Ghosts and A Doll’s House.
 • Helland, Frode (2007). Doing Ibsen outside his country of origin.
 • Helland, Frode (2007). Ibsen Inter Cultures.
 • Helland, Frode (2007). Globalization and the Study of Literature.
 • Helland, Frode (2006). Intervju om Susan Sontag og mediebilder av andres lidelse. [Radio]. nrk P2.
 • Helland, Frode (2006). Om Agora. [Newspaper]. Klassekampen.
 • Helland, Frode (2006). Time, Change and Petrification in Ibsen’s Little Eyolf.
 • Helland, Frode (2006). Litteraturens plass i Læreplan for Norsk.
 • Helland, Frode (2006). Teoretisk og metodisk fagutvikling i nordisk litteraturvitenskap i Skandianvia.
 • Helland, Frode (2006). Political actuality in Henrik Ibsen’s A Doll’s House.
 • Helland, Frode (2006). Henrik Ibsens Gengangere – et politisk drama?
 • Helland, Frode (2006). Henrik Ibsen og det politiske.
 • Helland, Frode (2006). Henrik Ibsen og det politiske, med særlig henblikk på Gengangere.
 • Helland, Frode (2006). Ideology and Ideology-critique in Henrik Ibsens Ghosts.
 • Helland, Frode (2006). Mathias Faldbakken/Abo Rasul: En intermedial kunstner.
 • Helland, Frode (2006). Political Aspects of Ghosts: Discourse and Ideology.
 • Helland, Frode (2006). Political aspects of Henrik Ibsen’s A Doll’s House.
 • Helland, Frode (2006). Ideology and Hegemony in Henrik Ibsens Ghosts.
 • Helland, Frode (2006). Henrik Ibsen and the (critical analysis of) orientalist discourse.
 • Helland, Frode (2006). Henrik Ibsen’s A Doll’s House.
 • Fjørtoft, Henning & Helland, Frode (2011). Jordsanger : Økokritiske analyser av Inger Christensens lange dikt. NTNU. ISSN 978-82-471-3078-0.
 • Aasen, Arne Johannes & Helland, Frode (2006). "Retretten til skrifta". Språkkritikk og globalisering i nokre romanar av Kjartan Fløgstad. NTNU. ISSN 82-471-7849-4. 2006(51).

View all works in Cristin

Published June 7, 2010 11:38 PM - Last modified June 1, 2022 11:47 AM

Projects