Jan Eivind Myhre

Image of Jan Eivind Myhre
Norwegian version of this page
Phone +47 22854467
Mobile phone +4748423304
Username
Visiting address Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 OSLO
Postal address Postboks 1008 Blindern 0315 OSLO
Other affiliations History
Tags: History

Publications

BØKER

 • Sagene - en arbeiderforstad befolkes 1801-1875 (Oslo 1978)
 • Mennesker i Kristiania. Sosialhistorisk søkelys på 1800-tallet (red., med J.S. Østberg og medforfatter, Oslo 1979)
 • Urbaniseringen i Norge i industrialiseringens første periode ca. 1840-1914, i G.A. Blom (red.), Urbaniseringsprosessen i Norden 3, s. 9-93 (Oslo 1977)
 • Bærum 1840-1980 (Oslo 1982)
 • Oslo-barnehagene 150 år. 1838-1988 (red. med V. Aall, E. Balke og J. S. Østberg, og medforfatter, Oslo 1988).
 • Hovedstaden Christiania. Oslo bys historie, bd. 3, fra 1814 til 1900 (Oslo 1990)
 • Barndom i storbyen. Oppvekst i Oslo i velferdsstatens epoke (Oslo 1994)
 • Oslo - spenningenes by. Oslohistorie (med K. Kjeldstadli,Oslo 1995)
 • Making a Historical Culture. Historiography in Norway (red. og medforfatter, med W.H. Hubbard, S. Sogner og T. Nordby, Oslo 1995)
 • Nord-Norges modernisering (red., Tromsø 1995)
 • Historikerne som historie (red. og medforfatter, med A.K. Børresen og O.S. Stugu, Trondheim 1996)
 • Valg og vitenskap (red. og medforfatter, med K. Kjeldstadli og T. Pryser, Oslo 1997)
 • Nordic Historiography in the 20th Century (red., med Frank Meyer og medforfatter, Oslo 2000).
 • Norsk innvandringshistorie, bd. 2. I nasjonalstatens tid 1814-1940 (med E. Niemi og K. Kjeldstadli, Oslo 2003)
 • The Scandinavian Middle Classes 1840-1940 (red. og medforfatter, med T. Ericsson & J. Fink, Oslo 2004).
 • Norsk byhistorie 700-2000. 1300 års urbanisering (med Knut Helle, Finn-Einar Eliassen og Ola Svein Stugu), Oslo 2006.
 • Intellectuals in the public sphere in Britain and Norway after World War II (red. og medforfatter, Oslo 2008.)
 • Mange veier til historien. Om historiefagets og historikernes historie, Oslo 2009.
 • Kunnskapens betingelser (red., med J. P. Collett og J. Skeie og medforfatter), Oslo 2009.
 • Kunnskapsbærerne 1811-2011. Akademikere mellom universitet og samfunn, Oslo 2011.
 • Norsk historie 1814-1905. Å byggje ein stat og skape ein nasjon, Oslo 2012.
 • Historie. En introduksjon til grunnlagsproblemer, Oslo 2014.
 • Boundaries of History (red. og medforfatter), Oslo 2015.
 • Norsk historie 1814-1905. Å byggje ein stat og skape ein nasjon, 2. utg., Oslo 2015.

ARTIKLER
Ca. 130 artikler.

 • Myhre, Jan Eivind (2018). Arbeid - Respekt - Glede, I: Jardar Sørvoll; Idar Helle & Trine Rogg Korsvik (red.),  Kollektive bestrebelser. Ei bok til Knut Kjeldstadli på 70-årsdagen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-8390-000-2.  Kapittel 2.
 • Myhre, Jan Eivind (2018). Arbeid - Respekt - Glede. Knut Kjeldstadlis historiske forfatterskap, I: Jardar Sørvoll; Idar Helle & Trine Rogg Korsvik (red.),  Kollektive bestrebelser. Ei bok til Knut Kjeldstadli på 70-årsdagen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-8390-000-2.  kapittel 2.  s 23 - 38
 • Myhre, Jan Eivind (2018). Carriers of knowledge. The university population of the University of Oslo, 1811-2018, In Jan Eivind Myhre & Kim Gunnar Helsvig (ed.),  Making a modern university. The University of Oslo 1811-2018.  Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-82-304-0212-2.  kapittel 7.  s 257 - 298
 • Myhre, Jan Eivind (2018). Social History in Norway in the 1970s and Beyond: Evolution and Professionalisation. Contemporary European History.  ISSN 0960-7773.  28(3), s 409- 421 . doi: 10.1017/S0960777318000632 Full text in Research Archive.
 • Myhre, Jan Eivind (2018). The University of Oslo through 200 years. From national civil servant School to mass university, In Jan Eivind Myhre & Kim Gunnar Helsvig (ed.),  Making a modern university. The University of Oslo 1811-2018.  Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-82-304-0212-2.  kapittel 1.  s 11 - 39
 • Myhre, Jan Eivind (2017). Oslos historie som delt by, I: Jørn Ljunggren (red.),  Oslo - ulikhetenes by.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202521615.  kapittel 2.  s 31 - 56
 • Myhre, Jan Eivind (2017). The Cradle of Norwegian Equality and Egalitarianism: Norway in the Nineteenth Century, In Synnøve Kristine Nepstad Bendixsen; Mary Bente Bringslid & Halvard Vike (ed.),  Egalitarianism in Scandinavia. Historical and Contemporary Perspectives.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-59790-4.  3.  s 65 - 85
 • Myhre, Jan Eivind (2016). Christiania 1814 - ravnekrok blir hovedstad, I: Ruth Solveig Hemstad & Bjørn Arne Steine (red.),  Overgangstid. Forargelse og forsoning høsten 1814.  Akademisk Publisering.  ISBN 978-82-8152-046-2.  2.  s 16 - 24
 • Myhre, Jan Eivind (2016). The New Social Order 1815-1870: Everyday life, In E. I. Kouri & Jens E. Olesen (ed.),  The Cambridge History of Scandinavia. volume II 1520-1870.  Cambridge University Press.  ISBN 978-0-521-47300-2.  39.  s 832 - 845
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Introduction: The Boundaries of History, In Jan Eivind Myhre (ed.),  Boundaries of History.  Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-82-304-0157-6.  1.  s 7 - 23
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Profesjon og organisasjon. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  56(4), s 493- 502
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Sosial likhet på 1800-tallet: Et forstadium til den norske modellen?, I:  Myndighet og medborgerskap: Festskrift til Gro Hagemann på 70-årsdagen 3. september 2015.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-819-7.  8.  s 113 - 127
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Unification in the Age of Fragmentation, In Jan Eivind Myhre (ed.),  Boundaries of History.  Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-82-304-0157-6.  2.  s 25 - 54
 • Myhre, Jan Eivind (2014). History of Science - a Perspective from History. Årbok / Det norske videnskaps-akademi.  ISSN 0332-6209.  2013, s 389- 399
 • Myhre, Jan Eivind (2014). Mellom Norsjø og Nordsjøen. Byutvikling på 1800-tallet, I: Nils Ivar Agøy & Ellen Schrumpf (red.),  Telemarks historie 1814-1905.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1408-2.  kapittel.  s 107 - 130
 • Myhre, Jan Eivind (2013). Byer i byen?, I: Gro Røde (red.),  Liver langs elva. Oslohistorie fra Sagene, Torshov, Bjølsen, Iladalen, Sandaker, Åsen.  Motor forlag.  ISBN 978-82-93077-07-7.  kapittel 1.  s 16 - 51

View all works in Cristin

 • Myhre, Jan Eivind & Helsvig, Kim Gunnar (ed.) (2018). Making a modern university. The University of Oslo 1811-2018. Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-82-304-0212-2.  305 s.
 • Myhre, Jan Eivind (ed.) (2015). Boundaries of History. Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-82-304-0157-6.  377 s.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Norsk historie 1814-1905. Å byggje ein stat og skape ein nasjon. Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-8655-0.  352 s.
 • Myhre, Jan Eivind (2014). Historie. En introduksjon til grunnlagsproblemer. Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3439-3.  231 s.
 • Myhre, Jan Eivind (2013). Byer i byen?. Motor forlag.  ISBN 978-82-93077-07-7.  36 s.

View all works in Cristin

 • Myhre, Jan Eivind (2021). Sverigehistorier. Obosbladet.  (1), s 14- 22
 • Myhre, Jan Eivind (2020). Beregnelige samfunnsbærere. Museum for universitets- og vitenskapshistorie.
 • Myhre, Jan Eivind (2020, 13. juni). Bør statuer rives?. [TV].  NRK. Show summary
 • Myhre, Jan Eivind (2020). Hvor kommer den norske likheten fra?. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  (29), s 23- 23
 • Myhre, Jan Eivind (2020). Professorens habitus. Museum for universitets- og vitenskapshistorie.
 • Myhre, Jan Eivind (2020). Uberegnelige eksperter: Professoren mellom 1800-1960. Museum for universitets- og vitenskapshistorie.
 • Myhre, Jan Eivind (2019, 21. mars). Byutvikling. [Radio].  NRK P1+.
 • Myhre, Jan Eivind (2019, 24. september). Dakota. Innvandring til USA. [Radio].  NRK P2.
 • Myhre, Jan Eivind (2019). Historien til en misforståelse. Var Norge fattig i 1900?.
 • Myhre, Jan Eivind (2019). Marta Schumann og 1700-tallet.
 • Myhre, Jan Eivind (2019). Marta Schumanns 1700-tall.
 • Myhre, Jan Eivind (2019, 11. november). Myten om Norge som fattig land rundt 1900. [Radio].  NRK P2 Studio 2.
 • Myhre, Jan Eivind (2019). Thorbjörn Nilsson: Torgslaget 1829. Myter och minnen om et norsk-svensk drama. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  (01), s 99- 101
 • Myhre, Jan Eivind (2019, 13. september). Utvandring til USA. [Radio].  NRK.
 • Myhre, Jan Eivind (2019, 11. november). Var Norge fattig for hundre år siden?. [Radio].  NRK P2 Nyhetsmorgen.
 • Myhre, Jan Eivind (2019, 11. november). Var Norge fattig i 1900?. [Radio].  NRK P1+.
 • Myhre, Jan Eivind (2018, 13. desember). Barndom før og nå. [Radio].  NRKP1+.
 • Myhre, Jan Eivind (2018). Barndom på 1950- og 1980-tallet.
 • Myhre, Jan Eivind (2018). Historikeren. Intervju med Jan Eivind Myhre. Fortid.  ISSN 1504-1913.  (3), s 6- 15
 • Myhre, Jan Eivind (2018, 12. juni). Husmannen. [Radio].  NRK P2.
 • Myhre, Jan Eivind (2018, 11. juli). Husmannsvesenet i Norge. [Radio].  P2 Ekko.
 • Myhre, Jan Eivind (2018). Høyere utdannelse. Slekt og data.  ISSN 0803-0510.  29(4), s 7- 9
 • Myhre, Jan Eivind (2018). Ja vel, herr anmelder. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  (1), s 26- 26
 • Myhre, Jan Eivind (2018). Kommentar til Frid Ingulstad, Livet ved Akerselva for vel 100 år siden. St. Hallvard.  ISSN 0036-2859.  (3), s 38- 39
 • Myhre, Jan Eivind (2018). Oslohistorie på 120 minutter. 1624-1900.
 • Myhre, Jan Eivind (2018). Toten og Kristiania i det 19. århundre, I: Arne Julsrud Berg (red.),  Mjøsmuseets årbok 2018.  Mjøsmuseet AS.  ISBN 978-82-8200-012-3.  9.  s 186 - 203
 • Myhre, Jan Eivind & Mathiesen, Henrik (2018). Nordmenn var ønskede innvandrere i Amerika. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Myhre, Jan Eivind (2017). Den norske modellens fødsel: 1800-tallet og samfunnsinstitusjonene.
 • Myhre, Jan Eivind (2017). Toten og Kristiania.
 • Myhre, Jan Eivind (2017). Østkant og vestkant: Oslos historie som delt by. sosiologen.no.  07
 • Myhre, Jan Eivind (2016). Frihet, likhet, brorskap - et blikk på norsk 1800-tall.
 • Myhre, Jan Eivind (2016). Migrasjon i historisk perspektiv.
 • Myhre, Jan Eivind (2016). Norske landsbyer? En kommentar til Mads Langnes' artikkel i Heimen 2/2016. Heimen - Lokal og regional historie.  ISSN 0017-9841.  (3-4), s 345- 346 . doi: 10.18261/issn.1894-3195-2016-03-04-09
 • Myhre, Jan Eivind (2015). 1830-1870: bygging av stat og nasjon. Norgeshistorie.no.
 • Myhre, Jan Eivind (2015, 14. september). 1837: Det første kommunevalget i Oslo. [Radio].  NRK P1: Norgesglasset.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). 1870-1914: industrialisering og demokrati. Norgeshistorie.no.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Befolkningsøkningen (1830-1870). Norgeshistorie.no.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Byene vokser (1870-1914). Norgeshistorie.no.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Byvekst og bygdemiljø (1830-1870). Norgeshistorie.no.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Christiania - hovedstaden (1830-1870). Norgeshistorie.no.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Dagligliv og levekår (1870-1914). Norgeshistorie.no.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Embetsmannsstatens fall (1870-1914). Norgeshistorie.no.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Embetsmennenes stat (1830-1870). Norgeshistorie.no.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Erling Sandmo: Tid for historie. En bok om historiske spørsmål. Fortid.  ISSN 1504-1913.  12(3), s 14- 17
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Et bonde- og fiskersamfunn (1830-1870). Norgeshistorie.no.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Et egalitært samfunn? (1830-1870). Norgeshistorie.no.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Et historisk blikk på middelklassen.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Et norsk økonomisk "take-off" (1830-1870). Norgeshistorie.no.
 • Myhre, Jan Eivind (2015, 15. desember). Faceball. Rococoballet har tradisjoner tilbake til 1840. [Tidsskrift].  Kapital Jul.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Fra stand til klasse (1870-1914). Norgeshistorie.no.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Historie og samfunnsvitenskap.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Husmannsvesenet (1830-1870). Norgeshistorie.no.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Landet bindes sammen (1830-1870). Norgeshistorie.no.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Landet blir ett (1870-1914). Norgeshistorie.no.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Levekår og dagligliv (1830-1870). Norgeshistorie.no.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Norge blir et industriland (1870-1914). Norgeshistorie.no.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Norges inndeling på 1800-tallet (1830-1870). Norgeshistorie.no.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Organisasjonssamfunnet vokser fram (1870-1914). Norgeshistorie.no.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). På flyttefot til og innen Norge (1870-1914). Norgeshistorie.no.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Regionenes og lokalsamfunnenes Norge (1830-1870). Norgeshistorie.no.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). The Sources of Norwegian Equality and Egalitarianism - Norway in the 19th Century.
 • Myhre, Jan Eivind (2014, 09. desember). Barnearbeid. [Radio].  NRKP2 Her og nå.
 • Myhre, Jan Eivind (2014). Bo Stråth: Sveriges historia 1830-1920. Scandia: Tidsskrift för historisk forskning.  ISSN 0036-5483.  80(2), s 126- 129
 • Myhre, Jan Eivind (2014). Christiania 1814 - ravnekrok blir hovedstad.
 • Myhre, Jan Eivind (2014). Et kritisk blikk på "internasjonalisering" i historiefaget.
 • Myhre, Jan Eivind (2014). Historiestudentene og samfunnet - hva skriver masterstudentene om?.
 • Myhre, Jan Eivind (2014). Norsk likhet i et 1800-tallsperspektiv.
 • Myhre, Jan Eivind (2014). Oslo og fjorden - en historisk båttur.
 • Myhre, Jan Eivind (2014, 19. juli). Rikets rikeste.  Finansavisen.
 • Myhre, Jan Eivind (2014). Tettsted, landsby, bygdeby - mange navn, men ett fenomen?.
 • Myhre, Jan Eivind (2013). Bør Oslo feire 700 år som hovedstad?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 2- 2
 • Myhre, Jan Eivind (2013). Den siste sulten. Nødsåret 1813.
 • Myhre, Jan Eivind (2013, 20. august). Faglige avgrunner.  Blindern, Frederikkeplassen.
 • Myhre, Jan Eivind (2013). "Fortalt fortid" kommentert. Vurdering av en ny historiografi.
 • Myhre, Jan Eivind (2013). "Kodifikasjon og konstitusjon" - en kommentar.
 • Myhre, Jan Eivind (2013). Norges fødsel og oppvekst. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  194(3), s 24- 25
 • Myhre, Jan Eivind (2013). Norsk likhet i et 1880-tallsperspektiv.
 • Myhre, Jan Eivind (2013). Om plagiat. Kommentar til Harald Irgens-Jensens foredrag.
 • Myhre, Jan Eivind (2013). Rikt eller fattig land? En norsk modell for 1800-tallet.

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 2:33 PM - Last modified Sep. 5, 2016 3:15 PM

Projects