English version of this page

Om Skjermkulturer

Skjermkulturer er et av de prioriterte forskningsområdene ved Det humanistiske fakultet fra 2019 til 2023. Arbeidet i Skjermkulturer fordeler seg på fire temaer:

Forskningen er nært koordinert med undervisningen i masterprogrammet Skjermkulturer, og har som målsetting å utfordre og skjerpe bevisstheten om skjermer og våre relasjoner til dem.

Samarbeid

Vi samarbeider med flere nasjonale og internasjonale partnere. Se hele oversikten over samarbeidspartnere.

 

Kontakt

Steffen Krüger, co-leder Skjermkulturer, førstelektor, IMK.