English version of this page

Om Skjermkulturer

Skjermkulturer er et av de prioriterte forskningsområdene ved Det humanistiske fakultet fra 2019 til 2023. Arbeidet i Skjermkulturer fordeler seg på fire temaer:

Forskningen er nært koordinert med undervisningen i masterprogrammet Skjermkulturer, og har som målsetting å utfordre og skjerpe bevisstheten om skjermer og våre relasjoner til dem.

Samarbeid

Vi samarbeider med flere nasjonale og internasjonale partnere. Se hele oversikten over samarbeidspartnere.

Vi kommer til å utlyse en stilling som Professor II hvor vi vektlegger akademisk ekspertise, og to stillinger som Professor II hvor vi vektlegger praktiske ferdigheter.

Kontakt

Jon Inge Faldalen, leder av Skjermkulturer

Ledere, forskningstemaer

Steffen Krüger, leder skjermpolitikk

Pasi Väliaho, leder skjermhistorier og -teorier

Timotheus Vermeulen, leder skjermestetikk