I dag legges hovedinnholdet i humaniorameldingen fram

- Det norske samfunnet trenger kompetansen til våre forskere og studenter, både i arbeidslivet, i den offentlige debatten og i skolen. Norge trenger derfor en tydelig satsing på de humanistiske fagene, sier dekan Arne Bugge Amundsen.

FORVENTNINGSFULL: Dekan Arne Bugge Amundsen håper kunnskapsministeren vil signalisere en satsing på de humanistiske fagene når han legger fram Norges første stortingsmelding om humaniora på HF i dag. Foto: UiO

Han håper kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil gi signaler om en slik satsing når han kl 13 i dag legger fram hovedinnholdet i Norges første stortingsmelding om humaniora på Sophus Bugges hus.

Det er over et år siden departementet varslet at meldingen ville komme, og både HF og en rekke andre miljøer har i løpet av året som er gått sendt sine innspill til departementet.

Høye forventninger

- Vi har høye forventninger. Vi håper statsråden blant annet vil signalisere vilje til å satse på fremmedspråkfagene. Færre studenter velger å studere fremmedspråk nå enn for noen år siden, og vi må sikre Norges evne til å kommunisere med omverdenen også i fremtiden. Det er viktig både for norsk utenrikstjeneste og for næringslivet, sier Bugge Amundsen.

Dekanen forventer også at statsråden særlig vil være opptatt av at humanioras relevans for samfunnet og arbeidslivet må bli tydeligere. I dette arbeidet ligger UiO relativt godt an. Blant annet tilbys det i dag et praksissemester for mange HF-studenter.

Foreløpig merker vi at interessen har vært større fra arbeidslivet enn fra studentene selv, men vi håper enda flere studenter vil få øynene opp for tilbudet i årene som kommer, sier Bugge Amundsen.

Følg kunnskapsministerens fremleggelse av humaniorameldingen direkte kl 13.00.

Les mer

Les mer om forventningene til stortingsmeldingen fra rektorene og dekanene ved UiO og UiB (Khrono 22.mars)

Fire dekaner håper det blir satsing på fremmedspråk (Universitetsavisa 22.mars)

Mer om arrangementet på Sophus Bugges hus

Av Elisabeth Brinch Sand
Publisert 22. mars 2017 12:42 - Sist endret 6. feb. 2020 14:53