Tips og råd for hybridundervisning

Hybridundervisning handler om å minimere opplevelsen av forskjell mellom å være tilstede fysisk og digitalt.

Hybridundervisning er for mange av oss ikke en ideell løsning. Men selv etter gjenåpningen av samfunnet vil ikke alle ha mulighet til møte opp fysisk pga. sykdom eller av andre årsaker, og hybridundervisning kan være en god løsning. 

Følgende tips og råd basert på innspill fra undervisere skal bidra til å gjøre hybridundervisning til en positiv opplevelse for alle.

Topp 5 pedagogiske tips

  1. Bli kjent med undervisningsrommet. Vær ute i god tid for å sjekke utstyret, tenk over hvor du skal stå og hvordan studentene skal se og høre deg både i klasserommet og digitalt, og hvordan studentgruppene skal se og høre hverandre. Det er mye lettere å ha fullt fokus på det faglige hvis man er trygg på omgivelsene og utstyret.  
  2. Lyd er viktig! Uansett hvor mye man ser kommer undervisningen ikke til å fungere uten at studentene kan høre hverandre og underviseren.  
  3. Forventningsavklaring: begynn timen med å henvende deg til begge grupper av studenter og forklar hvordan undervisningen kommer til å foregå. Gjennomgå rutiner for håndsopprekning og innspill. Hybridundervisning fungerer ofte best når den er strukturert på helt andre måter enn en tradisjonell forelesning, og det er flott å tenke utenfor boksen. Variasjon er bra! Men da er det også viktig å fortelle studentene hvordan formatet blir. Bygg studentaktivitet og -samarbeid inn i undervisningsopplegget.
  4. Lag et fellesskap for alle! Og ta en sjekk jevnlig med de som deltar digitalt for å sikre at de hører/ser alt, eller om de har innspill (det kan være et høy terskel for studenter å avbryte den som underviser om noe er galt).  
  5. Studentaktivisering for alle: hvordan skal både de som er tilstede og de som deltar digitalt inkluderes? Du kan for eksempel bruke gruppearbeid (Breakout rooms for onlinestudentene) og studentresponssystemer (Avstemninger i Zoom eller Mentimeter). Selv om studentene som deltar digitalt ikke har innspill er det fint at de har anledning til å si «jeg har ikke innspill». Stillhet er ikke deltagelse.

Topp 5 praktiske tips

  1. Bilde: Sjekk og eventuelt juster alle innstillinger for kameraer, mikrofoner og i Zoom. Se de tekniske veiledningene. I rom med stor sidemonitor (altså spesifikasjon "Full hybrid"), kan det egne seg å vise onlinestudentene på denne, og skråstille skjermen slik at både underviser og studentene kan se skjermflaten. Sett deg inn i forskjellen på Speaker View og Gallery View, og hvordan du justerer dette i Zoom
  2. Lyd: I de fleste av HFs undervisningsrom er mikrofoner plassert ute i rommet for å fange opp lyden av både underviser og studenter. De takhengte mikrofonene fanger fint opp lyd innenfor 5 meter. De er også retningssensitive og har innebygget støyreduksjon. Dermed kan undervisere bevege seg rundt, de trenger ikke være "stuck" foran kateteret. Spørsmål og kommentarer fra de tilstedeværende studentene blir formidlet digitalt til onlinestudentene.
  3. Vær oppmerksom på bakgrunnsstøy – for de som følger med digitalt kan det overdøve lyden fra den som snakker
  4. Vær bevisst på reglene som gjelder opptak og personvern
  5. Det er opplæring i bruk av teknisk utstyr i starten av hvert semester, og muligheter for drop-in veiledning ved behov. Ta kontakt med HF:Studio for mer informasjon, eller se våre sider med kurs og opplæring

5 tips fra undervisere

Hva er dine topp tips for hybridundervisning?  

Bildet kan inneholde: person, ansikt, hode, øye, nakke.Eirinn Larsen, professor, Institute for arkeologi, konsevering og historie: 

«Målet med hybridundervisning må være å minimere opplevelsen av forskjell mellom å være tilstede fysisk og digitalt.»

 

Stefano FascianiStefano Fasciani, programleder for masterprogram i Music, Communication and Technology, IMV:

«I en ekte hybridsituasjon mener jeg at det er viktig at begge grupper med studenter (de som er tilstede fysisk og de som deltar digitalt) får like mye oppmerksomhet og har samme muligheter for å delta, og likt tilgang til undervisningsmaterialer.» 

 

Peter EdwardsPeter Edwards, førsteamanuensis og masterprogramleder ved institutt for musikkvitenskap:

«Finn løsninger som passer for deg og stol på egne erfaringer. Det er utfordringer med å etablere best practise når teknologi utviklingen går så fort og med ulike faglig hensyn og læringsmål. Og del erfaringene med andre.»

 

Hans T. Zeiner-HenriksenHans T. Zeiner-Henriksen, førsteamanuensis ved institutt for musikkvitenskap:

«Det er viktig å være bevisst hvor man retter sin oppmerksomhet, at man er tydelig på om man henvender seg til fysiske eller digitale deltagere og varierer dette på en god måte.»

 

Tips fra studenter

Live Haugejorden Schau, student ved Institutt for musikkvitenskap:

«Om du bruker hybridrom til tavleundervisning er det lurt å stille inn kameraene slik at de hjemme kan veksle mellom å se tavle og foreleser - det kan føles mer personlig og inkluderende.» 

Publisert 21. aug. 2021 14:37 - Sist endret 15. feb. 2022 09:35